asyan.org
добавить свой файл
1
АКТ заміни

Обладнання, яке знаходиться у платному користуванні,

картки авторизації
м. Київ «___» ___ 2012__ р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Воля-кабель» (надалі – "Підприємство") в особі

______________________________________________________________________________________

що діє на підставі Доручення №_____________ від «____»___________ 2012__ року, з однієї сторони, та (надалі – "Користувач"), з іншої сторони, (в подальшому разом – "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей акт про таке:

 1. Згідно умов гарантійного обслуговування та Договору/Протоколу замовлених послуг і обладнання № __________ від ___ __________________ Обладнання, яке замовлене у платне користування, Користувач передав, а Підприємство прийняло, а саме:

ТВ-тюнер/модем: _ ______________________, CN _______________________________________,

МАС-адреса (для модему) _______  ________________________, Блок живлення ___________________________.
Обладнання має не пошкоджені заводські пломби. На Обладнанні відсутні механічні пошкодження та пошкодження на які не поширюється гарантійне обслуговування.

 1. Візуальний стан Обладнання: _________________________________________ (задовільний/незадовільний).

 2. Причина заміни Обладнання: _______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 1. Обладнання прийнято:  у повному комплекті;  разом із: __________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 1. Відповідно до умов обслуговування Обладнання Підприємство видало на заміну, а Користувач отримав Обладнання, а саме:

ТВ-тюнер/модем: ___________________________, CN_________________________________________________

МАС-адреса (для модему) _____________________________, Блок живлення ____________________________

 1. Обладнання Користувач отримав:  у повному комплекті;  разом із:__________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 1. Користувач передав Підприємству карту авторизації №_________________________________________________

На картці авторизації відсутні механічні пошкодження.

 1. Причина заміни картки авторизації: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 1. Підприємство видало на заміну, а Користувач отримав картку авторизації № ______________________________

 2. Картка авторизації є власністю Підприємства.

 3. Вартість обладнання на момент його передачі складає ____________ грн. за одну одиницю.

 4. Цей Акт складено в двох примірниках, по одному примірнику для кожної зі сторін, які мають однакову юридичну силу.

 5. Сторони не мають претензій одна до одної.

^ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Підприємство:

ТОВ «Воля-кабель»

Абонент:
Код згідно з ЄДРПОУ:

30777913

Код згідно з ЄДРПОУ:
Адреса:

02660 м.Київ, вул.. Магнітогорська, 1, 4 поверх

Адреса:
Р/р:

26009000008347 в ПуАТ “СЕБ БАНК”

Р/р:
МФО:

300175

МФО:
Телефон:

502-22-00

Телефон:
Повірений від імені Підприємства:

______________________/________________________/

(підпис) (ПІБ)

МП


/___________________________________________/ (підпис) (ПІБ)
МП