asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

"ПОГОДЖЕНО" “ЗАТВЕРДЖУЮ"

головний інженер головний інженер

Івано-Франківського Підгайчицького спиртзаводу

ОДОСП

О.С.Тимошицький М.М.Попадюк

"____" ____________ р. "____" ___________ 1999 р.

Технологічний регламент

виробництва спирту етилового

ректифікованого із меляси

в суміші з крохмалистою

сировиною на Підгайчицькому спиртзаводі

1999 р.

Зміст


№ п/п

Назва розділу

Номер сторінки


1

Вступ
2

Характеристика сировини - меляси
3

Транспортування, прийом та зберігання меляси
4

Облік меляси
5

Відпуск меляси на виробництво
6

Переробка меляси в суміші з крохмалевмісною сировиною
6.1

Загальні технологічні рекомендації
6.2

Приготування мелясної розсиропки (технологічна інструкція)
6.3

Приготування дріжджів
6.4

Технологічні показники зрілої братки та дріжджів
6.5

Розрахунок продуктів
6.6

Схема технохімконтролю виробництва спирту при переробці меляси в суміші з крохмалевмісною сировиною

1. Вступ
Існують технологічні інструкції відповідно 1965 р. та 1971 р. В Н І І Пр Б

по переробці цукровмісної сировини на зернових заводах в суміші з крохмалистою сировиною, які підвищують ефективність використання цієї сировини у виробництві спирту. Особливо є актуальною. переробка меляси в суміші з крохмалевмісною сировиною в період, коли немає в наявності достатньої кількості крохмалевмісної сировини.

^ 2. Характеристика сировини

Бурякова меляса є продуктом переробки цукрових буряків в цукровому виробництві.

Бурякова меляса виробляється відповідно до вимог стандарту

ДСТУ 3696-98 (ГОСТ 30561-98) "Меляса бурякова", і " Техніині умови" та згідно з "Інструкцією по веденню технологічного процесу цукрового виробництва".следующая страница >>