asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 11 12 13 14 15 16 17

Додаток 6, до пункту 10.1 Основних

санітарних правил забезпечення

радіаційної безпеки України

ЗАМОВЛЕННЯ-ЗАЯВКА

^ НА ПОСТАЧАННЯ ДЖЕРЕЛ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ

1. Найменування і місцезнаходження постачальника

2. Найменування і місцезнаходження замовника

3. Найменування установи, для якої робиться замовлення_____________________________

_________________________________________________________________________________

4. Предмет замовлення:


Назва дже-рела (відк-рите, закри-те)


Одини-ця вімірю-вання


Актив- ність одини-ці


Кіль-кість одиниц на рік

У тому числі за місяцями


Загальна кількість на рік (актив-ність)


Сумма


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12
Разом ___________________________________________________________________

Примітки: ________________________________________________________________

5. Гарантія оплати _______________________________________________________

"____" _____________ _____ року.
Керівник установи _________________________________________________________

(підпис, П.І.Б.)

Головний бухгалтер _______________________________________________________

(підпис, П.І.Б.)

М.П. "____" ____________ ____ року.

6. Придбання замовлених джерел дозволяється:______________________________
Головний державний санітарний лікар ________________________________________

(підпис, П.І.Б.)
М.П. "____" ____________ ____ року.
7. Облікові відмітки про реалізацію замовлення-заявки (у разі разових поставок).
8. Дата відправлення джерел замовнику "_____"__ ________ ___ року.

Дата одержання джерел Замовником "_____" _________ ____ року.
Виконано у 4 примірниках:

примірники N 1, 2 - постачальнику; примірник N 3 - СЕС; примірник N 4 - замовнику.

Додаток 7, до пункту 10.2 Основних

санітарних правил забезпечення

радіаційної безпеки України

^ РЕЄСТРАЦІЯ ОСІБ,

ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ПРИЙОМ, ЗБЕРІГАННЯ І ВИДАЧУ

РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН (У ВІДКРИТОМУ І ЗАКРИТОМУ

ВИГЛЯДІ), ПРИЛАДІВ, АПАРАТІВ І УСТАНОВОК,

^ УКОМПЛЕКТОВАНИХ РАДІОНУКЛІДНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ
6. Найменування установи ________________________________________________________
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Номер і дата наказу про призначення


Керівник установи ____________________

(підпис, П.І.Б.)

М.П.

Додаток 8, до пункту 10.6 Основних

санітарних правил забезпечення

радіаційної безпеки України

^ ПРИБУТКОВО-ВИДАТКОВИЙ ЖУРНАЛ

ОБЛІКУ ДЖЕРЕЛ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ

У ВІДКРИТОМУ І ЗАКРИТОМУ ВИГЛЯДІ


№ з/п

1Найменування постачальника

2
Номер і дата прибуткової накладної

3
Прилад, аппарат, установка

Найменування (тип)

4
Заводський номер

5
Номер і дата видачі технічного паспорта

6
Кількість

7
Джерело

Найменування (тип)

8
Номер джерела

9
Номер і дата видачі технічного паспорта

10
Кількість

11
активність за паспортом

12
Витрати

Кому видано або поставлено

13
Номер і дата накладної або вимоги

14
Кількість

15
Активність за паспортом

16
Залишок

Кількість

17
Активність

18
ПРИМІТКА

Відмітка про повернення, списання, передачу і захоронення із зазначенням дати та підтверджуючих документів

19

Примітки:

1. На кожен різновид радіоактивних речовин відкриваються окремі сторінки.

2. Облік приладів, апаратів і установок, укомплектованих радіонуклідними джерелами, ведеться окремо від обліку радіоактивних речовин (в окремому журналі).

3. Журнал обліку зберігається постійно.

Додаток 9, до пункту 10.11 Основних

санітарних правил забезпечення

радіаційної безпеки України

ДОЗВОЛЯЮ __________________

(підпис керівника установи)

"_____" ___________________ _____ року.

ВИМОГА НА ВИДАЧУ РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН N _____

Прошу видати для________________________________________________________________

(указати, для якої роботи., якщо видаються контрольні джерела, то необхідно вказати термін

використання)

наступні радіоактивні речовини:


Потрібно

Фактично видано


Назва речовини і вид сполук


Кількість джерел (об'ем)Загальна активністьКількість джерел (об'ем)

активність

Номер і дата паспорта, номер джерела (номер партії)


За паспортом


У перерахунку на годину видачи речовини

1

2

3

4

5

6

7
На вимогу співробітника: __________________________________

(прізвище, | | т.'я, по батькові)

__________________________________

(назва лабораторії чи цеху)
"____" _____________ 200 __ року.
Видав відповідальний за приймання, зберігання та видачу радіоактивних речовин:

__________________________________

(прізвище, | | т.'я, по батькові)

__________________________________

(назва установи)

__________________________________

(підпис)
Одержав __________________________

(підпис)
Години ____________ (для | | т.| | каналізацію)

"_____"____________________ року.
Примітка. Вимога складається у двох примірниках і підлягає збереженню у відповідальної за зберігання особи і особи, яка одержала речовину.<< предыдущая страница   следующая страница >>