asyan.org
добавить свой файл
1
Первинна медико-санітарна допомога:11.1. Розташування закладу первинної медико-санітарної допомоги (далі - ПМСД) забезпечує доступність населення до медичної допомоги. Радіус обслуговування у містах (райони багатоповерхової забудови - менш 500 м, райони малоповерхової забудови - менш 1,5 км), у сільській місцевості до 7 км. (первинна допомога):

Не відповідає – 0 балів

Відповідає – 3 бали

11.2. Наявність та відповідність у закладі системи реєстрації пацієнтів (реєстратура, картотека тощо) (первинна допомога):

Відсутня або невідповідна – 0 балів

Наявна, відповідна – 3 бали

11.3. Наявність необхідних приміщень у закладі відповідно до ДБН (первинна допомога):

Відсутні або невідповідні - 0 балів

Наявні та відповідні - 3 бали

11.4. Забезпеченість закладу діагностичним обладнанням та виробами медичного призначення відповідно до табеля оснащення (первинна допомога):

Відсутнє або невідповідне - 0 балів

Забезпечено та відповідне - 3 бали

11.5. Забезпеченість твердим та м'яким інвентарем відповідно до табеля оснащення (первинна допомога):

Відсутнє або невідповідне - 0 балів

Забезпечено та відповідне - 3 бали

11.6. Забезпеченість лікарськими засобами, виробами медичного призначення та дезінфікуючими засобами для надання визначеного обсягу медичної допомоги (первинна допомога):

Не забезпечено - 0 балів

Забезпечено - 3 бали

11.7. Наявність та відповідність засобів для фізіотерапевтичної реабілітації хворих відповідно до табеля оснащення (первинна допомога):

Відсутні або невідповідні - 0 балів

Наявні та відповідні - 3 бали

11.8. Наявність спеціалізованих автомобілів та інших транспортних засобів відповідно до табеля оснащення (первинна допомога):

Відсутні або невідповідні - 0 балів

Наявні та відповідні - 3 бали

11.9. Наявність інформації для санітарно-просвітньої роботи і пропаганди здорового способу життя (первинна допомога):

Відсутня - 0 балів

Наявна - 3 бали

11.10. Забезпеченість закладу лікарями, які пройшли спеціалізацію із загальної практики - сімейної медицини відповідно до кількості прикріпленого населення (первинна допомога):

Не забезпечений - 0 балів

Забезпечений - 3 бали

11.11. Наявний графік роботи лікарів закладу (підрозділу) ПМСД (первинна допомога):

Відсутній - 0 балів

Наявний - 3 бали

11.12. Надання медичної допомоги всім віковим групам населення (дітям від 0 до 18 років та дорослим) (первинна допомога):

Лише дорослим від 18 років і старше - 0 балів

Медична допомога надається дітям з 3 років, підліткам, дорослому населенню - 5 балів

Медична допомога надається всім віковим групам населення - 10 балів

11.13. Відповідність обсягу надання медичної допомоги лікарями закладу виду лікувально-профілактичної допомоги (первинна допомога):

Не відповідає (обсяг медичної допомоги менший, ніж передбачено кваліфікаційною характеристикою, або включає види втручань, які не передбачені) - 0 балів

Обсяг медичної допомоги більший, ніж передбачено кваліфікаційною характеристикою, але лікар не має дозволу (відповідного сертифіката) на їх проведення - 2 бали

Відповідає - 3 бали

11.14. Відповідність обсягу надання медичної допомоги молодших спеціалістів з медичною освітою закладу виду лікувально-профілактичної допомоги (первинна допомога):

Не відповідає - 0 балів

Відповідає - 3 бали

11.15. Надання в закладі невідкладної медичної допомоги в межах компетенції медичного персоналу закладу (первинна допомога):

Не надається - 0 балів

Надається - 3 бали

11.16. Планування та проведення динамічного нагляду за контингентом населення, що обслуговується, для виявлення факторів ризику і латентних форм захворювання не рідше 1 разу на три роки, а дітей - щороку (первинна допомога):

Не планується і не проводиться - 0 балів

Не планується або проводиться з охопленням до 70% населення - 5 балів

Планується та проводиться з охопленням понад 70% населення - 10 балів

11.17. Планування та проведення щеплень дитячому та дорослому населенню (окремо) (первинна допомога):

Не планується або проводиться безсистемно - 0 балів

Планується і проводиться з охопленням до 80% населення - 2 бали

Планується і проводиться з охопленням понад 90% населення - 5 балів

11.18. Проведення консультацій з питань планування сім'ї із записом у медичній карті амбулаторного хворого (первинна допомога):

Не проводиться або відсутні записи в медичній карті - 0 балів

Проводиться, наявні записи в медичній карті - 3 бали

11.19. Проведення диспансерного нагляду і спостереження осіб з важкою соматичною патологією (первинна допомога):

Не проводиться - 0 балів

Охоплення диспансерним наглядом та оздоровленням від 50 до 75% відповідного контингенту - 2 бали

Охоплення диспансерним наглядом та оздоровленням понад 75% відповідного контингенту - 5 балів

11.20. Наявність інформації щодо співпраці зі службою планування сім'ї, ведення реєстру жінок репродуктивного віку з важкими соматичними захворюваннями, при яких вагітність загрожує життю жінки (первинна допомога):

Інформація відсутня або реєстр не ведеться - 0 балів

Інформація наявна, реєстр ведеться - 3 бали

11.21. Визначення кожним лікарем необхідного обсягу діагностичних та лікувальних процедур з відповідним записом у медичній карті амбулаторного хворого (первинна допомога):

Не визначаються або відсутні записи у медичній карті - 0 балів

Визначаються в повному обсязі з відповідним записом у медичній карті - 3 бали

11.22. Встановлення кожним лікарем клінічного діагнозу з подальшим визначенням рівня надання медичної допомоги (амбулаторна, стаціонарна чи в домашніх умовах) з відповідним записом у медичній карті (первинна допомога):

Не встановлюється або відсутні записи у медичній карті - 0 балів

Встановлюється з відповідним записом у медичній карті - 3 бали

11.23. Наявність затверджених показів та порядку скерування до вищих рівнів надання медичної допомоги (первинна допомога):

Відсутні покази або відсутній порядок - 0 балів

Наявні затверджені покази та порядок скерування до закладів вищих рівнів надання медичної допомоги - 3 бали

11.24. Наявність інформації щодо організації лікарем ПМСД надання медичної допомоги вищих рівнів (спеціалізованої амбулаторної та стаціонарної) пацієнтам з території обслуговування (первинна допомога):

Інформація відсутня - 0 балів

Інформація наявна (лікарем ПМСД налагоджено роботу із профільними спеціалістами та спеціалізованими лікувально-профілактичними закладами) - 3 бали

11.25. Наявність налагодженої системи одержання медичним персоналом ПМСД інформації про результати консультацій, обстежень та лікування пацієнтів в інших медичних закладах (первинна допомога):

Відсутність - 0 балів

Наявність - 3 бали

11.26. Виконання лікарем ПМСД рекомендацій профільних спеціалістів, наданих хворим при виписці із стаціонару, що документально підтверджуються (первинна допомога):

Не виконуються або відсутні записи в амбулаторній карті - 0 балів

Виконуються із записом у медичній карті - 3 бали

11.27. Наявність інформації щодо надання медичної допомоги на дому (первинна допомога):

Інформація відсутня - 0 балів

Інформація наявна - 3 бали

11.28. Наявність інформації щодо надання медичної допомоги в умовах денного стаціонару (первинна допомога):

Інформація відсутня - 0 балів

Інформація наявна.

11.29. Відповідність навантаження лікаря ПМСД при наданні стаціонарної допомоги на дому при виділенні окремої посади (12-14 хворих на день) (первинна допомога):

Не відповідає - 0 балів

Відповідає - 3 бали

11.30. Відповідність навантаження лікаря денного стаціонару ПМСД при виділенні окремої посади (20-25 хворих на день) (первинна допомога):

Не відповідає - 0 балів

Відповідає - 3 бали

11.31. Виконання в закладі ПМСД затвердженого мінімального переліку параклінічних обстежень (первинна допомога):

Не виконуються або виконуються не в повному обсязі від затвердженого мінімального переліку - 0 балів

Виконуються в повному обсязі - 3 бали

11.32. Наявність у всіх медичних картах амбулаторних хворих інформації щодо анамнезу життя та анамнезу хвороб (первинна допомога):

Відсутня - 0 балів

Наявна - 3 бали

11.33. Наявність у всіх медичних картах амбулаторних хворих інформації щодо проходження планових клінічних оглядів (первинна допомога):


Відсутня - 0 балів

Наявна - 3 бали

11.34. Наявність у всіх медичних картах амбулаторних хворих інформації щодо призначень діагностичних досліджень та їх результати (первинна допомога):

Відсутня - 0 балів

Наявна - 3 бали

11.35. Наявність у всіх медичних картах амбулаторних хворих інформації щодо діагнозу (попередній та/або заключний) результатів лікування (первинна допомога):

Відсутня - 0 балів

Наявна - 3 бали

11.36. Наявність у всіх медичних картах амбулаторних хворих листка заключних діагнозів (первинна допомога):

Відсутній - 0 балів

Наявний - 3 бали

11.37. Наявність у всіх медичних картах амбулаторних хворих витягів з карт стаціонарного лікування (первинна допомога):

Відсутні - 0 балів

Наявні - 3 бали

11.38. Наявність інформації щодо проведення щорічної оцінки діяльності закладу ПМСД щодо підтримки грудного вигодовування (первинна допомога):

Відсутня - 0 балів

Наявна - 3 бали

11.39. Наявність інформації щодо виконання 11 принципів підтримки грудного вигодовування (первинна допомога):

Відсутня - 0 балів

Наявна - 3 бали

11.40. Наявність інформації щодо дотримання Міжнародного зведення правил щодо збуту замінників грудного молока (первинна допомога):

Відсутня - 0 балів

Наявна - 3 балиДокумент надано Юридичною компанією «Правова допомога». Сайт – http://pravdop.com/