asyan.org
добавить свой файл
1
Оформлення заявки на участь у конференції

Для участі у конференції Вам необхідно надіслати заявку на участь у конференції на електронну адресу оргкомітету (udufmt@ukr.net):

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь

Місце роботи (навчання), посада (курс навчання)

Номер та назва секції

Тема доповіді

Поштова адреса, телефон, е-mail

Потреба у технічних засобах (так, ні)

Витрати на проживання іногородні учасники конференції оплачують самостійно. 
^ Кінцевий термін подання заявок

11 вересня 2012 року

Організаційний внесок складає 125 грн.

Реквізити для внесення платежу:

Одержувач коштів «Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі»

Р/р 31250277220321 в УДКСУ м. Києва

МФО 820019,

ЄДРПОУ 35371662,

Призначення платежу: «за участь у конференції (прізвище та ініціали учасника)».

Регламент конференції

10.00 – 11.00

реєстрація учасників конференції;

11.00 – 13.00

відкриття конференції, пленарне засідання;

13.00 – 14.00

перерва;

14.00 – 16.00

робота у секціях за тематичними напрямами;

16.00 – 16.15

перерва;

16.15 – 17.00

підведення підсумків та офіційне закриття конференції.

Доповіді (пленарне засідання) – 20 хв.

Доповіді (секції) – 10 хв.
За додатковою інформацією звертатися до організаційного комітету конференції

^ Відповідальний секретар:

Амбарцумов Георгій Юрійович
Координатор:

Гарасим Юлія Йосифівна

тел.(044) 528-10-33

факс (044) 529-33-49
Адреса оргкомітету конференції:

01601, Україна, м. Київ

вул. Раєвського, 36, каб. 308

^ Електронна пошта:

udufmt@ukr.net
Місце проведення конференції

м. Київ, вул.Чигоріна 57а, 4-й пов., ауд.411 (конференц-зал)
Web-site Університету:
http://usufit.edu.ua/
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЕКОНОМІСТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ»
^ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ УДУФМТ


Інформаційний лист


НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

присвячена 80-річчю від дня народження

доктора економічних наук,

академіка Академії наук вищої школи України, почесного доктора Львівської комерційної академії, професора

^ Андрійчука Віктора Григоровича

Концепції, стратегії та напрями розвитку Української держави:

економіка, фінанси, право

28 вересня 2012 року

м. Київ

Шановні колеги!

Запрошуємо вас узяти участь

у роботі науково-практичної конференції «Концепції, стратегії та напрями розвитку Української держави:

економіка, фінанси, право»

присвяченої 80-річчю доктора економічних наук, академіка Академії наук вищої школи України, почесного доктора Львівської комерційної академії, професора

^ Андрійчука Віктора Григоровича
Конференція відбудеться 28 вересня 2012 р.

у навчальному корпусі Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі за адресою:

м. Київ, вул. Чигоріна, 57-А, ауд.411 (конференц-зал)

^ Тематичні напрямки роботи

конференції

Секція 1. Економічні теорії цивілізаційного розвитку та їх використання в розбудові української держави.

Секція 2. Глобалізаційні процеси та їх вплив на правовий і суспільно-економічний розвиток України.

Секція 3. Стратегія розвитку зовнішньо- економічних відносин України та її реалізація.

Секція 4. Міжнародне економічне співробітництво та модернізація національної економіки.

Секція 5. Система забезпечення фінансової ефективності суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності України.

Секція 6. Транскордонне співробітництво України та оцінка його ефективності.

Секція 7. Регулятивні механізми в системі забезпечення ефективного розвитку вітчизняної економіки.

Секція 8. Розвиток фінансової системи України в умовах її інтеграції в міжнародний економічний простір.

Секція 9. Загальнотеоретичні проблеми визначення напрямів розвитку права у сучасному світі та Україні.

Секція 10. Захист прав людини за новим кримінально-процесуальним законодавством України.

Секція 11. Інституціональне забезпечення громадянського суспільства та правової держави в Україні.

Умови участі у конференції

Для участі у конференції просимо переслати до 11 вересня 2012 р. на електронну адресу Оргкомітету (udufmt@ukr.net):

  • Заявку на участь;

  • Тези доповіді відповідно до обраної тематики конференції (для студентів – у співавторстві із науковим керівником);

  • Рецензію наукового керівника (для аспірантів);

  • Копію (відскановану чи факсимільну) документа про сплату організаційного внеску.


^ Вимоги до оформлення тез доповідей:

Тези доповіді та заявка на участь у конференції повинні міститися в одному файлі. Назву файлу складає: номер секції, прізвище першого співавтора (2_Petrov). Файли повинні мати розширення .doc.

1) обсяг доповіді до 3 сторінок формату А4, включаючи рисунки, таблиці, список літератури (до 5 позицій) із посиланнями у тексті, сторінки не нумеруються;

2) поля: верхнє - 15 мм, нижнє – 15 мм, праве – 15 мм, ліве – 15 мм.;

3) шрифт – тільки Тіmes New Roman, 12 кегль; інтервал – 1;

4) формат роботи: Місгоsoft Word – (*.doc);

5) перший рядок – прізвище, ініціали автора (шрифт звичайний, вирівняний по правій стороні);

7) другий рядок – посада (курс навчання), місце роботи (навчання) без абревіатури, місто, (шрифт звичайний, вирівняний по правій стороні);

8) наступний рядок – назва доповіді (шрифт напівжирний, вирівняний по центру).

Назва доповіді не повинна збігатись із назвою секції.

9) далі – текст доповіді, вирівняний по ширині.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Тези, оформлені з порушенням цих вимог, публікуватись не будуть.
З повагою та впевненістю

у плідній співпраці,

організаційний комітет УДУФМТ!