asyan.org
добавить свой файл
1 2 3


ПРОЕКТ КОНЦЕПЦІЇ ОБЛАСНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

ЗІ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Харків-2012

ОПИС ДОКУМЕНТУ

Проект Концепції обласної цільової програми зі сприяння розвитку громадянського суспільства в Харківській області, який був розроблений робочою групою Громадської ради при ХОДА з числа представників громадських організацій регіону на підставі Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 р. та Указу Президента України № 32 від 25.01.12р. «Питання сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні».


Утвердження громадянського суспільства як гарантії демократичного розвитку України визначено одним із напрямків її внутрішньої політики відповідно до Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 р. Державна політика у сфері формування інститутів та організацій громадянського суспільства має передбачати посилення їхньої взаємодії з органами публічної влади, запровадження громадського контролю за діяльністю влади, проведення регулярних консультацій із громадськістю. При цьому реформування правового середовища для інституціонального розвитку громадянського суспільства має бути спрямоване на запровадження стандартів, передбачених Рекомендаціями Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо правового статусу неурядових організацій у Європі №СМ/Rec(2007)14, а також на імплементацію зобов’язань України відповідно до міжнародних договорів у сфері прав людини та рішень Європейського суду з прав людини.

Проект Концепції доопрацьовано на підставі Указу Президента України від 24 березня 2012 року № 212 «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації», яким передбачено, що Стратегія спрямована на утвердження громадянського суспільства як гарантії демократичного розвитку держави, запровадження громадського контролю за діяльністю влади, забезпечення незалежної діяльності інститутів громадянського суспільства, посилення їх впливу на прийняття суспільно важливих рішень, створення умов для забезпечення широкого представництва інтересів громадян в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, проведення регулярних консультацій із громадськістю з важливих питань життя суспільства і держави.
Члени Робочої Групи:
1. Родіонов О.В., в.о.голови ГР при ХОДА;
2. Давидова І.Г., заступник голови ГР при ХОДА;
3. Мірошник О.С., заступник голови ГР при ХОДА;
4. Фастивець Т.Б., заступник голови ГР при ХОДА;
5. Влас І.І., член правління, голова комітету з питань запобігання та протидії корупції законності та захисту громадянських прав населення ГР при ХОДА;
6. Рубан В.В., член правління, голова комітету з питань свободи слова, міжнаціональних та міжконфесійних відносин, духовності та захисту суспільної моралі  ГР при ХОДА;
7. Закорко К.С., секретар комітету ГР при ХОДА, редактор газети «Світ рівних можливостей».

^ СТРУКТУРА ПРОЕКТУ:
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА……………………………………………………………………4

І.І. Визначення понять.

І.ІІ. Опис структури та меж громадянського суспільства в Харківській області.
РОЗДІЛ ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ…………………………………………………………… 5
^ РОЗДІЛ ІІІ. АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ

НЕОБХІДНОСТІ ЇЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОГРАМНИМ МЕТОДОМ……………………………… 6
РОЗДІЛ IV. МЕТА ПРОГРАМИ…………………………………………………………………… 8
РОЗДІЛ V. ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТА РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ НА ОСНОВІ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ МОЖЛИВИХ ВАРІАНТІВ…………………………… 9
^ РОЗДІЛ VІ. ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, СТРОК ВИКОНАННЯ

ПРОГРАМИ…………………………………………………………………………………… 10
РОЗДІЛ VII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ

ЕФЕКТИВНОСТІ………………………………………………………………………… 12
^ РОЗДІЛ VIII. ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ, ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ,

НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ…………………………………………………13

Проект

Концепція обласної цільової програми зі сприяння розвитку громадянського суспільства в Харківській області
І. Загальна частина.

І.І. Визначення понять.

Громадянське суспільство - це сукупність самостійних, незалежних від держави інститутів та відносин, заснованих на свободі особистості, плюралізмі поглядів та демократичному правопорядку.

Інститути громадянського суспільства – це громадські організації, професійні і творчі спілки, організації роботодавців, благодійні організації, релігійні організації, засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства та установи.

Сприяння розвитку громадянського суспільства з боку місцевих органів влади - це налагодження ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, яке повинно базуватись на партнерстві, взаємній зацікавленості у досягненні цілей, пов’язаних з процесом демократизації усіх сфер державного управління та суспільного життя, соціально-економічним та духовним прогресом, всебічним забезпеченням захисту прав і свобод людини та громадянина.

Обласна цільова програма зі сприяння розвитку громадянського суспільства - це сукупність

взаємопов'язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв'язання найактуальніших проблем розвитку громадянського суспільства в Харківській області, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших залучених ресурсів і є складовою щорічної програми соціально-економічного розвитку регіону.

І.ІІ. Опис структури та меж громадянського суспільства в Харківській області.

Станом на 28 березня 2012 року Головним управлінням юстиції у Харківській області зареєстровано 2010 громадських організацій різної спрямованості. З них 1579 зареєстровані як юридичні особи, 431 легалізовано шляхом повідомлення.

За структурою громадські організації поділяються наступним чином: спортивні - 19,23%, професіональні - 18,1%, молодіжні - 8,58%, національних та дружніх зв'язків - 9,19%, ветеранські- 3,5%, охорони природи - 8,58%, правозахисні - 5,18%, жіночі - 2,07%, дитячі - 1,5%, інвалідні- 5,18%, релігійні - 0,71%, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС - 0,8%, сімейні - 0,52%, творчі - 1,89%, оздоровчі та медичні - 3,39%, козацькі -2,26% тощо.

Ці цифри дають певні підстави для аналізу, але кількість громадських організацій, які зареєстровані та діють в третьому секторі на теренах Харківської області значно більша. До реєстру Головного управління юстиції у Харківській області не входять громадські організації, які зареєстровані в сільських районах, містах обласного підпорядкування, місті Харкові. Крім того, до переліку не потрапляють Міжнародні та Всеукраїнські організації, які зареєстровані Міністерством юстиції України, а також їх структурні підрозділи без права юридичної особи, які зареєстровані органами юстиції за місцем діяльності головної організації, але юридичну адресу мають в Харківській області.

Найбільш структурованими серед зазначених об’єднань є ветеранські, інвалідні, молодіжні та професійні громадські організації. У Харківській області діє чимало профспілок, які об’єднують близько 1,5 млн осіб. Профспілкові об’єднання можна умовно розподілити на "традиційні" та "альтернативні". Найбільш впливовою серед профспілок є Об`єднання профспілок Харківської області.

Чимало організацій третього сектору Харківської області мають соціальну спрямованість. Метою багатьох організацій області є сприяння захисту соціальних та економічних прав ветеранів війни та праці, бойових дій в Афганістані та членів їх родин, організація меморіальних заходів з увічнення пам’яті учасників війн та патріотичного виховання молоді. Однією з найбільш потужних та активних є Харківська обласна організація ветеранів України (743 тисячі осіб), яка має 43 осередки в містах обласного підпорядкування, районах області та міста Харкова і налічує в своєму складі 1456 первинних осередки.

У Харківській області мешкає понад 150 тисяч інвалідів. Найбільш впливовою організацією є Представництво ВСГО «Конфедерація громадських організацій інвалідів України» в Харківській області, яке об’єднує 38 громадських організацій інвалідів, деякі з котрих мають в своєму складі осередки в районах області та об’єднують чимало громадських організацій. Зокрема Харківська обласна організація «Союз організацій інвалідіві України» налічує в своєму складі 33 осередки, а Харківська обласна асоціація інвалідів та ветеранів війни об’єднує близька 100 організацій соціальної спрямованості.

Окремою категорією організацій є органи самоорганізації населення (ОСН) та організації співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). При цьому ОСН – вуличні, квартальні комітети, комітети мешканців мікрорайонів – більше розповсюджені на теренах області, ніж ОСББ. Також зареєстровано постійно діючих 40 творчих спілок та організацій.

Найбільш чисельними громадськими організаціями з фіксованим членством є організації, діяльність яких спрямована на поліпшення соціального та матеріального становища окремих цільових груп, що відповідає поточним очікуванням громадян. Проте робота громадських організацій не покликана комплексно вирішувати наявні проблеми, а спирається виключно на проектну активність. Більшість організацій, зареєстрованих в Харківській області, поширюють свою діяльність на територію міста Харкова та рідко охоплюють інші міста та райони. Кількість дієвих громадських організацій у містах та районах області вкрай мала, що пояснюється відсутністю належних умов для виникнення та розвитку громадських ініціатив: бракує досвіду, доступу до інформації, державних та недержавних фінансових ресурсів, а також професійних кадрів.

ІІ. Визначення проблеми.

На сучасному етапі становлення України як демократичної, соціальної, правової держави важливого значення набувають процеси ефективної взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства.

Така взаємодія повинна базуватися на партнерстві, взаємозацікавленості у досягненні цілей, пов'язаних з процесом демократизації усіх сфер державного управління і суспільного життя, соціально-економічним і духовним прогресом, всебічним забезпеченням захисту прав і свобод людини та громадянина.

Не зважаючи на те, що Харківщина є одним із лідерів громадського руху в Україні, що від громадських організацій, працюючих в області, надходить чимало ініціатив, все ж у Харківській області, як і загалом в Україні, фіксується низький рівень розвитку громадянського суспільства, суспільно-значимої самодіяльної добровільної активності громадян. Не дивлячись на те, що кількість інститутів громадянського суспільства (далі-ІГС) та сфер діяльності в Харківській області постійно зростає, громадська активність дуже часто є відірваною від поточних суспільних процесів, що обумовлюється низьким рівнем кадрової, інтелектуальної, фінансової та інституційної спроможності громадських організацій. Абсолютна більшість громадян України, у т.ч. мешканців Харківської області, не входить до складу жодного ІГС та не бере участь в їх діяльності.

Вплив ІГС на органи влади та суспільні процеси є переважно незначним та безсистемним, у т.ч. в питаннях, які стосуються вирішення проблем розвитку місцевих громад. До позитивних прикладів налагодження ефективної співпраці між місцевими органами влади в Харківській області та ІГС можна віднести хіба що системну роботу Департаменту праці та соціальної політики Харківського міськвиконкому з соціально спрямованими громадськими організаціями. Практичні досягнення цієї співпраці розповсюджуються по всій Україні. Ця співпраця дає змогу органам місцевої влади не тільки значно зменшити вартість соціальних послуг, а й ще залучити додаткові позабюджетні кошти для покращення становища мешканців міської територіальної громади з соціально незахищених верств населення. Сьогодні міська влада Харкова вже робить замовлення громадським організаціям, членам «Єдиної соціальної мережі», на виконання соціальних послуг. В остальному позитивні приклади ефективної співпраці місцевих органів влади з ІГС є скоріш вираженням окремих політичних та міжособистих обставин, ніж проявами системної практики.

У той же час, ІГС демонструють низький рівень зв’язку з соціальними групами місцевої громади, що сприяє поширенню суспільної недовіри до їх діяльності та негативно впливає на інтенсивність участі громадян, самоорганізації та приватної благодійності. Значна частка ІГС прямо залежить від владних чи бізнес інтересів та не має сталої соціальної бази для своєї діяльності. Відсутність соціальної бази спричиняє залежність ІГС від вузького переліку джерел фінансування, що унеможливлює визначення на місцевому рівні чітких пріоритетів громадської активності.

Більшість інститутів громадянського суспільства не мають доступу до бюджетної фінансової підтримки для виконання своїх статутних завдань. Податкове навантаження не стимулює їх діяльність та підтримку з боку благодійників і меценатів. Механізми участі громадськості у вирішенні місцевих питань належним чином не імплементуються у публічне управління. Як підсумок, має місце низький рівень суспільно-корисної добровільної активності громадян.

До основних причин вказаних проблем належать: низький рівень усвідомлення громадянами демократичних механізмів участі та самоорганізації у процесі вирішення місцевих проблем; недосконалість місцевих механізмів сприяння розвитку громадянського суспільства; самоізольованість, слабка координованість та інституційна слабкість ІГС, відсутність конструктивного діалогу між владою та громадськістю.

Проблеми розвитку громадянського суспільства в Харківській області та Україні можна підтвердити наступними даними:

Лише 10,3% мешканців Сходу України підтверджують, що вони залучені до активної громадської діяльності (дані Центру Разумкова).

Лише 6,8 % громадян України повністю довіряють громадським організаціям (33% скоріше довіряють, 15,4 % скоріше не довіряють, 11,0 % зовсім не довіряють, 33,9 % громадян було важко визначитись у цьому питанні - дані опитування Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України 26–31 серпня 2010 р.

62,5 % громадян України вважають, що вони зовсім не впливають на місцеву владу, 0,3% громадян вважають, що вони сильно вливають на місцеву владу (дані Центру Разумкова).

Лише 29,3 % мешканців Сходу України довіряють (сума відповідей “повністю довіряю” та “скоріше довіряю”) місцевим органам влади (дані Інституту соціальної та політичної психології НАПН України).

Інструментом вирішення проблем розвитку громадянського суспільства в Харківській області може стати прийняття та реалізація обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Харківській області на 2012-2015 роки (далі – Програма), яка дозволить закріпити на місцевому рівні механізми удосконалення процесу взаємодії органів влади та недержавних організацій. Програма розширить сферу відповідальності місцевих органів влади щодо сприяння розвитку громадянського суспільства, яка зараз обмежена рамковими документами центрального рівня. Цільова регіональна програма також стане стимулом для громадських організацій щодо налагодження співпраці з органами влади та підсилить відповідальність за її результативність.

Ухвалення програми підвищить значення громадської проблематики в поточній та довгостроковій діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також сприятиме розвитку громадської активності.следующая страница >>