asyan.org
добавить свой файл
1ПЕРВИННИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ НА ПОТОЧНОМУ РАХУНКУ

Поточний рахунок — це рахунок підприємства, відкритий в установі банку для зберігання коштів та проведення операцій за безготівковими розрахунками підприємства. Прийняття і видача грошей або безготівкові перерахування провадяться банком на підставі документів спеціальної форми, затверджених Національним банком України (див. Інструкцію про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджену постановою Правління НБУ від 21.01.04 р. № 22). З них найбільш поширені: оголошення на внесок готівкою, чек, платіжне доручення, платіжна вимога-доручення, меморіальний ордер.

^ Об’ява на внесення готівки виписується підприємством у разі внесення готівкових коштів на поточний рахунок. На підтвердження про одержання грошей банк видає платникові квитанцію, що служить виправдним документом для списання такої суми за касою підприємства.

Чек документ, що містить розпорядження чекодавця банку провести платіж зазначеної у ньому суми чекодержателю. Чекодавцем буде особа, котра має кошти у банку, якими вона вправі розпоряджатися, виставляючи чеки. Чекодержатель — особа, на користь якого видано чек. Чеки бувають грошові та розрахункові. Грошовий чек — це наказ підприємства банку про видачу з його поточного рахунку проставленої в чеку суми готівкових грошей. Рахунковий чек — документ установленої форми, що містить безумовний письмовий наказ чекодавця своєму банкові про перерахування певної грошової суми з його рахунку на рахунок одержувача коштів. Рахунковий чек використовується для безготівкових розрахунків.

^ Платіжне дорученнярозрахунковий документ, що містить доручення підприємства банку про перерахування відповідної суми з його поточного рахунку на поточний рахунок одержувача. Такими одержувачами можуть бути постачальники, вищестоящі організації, державні казначейства та інші організації.

^ Платіжна вимога-доручення розрахунковий документ, що складається із двох частин. Верхня — вимога одержувача безпосередньо до платника про сплату певної суми коштів. Нижня — доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку визначеної суми коштів та перерахування її на рахунок одержувача.

Меморіальний ордеррозрахунковий документ, що складається за ініціативою банку для оформлення операцій зі списання коштів із рахунку платника, внутрішньобанківських операцій відповідно до нормативно-правових актів НБУ.