asyan.org
добавить свой файл
1

+

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА
Нижченаведений список документів надається учасником тендеру Замовнику звичайною та електронною поштою.


 1. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту:

  1. Копія Статуту або іншого установчого документу;

  2. Копію дозволів або ліцензій на провадження відповідної діяльності

 2. Документи про фінансовий стан Учасника на останню звітну дату та на кінець останніх двох років:

  1. Баланс та звіт про фінансові результати.

  2. Звіт про рух грошових коштів.

  3. Звіт про рух грошових коштів

  4. Розшифровку балансу «Основні засоби» станом на останню звітну дату

  5. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами станом на останню звітну дату.

 3. Інші документи:

  1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів);

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб);

г). термін роботи на ринку;

д) інформація про постачальників, та субпідрядників, з якими працює учасник;

е) перелік робіт, які учасник може виконувати власними силами, і які буде передавати на субпідряд.

  1. Довідка, складена у довільній формі, про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт.

  2. Портфоліо з переліком побудованих АЗС (назви брендів, адреси об’єктів, фотографії будов) та інших об’єктів контактні телефони осіб, які приймали ці об’єкти;

  3. Довідка, складена у довільній формі, про кількість та кваліфікацію працівників, кількість та вид рухомого складу, загальна площа складських приміщень, виробнича база, наявне обладнання.

  4. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності);

  5. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податків (податку на додану вартість або єдиного податку і т.п.);

  6. Копія паспорта посадової особи яка має право підпису договору;

  7. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

  8. Копія довідки про те що учасник не являється банкрутом і стосовно нього не порушено провадження у справі про банкрутство;

  9. Копія доручення, яке підтверджує повноваження особи, що представляє інтереси Учасника (представляється на торгах у разі присутності Учасника на процедурі розкриття пропозиція або надається у складі пропозиції разом з іншими документами);

* Примітки:

а) усі документи (за винятком оригіналів, виданих іншими установами) повинні бути завірені уповноваженою посадовою особою учасника;

б) у разі необхідності Замовник має право вимагати від учасників підтвердження достовірності інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам. Замовник має право затребувати від учасника - переможця процедури закупівлі додаткове підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам, установленим у тендерній документації.


ПАТ «Концерн Галнафтогаз»

Адреса: вул. Пластова, 1, м. Львів 79056, Україна

ЄДРПОУ №31729918 п/р 26006001332676

АТ «ОТП Банк» в м. Київ МФО 300528

тел. +380 32 298-96-01 факс +380 32 298-96-02 office@gng.com.ua