asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6ЗАЯВКА

щодо виготовлення та монтажу
конструкцій касового вузла для ПАТ»КБ»ПІВДЕНКОМБАНК»ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», запрошує Вас направити документи на участь в тендері по вибору постачальника щодо виготовлення та монтажу конструкцій касового вузла.

Просимо надати наступну інформацію:

 1. Про компанію:

- короткий огляд

- основні клієнти

- досвід роботи з клієнтами.

 1. Ксерокопії наступних документів:

- Статут (сторінки: титульна, з реквізитами та описом компанії, сторінка з описанням повноважень директора та повноважень зборів учасників);

- Виписка з протоколу про призначення директора;

- Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

- Відповідне свідоцтво, що підтверджує статус юридичної особи як платника податків;

- Довідка ЄДРПОУ;

- Ліцензія (з додатком, якщо він передбачений діючим законодавством України) на право проведення певного роду діяльності, дозвіл;

- Лист підприємства, у якому засвідчено, що з дати, зазначеної в наданій редакції Статуту змін у складі учасників не відбувалося;

3. Необхідно додатково надати інформацію: ПІБ керівника фірми, ЕДРПОУ фірми, адреса реєстрації фірми.

Дані документів п.3 просимо надати окремо на електронну пошту начальнику адміністративно-господарчого управління ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Шершнєву Г.С.

e- mail:  g.shershnev@ucb-ua.com
^ ЗАПИТ ТЕНДЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ДЛЯ РОЗГЛЯДУ

ЗАКУПІВЕЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ

Зміст


1. Загальна інформація 3

3.1. Загальна інформація 7

4. Ціноутворення 8

^ ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО НЕРОЗГОЛОШУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 10Додаток:
Додаток 1. Декларація про не розголошування інформації
Додаток 2. Інформація про учасника запиту
Додаток 3. Інформація про субпідрядні організації
Додаток 4. Проект Генерального Договору
Додаток 5. Реєстр обов'язкової документації учасника запиту
Додаток 6. Реєстр сертифікатів і доповнень до них учасника запиту

Додаток 7. Планування касового вузла, планової заміни,

для виконання розрахунків пропозиції
^

1. Загальна інформація

  1. Терміни і визначення, вживані в тексті
 • Організатор запиту - ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».

 • Учасники запиту - Підприємства і компанії, яким направлений запит інформації,

 • Пропозиція - Документи, надані учасником запиту2. Умови проведення запиту
2.1 Загальні умови проведення запиту

2.1.1. Учасники запиту повинні надати організаторові запиту наступну інформацію:

 • Декларацію про нерозголошування інформації (форма приведена в додатку №1);

 • інформацію про учасника запиту (форма приведена в Додатку №2);

 • завірені печаткою учасника запиту копії сертифікатів на елементи конструкції, які застосовуватимуться в ході модернізації або заміни касових вузлів (форма приведена в Додатку № 5);

 • завірені печаткою учасника запиту копії документів, які видаються замовникові і підтверджують, що модернізований (або новий) конкретний касовий вузол відповідає затвердженим Постановам Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. № 493, із змінами, внесеними Постановою Правління НБУ № 398/ДСК від 10.07.2009г., № 27 від 30.01.2012 р.

 • фотографії касових вузлів, виготовлених або модернізованих учасником запиту;

2.1.2. Всі учасники запиту повинні строго дотримуватися форми надання інформації і заповнити всі позиції для того, щоб сприяти швидкому і об'єктивному проведенню аналізу пропозицій.

2.1.3. Надана інформація матиме велике значення по вибору потенційного підрядчика.

2.1.4. На додаток до інформації, поданої учасником запиту, організатор запиту має право розглядати іншу інформацію відносно фінансової стабільності компанії, включаючи незалежні звіти або публічно доступні дані.

2.1.5. Організатор запиту може відвідати підприємство учасника, щоб переконатися, чи зможе він надалі виконувати умови, вказані в Генеральному Договорі.

2.1.6 Кваліфікація учасників

Підтвердженням кваліфікації учасника запиту, є наявність всією необхідною документація органів сертифікації і стандартизації України.
2.1.7. Якщо учасник запиту планує залучати до виконання робіт по модернізації або заміні касових вузлів субпідрядні організації, то він зобов'язаний надати організаторові запиту інформацію про ці компанії формою, приведеною в Додатку № 3.


2.1.8. Жодні витрати учасника не можуть бути компенсовані організатором запиту. Це означає, що пропозиції є безкоштовними для організатора запиту і учасник покриває всі витрати, пов'язані з участю в нім.

2.1.9. Організатор запиту має право змінити процедуру подачі пропозицій учасниками або відмовитися від нього з повідомленням учасників, без пояснення причин.

2.1.10. Після визначення переможця, організатор запиту може провести переговори з потенційним підрядчиком для того, щоб отримати подальшу інформацію, необхідну для визначення подальших умов Генерального Договору.
2.1.11. Учасники запиту згодні прийняти за основу зразок форми Генерального Договору, приведеної в Додатку №4.

^ 2.2 Графік проведення запиту

Розсилка запитів інформації : 8.02.2013р.

Кінцевий термін для уточнюючих питань : 15.02.2013р.

Отримання пропозицій : 20.02.2013р.

Розгляд пропозицій : 26.02.2013р.

Визначення переможця : 1.03.2013р.
Примітка: вказані вище дати можуть бути змінені за рішенням організатора запиту


^ 2.3 Відправка пропозицій
2.3.1. Учасник запиту може подати лише одну пропозицію, що складається з документів, перелік яких приведений в п. 2.1.1.

2.3.2. Пропозиція подається на паперовому носієві, підписана керівником компанії або особою, уповноважена на підписання таких документів. Підпис керівника компанії - учасника запиту завіряється печаткою компанії.

2.3.3. При необхідності (з метою прискорення процесу обробки пропозицій учасників), організатор запиту може, після комісійного розтину конвертів з пропозиціями, запитати від учасників електронну версію.

2.3.4. Пропозицію необхідно відправляти в опечатаному конверті з позначкою “ЗАПИТ – не розкривати“ «спецпоштою» або кур'єрською службою.
Адрес: 04050 м. Київ, вул. Глибочицька, 17-Д. ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»

Кому: Секретарю Закупочної комісії.
2.3.5. Пропозиції, відправлені електронною поштою або факсом до початку комісійного засідання з розгляду конвертів з пропозиціями, - розглядатися не будуть.

2.3.6. Учасник запиту сам відповідає за своєчасну доставку пропозиції.

2.3.7. Учасник запиту не може змінити або доповнити свою пропозицію, окрім тих випадків, коли цього зажадав сам організатор запиту.

2.3.8. Учасник запиту може відкликати свою пропозицію до зазначеного терміну його розгляду. Відкликати пропозицію можна лише шляхом направлення організаторові офіційного листа.

2.3.9. У разі, коли пропозиція надана в не опечатаному конверті (пакеті), і якщо він не має відповідних позначок, вказаних вище, організатор запиту не несе відповідальності за передчасне розкриття конверта. Відповідно, така пропозиція розглядатися не буде.


2.3.10. Пропозиції, надані після вказаної дати, розглядатися не будуть.
^ 2.4 Питання учасника запиту
2.4.1. Учасники запиту при аналізі вимог даного запиту, скористаються своїм правом отримати додаткову інформацію від організатора запиту, перш ніж підготувати свої пропозиції.
2.4.2. Питання, які можуть виникнути, слід адресувати контактній особі:
Макар Андрій Васильович

заступник начальника АГУ

(067) 543-99-02; (066) 203-75-59;

e-mail: a.makar@ucb-ua.com

^ 2.5 Термін дії пропозиції

Учасники запиту несуть відповідальність за свої пропозиції до червня 2013 року.  1. Формат пропозиції

2.6.1.Пропозиція має бути на українській мові .

2.6.2. При підготовці пропозиції, слід притримуватися наступного формату:
- Всі документи, що надаються учасниками, мають бути підписані особою, що має відповідні посадові повноваження в компанії.

- Письмовий варіант пропозиції не повинен мати вставок, підтирань, виправлень, окрім тих випадків, коли учасник запиту виправив свої власні помилки. У таких випадках, особа, що підписала пропозицію, повинна поставити свій підпис і штамп поряд з виправленнями.

^ 2.7 Оцінка пропозицій
2.7.1. Конверти з пропозиціями будуть розкриті і розглянуті Закупівельною комісією організатора запиту у відсутності представників учасників.

2.7.2. Організатор запиту має право вибрати потенційного підрядчика, який запропонував (на думку організатора) найбільш вигідні умови, не пояснюючи іншим учасникам причини, по яких було прийнято саме ця пропозиція. Також організатор запиту залишає за собою право відмовитися від всіх пропозицій, що надійшли, і припинити проведення запиту, якщо жодне з наданих пропозицій не відповідає вимогам, що пред'являються. Відмова від проведення запиту буде оголошена учасникам у вигляді офіційного листа, який направляє Закупівельна комісія.

2.7.3. Організатор запиту залишає за собою право провести переговори з переможцем і обговорити додаткові умови Генерального Договору.
Оціночна шкала пропозицій


п/п

найменування позицій

1

Наявність всіх сертифікатів і доповнень до них

2

Виконання всіх видів робіт без залучення субпідрядних організацій

3

Ціна робіт

4

Терміни

5

Рекомендації

* - деталіровочні креслення надати в масштабі М 1:20, протягом двох тижнів після підписання Генерального Договору на модернізацію або заміну касових кабін. Недопустимо початок будь-яких робіт без узгодження деталіровочних креслень із Замовником.

^ 2.8 Відхилення пропозицій із запиту

2.8.1. Організатор запиту може відхилити пропозицію по наступних причинах:

а) якщо вона надана пізніше встановленого терміну;

б) якщо вона надана у відкритому конверті;

в) якщо запрошувана інформація надана в неповному вигляді;

г) якщо в наданих документах виявлені неправдиві дані;

д) якщо форма, яка приведена в Додатках №1 і №2 не заповнена.
Якщо пропозиція виключається із запиту, організатор запиту зобов'язаний письмово проінформувати про це учасника з вказівкою причини. Інформацію направляє Закупівельна комісія.
^ 2.9 Особливі положення
2.9.1. Вся інформація, вказана в пропозиції, є конфіденційною. Жодна із сторін не має права передавати цю інформацію третій стороні без попередньої письмової згоди іншої сторони.

2.9.2. Організатор запиту може використовувати вище зазначену інформацію лише в цілях вибору потенційного підрядчика.

2.9.3 Розглянуті пропозиції не повертаються учасникам, але мають бути здані в архів організатором запиту.
3. Специфікаціяследующая страница >>