asyan.org
добавить свой файл
1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

07.11.2011 № 1394
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 листопада 2011 р.

за № 1369/20107

Додаток 10

до Положення про реєстрацію платників

податку на додану вартість

Форма № 3-РС
ЗАЯВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

ПРО ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТА СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ
^

ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ


  1. Найменування податкового органу  1. Інформація про платника податку

Код ЄДРПОУ підприємства

Індивідуальний податковий номер
Найменування
3. Причини зняття з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та/або реєстрації як платника податку на додану вартість на загальних підставах

(необхідне позначити знаком “√” або “+”) 
Пункт 209.11 статті 209 розділу V Кодексу – питома вага постачання несільськогосподарських товарів/послуг протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів/послуг*.
Пункти 209.6 та 209.11 статті 209 розділу V Кодексу – питома вага постачання несільськогосподарських товарів/послуг протягом звітного податкового періоду (місяця) новоствореного сільськогосподарського підприємства сукупно перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів/послуг*.
Перше число місяця, в якому було допущено перевищення, “____”_______________ 20___ року.
Підпункт “в” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу, частина друга статті 6 Указу – особа реєструється як платник єдиного податку**.

Перше число звітного періоду (кварталу), з якого здійснюється перехід, “____”_______________ 20___ року.
Підпункт “в” пункту 209.12 статті 209 розділу V Кодексу – сільськогосподарське підприємство припиняється шляхом ліквідації або реорганізації**.
Підпункт “г” пункту 209.12 статті 209 розділу V Кодексу – сільськогосподарське підприємство не подає податкової звітності з цього податку протягом останніх 12 послідовних звітних податкових періодів**.

* У цих випадках здійснюється зняття з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та реєстрація платником податку на загальних підставах.

** У цих випадках одночасно здійснюється анулювання Спеціального свідоцтва та анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.

4. До заяви додаються:

Спеціальне свідоцтво

Копії Спеціального свідоцтва в кількості
__________________________________ ____________________ “____”_______________ 20___ року

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) (дата)

М.П.

5. Дані про розгляд заяви (заповнюються службовими особами податкового органу)


Прізвище, ім’я та по батькові посадової особи податкового органу, відповідальної за прийняття рішення про зняття з реєстрації
Підпис ДатаЗнято з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування. Дата, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником податку на загальних підставах, “____”______________ 20___ року.

Анульовано реєстрацію платником податку на додану вартість “____”_______________ 20___ року.
Прізвище, ім’я та по батькові посадової особи податкового органу, відповідальної за внесення даних про зняття з реєстрації до електронної бази
Підпис Дата