asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 9 10


Основи Конституційого права України

Опорний конспект лекцій М.Л. Зеленько

Зміст:

1 Тема1. Загальне поняття про Конституцію та конституційне право України………………………………………………………………3 – 6

2. Тема 2. Історичні передумови конституційного процесу…….7 – 10

3. Тема 3. Основні характеристики Конституції України як Основного Закону держави. Характеристика загальних засад конституційного ладу…………………………………………… 11 – 13

4. Тема 4. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина.13 – 15

5. Тема 5. Конституційне регулювання виборів та референдумів як форм безпосередньої демократії…………………...…………....15 – 17

6. Тема 6. Верховна Рада Укаїни – єдиний орган законодавчої влади в Укаїні…..………………………………………………………..17 – 19

7. Тема 7. Конституційний статус Президента України……….19 – 20

8. Тема 8. Конституційний статус Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади………………………...………20 – 23

9. Тема 9. Конституційний статус місцевого самоврядування…23- 24

10. Тема 10. Конституційне регулювання питань здійснення павосуддя в Україні………………………………………………24 – 27

11. Тема 11. Конституційний статус прокуратури……………..27 – 28

12. Тема 12. Конституція про територіальний устрій України..28 - 29

13. Тема 13. Конституційний статус Автономної Республіки Крим……………………………………………………………….29 – 30

14. Тема 14. Порядок внесення змін до Конституції України та її перехідні положення……………………………………………..31 – 32

15. Основна і додаткова література…………………………......32 – 33

16. Короткий термінологічний словник до курсу лекцій……....33 - 36

Тема 1.

Загальне поняття про Конституцію та конституційне право України

ПЛАН


І. Поняття про конституційне право України.

2. Характерні ознаки конституції, які відрізняють її від інших нормативних актів.

3. Класифікація конституції.

4. Поняття конституційно-правових відносин.

5. Конституція, як основа подальшого розвитку законодавства і правової системи у цілому.

Літературні джерела: №14, 15.
Слово конституція у сучасну мову прийшло з латинської — "constitution", що буквально перекладається як "устрій, установлення, утвердження". У Стародавньому Римі конституціями називали окремі акти, що їх видавали імператори. Сучасне розуміння слова "конституція" бере свій початок з періоду зміни в Європі феодального ладу на буржуазний наприкінці XVII і початку XVIII століть.

Першими (писаними) конституціями довгий час вважали Конституцію США 1787 року, Конституції Фран­ції та Польщі 1791 року. Тепер же визнано вченими, що першою писаною конституцією була Конституція Пилипа Орлика 1710 року.

Наука конституційного права знає різні підходи щодо визначення поняття конституції. Одним із найуні-фікованіших вважають визначення, за яким "Конституція — це Основний Закон держави, що об'єднує у собі групу норм із вищою юридичною силою, які закріплюють основи державного ладу, права, свободи та обов'язки особи і громадянина, систему та принципи організації державної влади, територіальної організації держави тощо".следующая страница >>