asyan.org
добавить свой файл
1
Олімпіадні завдання з біології

І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в 2012-2013 н. р.

7 клас

1. Черговий учень полив холодною водою кімнатні рослини. Через деякий час квіти зав’яли. Поясніть, чому кімнатні рослини треба поливати не холодною, а теплою водою ( особливо взимку). ( 10 б.)
2. У чому подібність та відмінність автотрофного та гетеротрофного способів живлення. Відповідь обґрунтуйте. ( 10 б.)
3. Опишіть хід та результати лабораторної роботи № 1 «Будова клітини рослини». ( 10 б.)
Виконайте тести: вірна відповідь – 1 б.


 1. Сприйняття подразників навколишнього середовища та реагування на них певним чином – це: а) рухи; б) подразливість; в) дихання.

 2. Наука, що вивчає гриби – це: а) ботаніка; б) біологія; в) мікологія.

 3. Наука, що вивчає клітину – це: а) фізіологія; б) ботаніка; в) цитологія.

 4. Відкриття першого мікроскопу належить: а) Р. Гуку; б) А. Левенгуку; в) К. Ліннею.

 5. Який з вчених запропонував бінарну назву виду: а) С. Навашин; б) К. Тимірязєв; в) К. Лінней.

 6. Вкажіть назву виду: а) шипшина; б) собача шипшина; в) шипшина собача.

 7. Кошики кульбаби лікарської розкриті: а) з 8 до 15 години; б) з 2 до 12 години; в) з 17 до 24 години.

 8. Які клітини можна побачити без мікроскопу: а) клітини кавуна; б) клітини листка; в) клітини бруньки?

 9. Яка структура є носієм спадкової інформації: а) цитоплазма; б) хромосома; в) вакуоля?

 10. Як називаються червоні пластиди: а) хлоропласти; б) лейкопласти; в) хромопласти?


Олімпіадні завдання з біології

І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в 2011-2012 н. р.
8 клас

1. Чому лишайники вважають особливою групою організмів? Відповідь обґрунтуйте. ( 10 б.)

2. Вкажіть, в чому проявляється взаємозв’язок будови і функцій на прикладі сполучної тканини. ( 10 б.)

3. Вкажіть систематичне положення перелічених нижче організмів: ламінарія, тюльпан, амеба протей, гінкго, мукор. ( 10 б.)
Виконайте тести: вірна відповідь – 1 б.
1.У голонасінних рослин ендосперм: а) гаплоїдний; б) диплоїдний; в) триплоїдний; г) тетраплоїдний.

 1. Картопля утворює: а) стеблові бульби; б) кореневі бульби; в) бульбоцибулини; г) аскоспори.

 2. Схожі на кому: а) вібріони; б)коки; в) спірили; г) спірохети.

 3. Хламідомонада—це: а) бактерія; б) водорість; в) гриб; г) лишайник.

 4. Пармелія—це: а) одноклітинна зелена водорість; б) багатоклітинна зелена водорість; в) гриб; г) лишайник.

6. Дводомна рослина—це: а) кукурудза; б) береза; в) тополя; г) дуб.

7. Огірок належить до родини: а) Гарбузові; б) Тонконогові; в) Пасльонові;

г) Кактусові.

 1. Ананаси, які ми купуємо, — це: а) супліддя; б) збірна листівка; в) збірний горішок; г) збірна кістянка.

9. Багатоклітинним чоловічим статевим органом гаметофіта є:

а) антеридій; б) архегоній; в) спорофіт; г) гамета.

10. Атоли утворюють: а) червоні водорості; б) колоніальні

кишковопорожнинні; в) плоскі черви; г)колоніальні саркомастігофори.


^ Олімпіадні завдання з біології

І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в 2011-2012 н. р.
9 клас

1.Чому процес запліднення у квіткових рослин носить назву подвійного? Як він відбувається? ( 10 б.)

2. На прикладі різних типів тканин покажіть ускладнення нервової системи та вкажіть причини цих ускладнень. ( 10 б.)

3. Вкажіть систематичне положення перелічених нижче організмів: форамініфери, єхидна, фукус, дріжджі, сосна. ( 10 б.)
Виконайте тести: вірна відповідь – 1 б.


 1. Ромашка належить до родини: а) Капустяні; б) Тонконогові; в) Айстрові; г) Пасльонові.

 2. Рослина, що утворює гамети, — це: а) спорофіт; б) гаметофіт; в) спорогоній; г) консумент.

 3. Зі стадій розвитку у таргана немає стадії: а) яйця; б)личинки; в) імаго; г) лялечки.

4. Бабка на стадії імаго дихає: а) трахеями; б) легенями і трахеями водочас; в) легенями; г) зябрами.
5. Найменша структурна одиниця організму - це: а) система органів; б) орган; в) клітина; г) тканина.

 1. Рідка частина крові — це: а) плазма; б) лімфа; в) слина; г) вода.

 2. Швидкі м'язові волокна: а) містять багато мітохондрій; б) мають біле забарвлення; в) містять мало глікогену; г) іннервуються тонкими нервовими волокнами.

8. Білком, до складу якого входить Купрум, є: а) гемоцианін; б) гемеритрін; в) хлорокруорін; г) гемоглобін.

 1. Цвіркунів відносять до ряду: а) Жорсткокрилі; б) Прямокрилі; в) Сітчастокрилі; г) Перетинчастокрилі.

10. Голови немає: а) у виноградного слимака; б) у наутілуса; в) у перлівниці; г) у каракатиці.

Олімпіадні завдання з біології

І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в 2011-2012 н. р.
10 клас

1. Які існують види взаємозв’язків серед тварин ? Наведіть конкретні приклади. ( 10 б.)

2. Поясніть, чому імунна система не завжди захищає людину від грипу і зовсім не захищає від СНІДу? ( 10 б.)

3. Вкажіть систематичне положення і середовище існування перелічених нижче організмів: дизентерійна амеба, свинячий ціп’як, нільський крокодил, коала, малярійний комар. ( 10 б.)
Виконайте тести: вірна відповідь – 1 б.
1. По аорті людини тече: а) лімфа; б) змішана кров; в) венозна кров; г) артеріальна кров.

2. Рахіт виникає за нестачі: а) вітаміну А; б) вітаміну С; в) вітаміну Д; г) РНК.

3. Спеціалізовані клітини, які у відповідь на різні впливи генерують нервові імпульси - це: а)рецептори; б) гамети; в) мотонейрони; г) нейроглія.

4. Розповсюдження насіння вітром - це: а) анемофілія; б) гідрохорія; в) анемохорія; г)мірмекохорія.

5. Метаморфоз кореня - це: а) філлодій; б) ліска; в) коренебульба; г) кореневище.

6. Бічні корені, які ростуть із ґрунту вгору - це: а) ходульні корені; б) дихальні корені; в) повітряні корені; г) корені-присоски.

7. Малярійний плазмодій - це представник: а) Саркомастигофор; б) Споровиків; в) Мікроспоридій; г) Інфузорій.

8. Термін «біологія» запропонував у ХІХ столітті: а) Ч. Дарвін; б) Т. Шванн; в) Р. Вірхов; г) Ж.-Б. Ламарк.

9. Функції скелета у членистоногих виконує: а) первинна порожнина тіла; б) вторинна порожнина тіла; в) хітинова кутикула; г) хорда.

10. Елемент, який зумовлює червоний колір крові – це: а) Бром; б) Ферум; в) Сульфур; г) Аргентум.

^ Олімпіадні завдання з біології

І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в 2011-2012 н. р.
11 клас

1. Першими наземними рослинами були ринієфіти. З якими проблемами зіткнулися перші рослини на суші? Як вони їх вирішували? ( 10 б.)

2. Порівняйте структуру носіїв генетичної інформації у прокаріот та еукаріот.

( 10 б.)

3. Задача

Хімічний склад показав, що до складу і-РНК входить 20% аденінових нуклеотидів, 16 % урацилових, 30 % цитозинових. Визначити співвідношення нуклеотидів у ДНК, з якої була знята інформація за дану і-РНК. ( 10 б.)
^ Виконайте тести: вірна відповідь – 1 б.

1. Клітинна стінка у діатомових водоростей: а) відсутня; б) містить хітин; в) містить целюлозу; г) містить кремнезем.

2. Після запліднення з насінного зачатка покритонасінних розвивається: а) спора; б) гамета; в)насінина; г) плід.

3.Кровоносна система у більшості павукоподібних: а) відсутня; б) незамкнена; в) замкнена; г)утворює три кола кровообігу.

4. Зуби у процесі еволюції виникли: а) з ганоїдної луски; б) з плакоїдної луски; в) з циклоїдної луски; г) із зубної кістки.

5. У дорослих особин земноводних нирки: а) відсутні; б) головні; в) тулубові; г) тазові.

6. Поглинання поживних речовин усією поверхнею тіла часто зустрічається: а) у морських прикріплених організмів; б) у ендопаразитів; в) у ектопаразитів; г) у наземних організмів, які активно рухаються.

7. Панкреатичний сік виділяється в порожнину: а) ротову; б) шлунка; в) дванадцятипалої кишки; г) товстої кишки.

8. Стремінце входить до складу: а) середнього вуха; б) внутрішнього вуха; в) зовнішнього вуха; г) скелета стопи.

9. Фоторецептори містить: а) зіниця; б) роговиця; в) райдужна оболонка; сітківка.

10. Рибосоми складаються із субодиниць: а) двох; б) трьох; в) чотирьох; г) п'яти.