asyan.org
добавить свой файл
1
Основні вимоги при складанні тексту, стилі мови, особливості офіційно-ділового стилю, структура тексту, способи виділення окремих слів частин тексту
Основні вимоги при складанні тексту

1.Достовірність

Викладені в ньому факти повинні відображати справжній стан речей

2.Стислість

Відсутність зайвих слів або смислових повторів, а також надмірно довгі міркування не по суті справи

3.Послідовність

Викладу матеріалу

4.Повнота

Текст документа вичерпує всі обставин справи

5.Точність

Не допускається подвійне тлумачення слів та висловів

6.Переконливість

Веде до прийняття адресатом пропозицій або до виконання прохань викладених у документи

7.Обривність

Використання правдивої інформації

8.Простота

Використання простих речень

9.Виразність

Мови і стилю

10.Доречність

Текст повинен містити засоби, що відповідають меті, темі


^ Основні стилі мови

Науковий

Повідомлення про результати наукових досліджень, доведення теорій, обгрунтуння гіпотез, класифікацій, роз’яснення явищ, систематизація знань. Реалізується в таких жанрах: дисертації, статті, підручники, лекції, відгуку, анотації.

Офіційно-діловий

Регулювання офіційно-ділових стосунків мовців у державно-правовій і суспільно-виробничій сферах. Реалізується у таких жанрах: закон, кодекс, статут, указ, акт, оголошення, доручення, розписка, протокол, інструкція, лист

Публіцистичний

Обговорення, відстоювання та пропаганда важливих суспільно-політичних ідей, сприяння суспільному розвитку, вирішення суспільно-політичних питань. Реалізація в таких жанрах: виступ, нарис, стаття, панфлет, дискусія

Художній

Різнобічний вплив на думки і почуття за допомогою художніх образів, формування ідейних переконань, моральних якостей.

Трагедія, комедія, драма, роман, повість, оповідання

Розмовний

Обмін інформацією, думками, враженнями, прохання чи надання допомоги, виховний вплив; засіб невимушеного спілкування. Реалізація в таких жанрах: бесіда, лист.^

Основні особливості офіційно-ділового стилю


Точність, послідовність

Стиль позбавлений образності, емоційності та індивідуальних авторських рис

Наявність мовних зворотів

Тобто певна стандартизація початків і закінчень, так звані “кліпи” – мовні усталені формули. Є прості, складні та усталені кліпи

Наявність реквізитів

Реквізити мають певну послідовність. Склад реквізитів у документі залежить від змісту документа, його призначення способу оформлення

Логічність і аргументованість

Означає відображення правильного стану речей, послідовність фактів і оцінка

Відсутність індивідуальності

Учасники ділового спілкування в основному виступають в ролі представників установ, закладів і виражають їх інтереси

Лексика вживається у прямому значенні

Залежно в якій галузі використовується офіційно-діловий стиль він може містити суспільно-політичну, суспільно-виробничу, юридичну, наукову лексику

^

Структура текстуВступ – зазначаєш причини укладення документа

Доказ або основна частина. Викладається суть конкретного питання, наводиться докази, пояснення або посилання на нормативні акти

Закінчення або висновок. Формулюється мета заради якої складено документ, а також пропозиція, згода, відмова, прохання