asyan.org
добавить свой файл
1

Олімпіадна робота з фізики

Для учнів ДПТНЗ «ХВПУБ» 2-3 курсів

Завдання олімпіади побудовані на основі пройденого матеріалу за 10-11 клас згідно з програмою стандарту фізики.

Дана олімпіада робота з фізики проводиться серед учнів других третіх курсів з метою визначення учасника ІІ етапу олімпіади серед учнів ПТНЗ Харкова і харківської області. Олімпіада робота з фізики складається з 10 завдань, за правильне розв’язання однієї задачі учень отримує 3 бали. Максимально можлива кількість балів – 30балів.

Завдання на 2 категорії:

  1. Теоретичні завдання: задачі для розв’язку яких необхідно знати закони і формули фізики;

  2. Теоретично-практичні завдання: учневі подається фізичне явище, а він намагається пояснити його використовуючи закони фізики.

Кожне із завдань має свій рівень складності і структуровану систему відповіді. Тобто при оцінюванні відповіді потрібно враховувати грамотність учня.

Завдання для учасників учнівської олімпіади серед учнів ДПТНЗ «ХВПУБ»

За кожне завдання по 3 бали

1 Яке це фізичне явище? Як воно використовується в техніці?
2 Тіло котиться по горизонтальній поверхні (без проковзування). Яка швидкість точок А і В колеса відносно землі, якщо швидкість осі колеса ?

А: ; Б: 2; В: ;0 Г: 2;0 Д: ;2

3 Човен плаває в басейні. Як зміниться рівень води, якщо з човна кинути камінь у воду ?

А: збільшиться Б: не зміниться В: зменшиться

4 На яку висоту можна підняти автомобіль масою 840 кг., якщо повністю використати енергію, що виділяється при охолодженні склянки чаю ( m=200 г., с=4200 Дж/кгК ) від 100оС до 20 оС (g=10м/с2)?
А: 0,8 мм Б: 8 мм В: 8 см Г: 80 см Д: 8 м

5 Як зміняться покази: а) вольтметра; б) амперметра, якщо пересунути повзунок реостата вліво ?

Відповіді: 1. збільшаться 2. зменшаться 3. не зміняться.
А: 1;1 Б: 1;2 В: 1;3 Г: 2;1 Д: 2;2
6 Як поводитиме себе велика крапля ртуті (Hg) на горизонтальному склі, якщо скло почне вільно падати? Опір повітря відсутній.
А: змін не буде Б: розпливеться по склу

В: наблизить свою форму до сферичної, торкаючись скла

Г: прийме сферичну форму і відірветься від скла

7 Визначіть покази другого амперметра, якщо перший показує 2А. Прилади ідеальні. Всі опори одинакові.
А: 1 А Б: 2 А В: 3 А Г: 4 А Д: 5 А


  1. При радіолокації об’єкта відбитий імпульс повернувся через 2 мс. Яка відстань до об’єкта? (c=300000 км/с)
А: 3км

Б: 30км

В: 300км

Г: 600км

Д: 60км
9 Коли ККД ідеального теплового двигуна буде більшим: 1) при зростанні на один градус температури нагрівника; 2)при зниженні на один градус температури холодильника?
А: 1) Б: 2) В: однаково
10 Матеріальна точка здійснює гармонічні коливання з амплітудою А=1см. Який шлях пройде точка за t=200с, якщо період коливань точки Т=2с?


А:

Б:

В:

Г:

Д: 16м