asyan.org
добавить свой файл
1


Перелік документів, що надається Заставодавцем – юридичною особою та фізичною особою – підприємцем для оформлення застави1.Нерухомість (житлові будинки, приміщення):


 • Звіт суб’єктів оціночної діяльності;

 • Правовстановлюючі документи (договір купівлі-продажу, договір міни, договір дарування, свідоцтво про право власності, рішення суду, договір про пайову участь у будівництві, укладений до 14.01.06г./договір про участь у ФФБ/договір купівлі-продажу облігацій та договір бронювання), рішення виконкому, акт прийому-передачі;

 • Документи, що підтверджують факт сплати вартості нерухомості по оплатним операціям (заява/розписка фізичної особи з підписом отримувача грошових коштів засвідчена нотаріально (даний документ може бути невід’ємною частиною договору)), квитанції, платіжні доручення, довідка про 100% сплати, акт прийому-передачі та ін.)- при наявності відкладальних умов;

 • Виписка з Державного реєстру угод, якщо угода була укладена після 02.08.04г.;

 • Технічний паспорт;

 • Реєстраційне свідоцтво/напис БТІ (в регіонах, де БТІ не підключене до електронного реєстру) або виписка з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно стосовно реєстрації права власності в даному реєстрі;

 • Виписка з Реєстру прав власності на нерухоме майно/довідка – характеристика БТІ*;

 • Довідка про заборгованість за всіма комунальними платежами (не надається при подальшій іпотеці)*;

 • Відомості Заставодавця (Іпотекодавця) про наявність/відсутність перепланування та реконструкцій (копії дозвільних документів для виконання будівельних робіт та реконструкції);

 • Довідка за формою 3/виписка з домової книги про зареєстрованих в житловій нерухомості осіб;

 • Дозвіл органів опіки та піклування на передачу нерухомого майна в іпотеку Банку/продаж ( в залежності від цільового призначення кредитних коштів) у випадку, якщо одним із власників нерухомості або однією з зареєстрованих осіб є дитина (діти);

 • Довідка за формою 3/виписка з домової книги, що підтверджує реєстрацію дитини (дітей) в житловій нерухомості, що не пропонується в іпотеку;

 • Заява про відсутність прав дитини на житлову нерухомість, що пропонується в іпотеку (при наявності дітей)/заява про відсутність дітей, засвідчена нотаріально;

 • Нотаріально засвідчена згода батьків на самостійне здійснення угоди (продажу/передачі в іпотеку) неповнолітнім у віці з 14-18 років, у випадку, якщо ці особи є власниками/співвласниками нерухомості*;

 • Згода органу приватизації/органу місцевого самоврядування на відчуження нерухомості в період дії зобов’язань Покупця (Продавця або Іпотекодавця), що передбачено договором викупу в порядку приватизації;

 • Нотаріально засвідчена згода всіх співвласників майна*;

 • Згода іншого банка (Іпотекодержателя щодо іпотеки подальшої черги) на іпотеку подальшої черги, якщо забезпечення передається за кредитами, виданими за програмами рефінансування*;

 • Інформація щодо договорів оренди, у випадку передачі в оренду – внесення змін у вигляді стандартних умов (дострокове припинення, внесення змін у договір, надання допуску до майна)*;

 • Виписка з балансу щодо балансової вартості оцінюваного об’єкту на звітну дату (якщо майно знаходиться у власності суб’єкта господарювання).


* документи можуть бути пред’явлені після рішення кредитного комітету, але до моменту укладення угоди.
2.Земельна ділянка

(як окремий об’єкт забезпечення, так и об’єкт , на якому розташована нерухомість, що передається в іпотеку):

^

А) належить Іпотекодавцю на праві власності;

 • Правовстановлюючий документ – державний акт на право власності;

 • Документи, на підставі яких видано державний акт на право власності (договори з оплатних угод, рішення суду, рішення вповноваженого органу);

 • Документи, що підтверджують факт сплати вартості нерухомості з оплатних угод(заява/розписка фізичної особи із засвідченим нотаріально підписом отримувача грошових коштів (вказаний документ може бути невід’ємною частиною договору), квитанція, платіжні доручення, акт прийому-передачі та ін.) - при наявності відкладальних умов;

 • Виписка з Державного реєстру угод, якщо угода була укладена після 02.08.04р.;

 • Виписка з Державного реєстру земель/довідка Державного комітету земельних ресурсів України про реєстрацію земельної ділянки та про відсутність обмежень відчуження/обтяжень*;

 • Експертна грошова оцінка земельної ділянки;

 • Довідка про відсутність заборгованості зі сплати земельного податку*.


* документи можуть бути надані після рішення кредитного комітету, але до моменту укладення угоди.

** земельна ділянка повинна бути вільною (щодо можливості придбання/продажу, передачі в іпотеку), тобто на неї не повинен поширюватись мораторій.
^ Б) Іпотекодавцю належить лише право користування;


 • Договір оренди/державний акт на право постійного користування;

 • Виписка з Державного реєстру земель/довідка Державного комітету земельних ресурсів України про реєстрацію земельної ділянки та про відсутність обмежень відчуження/обтяжень*;

 • документ, що підтверджує сплату орендних платежів за користування землею/компенсацію сплати податку на землю*.


* документи можуть бути надані після рішення кредитного комітету, але до моменту укладення угоди.
^ 3. Транспортні засоби (ТЗ)

(в т.ч. спецтехніка на самохідному шасі):


 • Свідоцтво про реєстрацію ТЗ та талон про проходження технічного огляду**;

 • Правовстановлюючі документи (договір купівлі-продажу, біржова угода, рішення суду);

 • Документи, що підтверджують факт оплати ТЗ (заява/розписка фізичної особи із засвідченим нотаріально підписом отримувача грошових коштів (вказаний документ може бути невід’ємною частиною договору)), квитанція, платіжні доручення, довідка про 100% оплати, акт прийому-передачі та ін.);

 • Свідоцтво про реєстрацію ТЗ в органах свидетельство о регистрации ТС в органах Державному надзорі охорони праці та дозвіл Державного надзору охорони праці (тільки для спецтехніки на самохідному шасі);

 • Письмова згода на заставу всіх співвласників цього майна*;

 • ДМД (для автомобілів б/в, привезених з-за кордону);

 • Довідка з ДАЇ про те, що ТЗ не викрадено – якщо ТЗ був в експлуатації*.


* документи можуть бути надані після рішення кредитного комітету, але до моменту укладення угоди.

**документи є обов’язковими для надання, якщо ТЗ вже належить Заставодавцю.


 1. Незавершене будівництво1:
 • Правовстановлюючі документи:

 • рішення суду, що набрало чинності до 14.01.06р.;

 • документи, що підтверджують наявність права на землю (власності/користування), якщо незавершене будівництво було придбано після 14.01.06р.*;

 • Реєстраційне свідоцтво/напис БТІ (в регіонах, де БТІ не підключене до електронного реєстру) або виписка з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно на підставі вищенаведених документів;

 • Виписка з Реєстру прав власності на нерухоме майно/довідка – характеристика БТІ, що підтверджує ступінь готовності об’єкту;

 • Генеральний план будівництва, проектно-кошторисна документація на об’єкт будівництва;

 • Документи державних органів, що дають право на будівництво, на здійснення будівельних робіт;

 • Договір(и) з підрядною організацією, що виконує будівельні роботи (терміни завершення робіт, умови оплати та ін.), або інші договори, що мають відношення до цього будівництва;

 • Баланс підприємства з розшифровкою капітальних вкладень у незавершене будівництво;

 • Форма N 2 (Акт прийому робіт) для перевірки фактичних обсягів виконаних робіт та вкладених грошових коштів;

 • Документи, що підтверджують право власності на будівельні матеріали;

 • Технічний план (при наявності).


* у даному випадку список доповнюється переліком документів, необхідних для передачі у заставу земельної ділянки або прав на неї.
^ 5. Основні засоби:


 • Виписка з балансу із розшифровкою основних засобів;

 • Правовстановлюючі документи*;

 • Документи, що підтверджують факт оплати основних засобів (квитанції, платіжні доручення, довідка про 100% оплати та ін.);

 • Договір оренди або документ, що підтверджує право власності на приміщення, де розташовані основні засоби.


* необхідно надати правовстановлюючі та інші документи, потрібні для передачі у заставу майна, що належить до відповідного виду основних засобів (транспорт, нерухомість, тощо).
^ 6. Майнові права:


 • Копії контрактів (договорів) стосовно продажу, постачання, надання послуг та ін., договір депозитного вкладу, засвідчені підписами та печатками Заставодавця, на підставі яких виникають майнові права;

 • Документи, що підтверджують виконання умов контрактів (акти звірок, накладні, платіжні доручення та ін.)**;

 • Письмова згода на передачу у заставу всіх співвласників*.


* документи можуть бути надані після рішення кредитного комітету, але до моменту укладення угоди.

**залежно від специфіки забезпечення визначається перелік платіжних документів для оформлення договору застави майнових прав.
7. Обладнання:


 • Документи, що підтверджують право власності (договір купівлі-продажу, договір постачання та ін.), згідно умов яких право власності вже належить Заставодавцю. В інших випадках до придбання Заставодавцем права власності у заставу передаються майнові права;

 • Документи, що підтверджують факт оплати обладнання: як повну, так і оплату початкового внеску (платіжне доручення, акт прийому-передачі та ін.)*;

 • Документи, що підтверджують якість (сертифікат відповідності, свідоцтво про визнання іноземного сертифікату)*;

 • Довідка про облік обладнання на балансі (тільки для юридичної особи);

 • Договір, що підтверджують правомірність використання приміщення, де розташовано чи буде розташовано обладнання (власність/оренда)**;

 • Дозвіл органів Державного нагляду охорони праці або інші дозвільні документи, необхідні для експлуатації обладнання у випадках, передбачених законодавством*;

 • Письмова згода на передачу майна у заставу, підписана всіма співвласниками* (тільки для власників, що є фізичними особами).


*у випадку використання кредиту на придбання обладнання документи можуть бути надані після позитивного рішення кредитного комітету.

** документи можуть бути надані після рішення кредитного комітету, але до моменту укладення угоди.
^ 8.Товари в обороті та переробці:


 • Повний перелік товарів, що передаються у заставу, із зазначенням найменування, кількості, виробника та терміну придатності;

 • Виписка з балансу про балансову вартість оцінюваного товару на звітну дату;

 • Сертифікат якості*;

 • Договір (контракт) купівлі/продажу/постачання (у випадку придбання даного товару);

 • Накладні;

 • ДМД, якщо товар завезений з-за кордону;

 • Складська довідка про наявність на складі товарів, що передаються у заставу;

 • Документи, що підтверджують факт оплати товарних залишків (платіжні доручення, бухгалтерська виписка за 36 та 63 рахунками підприємства);

 • Договір зберігання, укладений між Заставодавцем та Зберігачем, якщо товар знаходиться на зберіганні у третьої особи;

 • Договір, що підтверджує правомірність використання Заставодавцем/Зберігачем приміщення, де розташований чи буде розташований товар (власність/оренда).


* документи можуть бути надані після рішення кредитного комітету, але до моменту укладення угоди.

1 Перелік документів, необхідний для оформлення забезпечення за програмами кредитування фізичних та юридичних осіб на інвестування будівництва житлової нерухомості в порядку, регламентованому змінами до Закону України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991р. Законом України, що набув чинності 14.01.2006р., буде визначено окремими нормативними документами Банку.


АТ «УкрСиббанк». Банківська ліцензія та Генеральна ліцензія НБУ № 75 від 05.10.2011.

Інформаційна лінія: 0 800 505 800 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні)

Офіційна інформація: www.my.ukrsibbank.com