asyan.org
добавить свой файл
1

Оригинал

Перевод

Endocrinologists, doctors who specialize in the diagnosis and treatment of glandular disorders, have the most expertise to deal with adrenal virilization. Some doctors who treat disorders of the internal organs (internists) and doctors who specialize in treating the reproductive system of women (gynecologists) may also be able to help patients with this disorder. Diagnosis involves performing many laboratory tests on blood samples from the patient. These tests measure the concentration of different hormones. Different abnormalities of the adrenal gland produce a different pattern of hormonal abnormalities. These tests can also help determine if the problem is adrenal or ovarian. If a tumor is suspected, special x rays may be done to visualize the tumor in the body. Final diagnosis may depend on obtaining a tissue sample from the tumor (biopsy), and examining it under a microscope in order to verify its characteristics.

Лікарі – ендокринологи, що спеціалізуються на діагностиці й лікуванні захворювань ендокринної системи, зазвичай мають справу з вірилізацією, що пов'язана із захворюванням надниркових залоз. Деякі лікарі, що спеціалізуються на лікуванні хвороб внутрішніх органів (терапевти), а також жіночої репродуктивної системи (гінекологи), також мають можливість допомагати пацієнтам у подоланні цієї хвороби. Діагностування включає багато лабораторних досліджень, яким піддаються зразки крові пацієнта. В ході проведення цих аналізів встановлюється концентрація різноманітних гормонів. Різним захворюванням надниркових залоз властиві гормональні відхилення, що мають різні характери. Ці дослідження також можуть сприяти визначенню причини захворювання, яка може пов'язуватись, як з наднирковими залозами, так і з яєчниками. При підозрі на наявність пухлини зазвичай проводяться спеціальні рентгенівські обстеження з метою її візуалізації в тілі пацієнта. Остаточний діагноз зазвичай базується на мікроскопічному дослідженні отриманого зразку тканини, що уражена пухлиною (біопсії), у результаті чого визначаються характеристики цього зразку.