asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 14 15 16 17
Додаток 15, до пункту 15.1.9 Основних

санітарних правил забезпечення радіаційної

безпеки України

^ НОМЕНКЛАТУРА РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

ЗА ВИДАМИ РАВ-УТВОРЮЮЧИХ

ТЕХНОЛОГІЙ І ПОЗАТЕХНОЛОГІЧНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

Виробництво та процуси

Рідкі РАВ

Тверді РАВ

1.Підриемства ядерного паливногоциклу1.1. Видобуток і збагачення уранової руди

Шахтні води, маточні зозчини

Відходи споживання, хвости від вилуговування

1.2. Збагачення урану та виготовлення тепловидільних елементів і складань

Маточні розчини і промислові води

Відходи споживання, залишки від переробки

1.3. Виробництво єлектричної та теплової енергії на атомих станціях

Промислові води, контурні води, дезактивуючи розчини, регенератори, пульпи

Фільтри, обладнання,| одяг, ізоляційні матеріали, обладнання контуру

1.4. Радіохімічні технології на переробних підриемствах ядерного циклу

Промводи, води санпропускників і спецпралень, дезактивуючи розчіни, регенератори, однохвостовий розчин, пульпи


Фільтри, обладнання, одяг, оболонки твелів

1.5.Виведення об'кеів атомної промисловості із експлуатації, утилізація блків, копструкцій

Води санпропускників і спецпралень, промислові води, контурні води, дезтивуючи розчини, регенератори, пульпи

Одяг, ЗІЗ, обладнання, ізоляція, кабелі, будівельне сміття, облицювання, обладнання контуру, корпусу і деталі реактора

2.Реабілітація територій, забруднених у результаті об'єктів і аварій2.1. Території, радіоактивно забруднені внаслідок Чорнобильської катастрофи (зона відчуження, зона безумовного /обов'язкового/ відселення, зона гарантованого добровільного відселення, зона посиленого радіоекологічного контролю)

Вода та мули водойм-охолоджувачів і водойм-нагромаджувачів, забруднені грунтові води, води басейнів сховищ, забруднені підземні води, гідроокисні пульпи басейнів сховищ


Радіоактивно забруднений грунт, тверді радіоативні відходи, відходи дезативациї сховищ

2.2. Об'єкт "Укриття"3. Підприємства, дослідницькі центри і медичні установи, спеціалізовані комбінати з поводження з РАВ


Промислові води лабораторій


Одяг, ЗІЗ, органічні ТРВ, відпрацьовані джерела<< предыдущая страница