asyan.org
добавить свой файл
1
Затверджено

Радою Директорів Асоціації

07.02.07

Підстава для подання: Договір №_____

ЗАЯВКА № ____


на присвоєння Глобального номера товарної позиції (GTIN)

Назва УЧАСНИКА: ________________________________________________________


________________________________________________________________________

Структура Глобального номера товарної позиції (потрібне - відмітити ):

 GTIN-13

 GTIN-8 (Присвоюється товарам малих розмірів. До заявки необхідно додати письмове обґрунтування необхідності застосування цього номера).

 GTIN-14 (Присвоюється тільки одиницям змінної кількості, які не призначені для продажу через контрольно-касові вузли).

Ознаки товарної позиції, які однозначно її ідентифікують

Найменування (назва, артикул, торгова марка тощо): ___________________________________


________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Код УКТЗЕД:(для товарів, які плануються до експорту)

Нормативно-технічний документ (ДСТУ, ТУ, ГОСТ тощо): _____________________________

________________________________________________________________________

Упаковка (вид, матеріал, кількість товару (маса нетто, місткість тощо) та інше): ____________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Опис (споживчі характеристики, склад, зовнішній вигляд, характ. властивості тощо): ___________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Подана в заявці інформація про товарну позицію може бути публічно доступною в електронному каталозі товарів та послуг асоціації "ДжіЕс1 Україна" (потрібне - відмітити ):

 з дати присвоєння номеру

 з "___" ___________ 200_ р.

 дата буде визначена пізніше*

* Якщо відмічено "дата буде визначена пізніше", то інформація про товарну позицію може стати доступною Вашим партнерам та іншим користувачам тільки після того, як Ви самостійно зазначите у каталозі умови опублікування.
Керівник ___________________ ___________________________________

(підпис) ( прізвище)
М.П. Дата заповнення: "____" ______________ 200_ р.