asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

^ 6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір складено у двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу.

6.2. Всі додатки і доповнення до цього Договору є його невід'ємною частиною і дійсні за умови підписання обома сторонами. Сторони погоджуються, що зазначення істотних умов Договору в додатках до нього не тягнуть недійсність договору або його окремих частин.

6.3. Підписання даного Договору Туристом також засвідчує той факт, що Турист ознайомлений з інформацією викладеною нижче, в частині, що стосується його туристичного продукту, усвідомив її значення і підтверджує, що вона надана в повному обсязі і є зрозумілою:

* загальні умови типового (публічного) договору на надання туристичних послуг (за його наявності);

* програма туристичного обслуговування;

* характеристика транспортних засобів, що здійснюють перевезення, у тому числі їх вид і категорія, терміни стикувань (сполучення) рейсів, а також інша обов'язкова інформація, передбачена кодексами і правилами перевезень;

* характеристика готелів, інших місць розміщення Туриста, у тому числі їх місце розташування, класифікація за законодавством країни (місця) тимчасового перебування, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, відомості про правила тимчасового проживання, строки і порядок оплати готельного обслуговування, а також інша обов'язкова інформація, передбачена Законом України «Про туризм», іншими нормативно-правовими актами;

* розрахункові години заселення в готель і виселення з готелю;

* звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії, культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього природного середовища, санітарну та епідеміологічну обстановку;

* можливі труднощі, пов'язані з незнанням мови спілкування країни перебування;

* правила в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там;

* правила поведінки під час туристичної поїздки;

* види і способи забезпечення харчування під час туристичної поїздки;

* види та тематика екскурсійного обслуговування, порядок зустрічей і проводів, супроводу туристів;

* дата і час початку та закінчення туристичного обслуговування, його тривалість;

* мінімальна кількість туристів у групі, терміни інформування туриста про те, що туристична поїздка не відбудеться через недобір групи;

* відомості про страхову організацію, що здійснює страхування ризиків, пов'язаних з наданням туристичного обслуговування, розмір страхових відшкодувань, порядок і умови їх виплати;

* ціна туристичного обслуговування і порядок здійснення оплати;

* місце перебування організації (організацій), уповноваженої Туроператором на прийняття претензій туристів, а також про адреси і телефони українських дипломатичних установ у країні тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної поїздки.

* відомості про те, що Туроператор і Туроператор не несуть відповідальності за послуги, що не входять до туристичного продукту і придбані Туристом самостійно;

* про розклад рейсів і поїздів перевізників, час і місце збору групи. Туроператор не відповідає за можливі неточності, допущені в готельних і інших рекламних проспектах, виготовлених без його участі, тому що вони використовуються в роботі Туроператором як допоміжні матеріали;

* про умови договору перевезення, про умови повернення та обміну квитків, про те, що квиток на чартерний рейс обміну та поверненню не підлягає, а його вартість не повертається;

* про санітарно-епідеміологічну обстановку в місці здійснення подорожі.

6.4. Турист також підтверджує, що до укладення Договору на туристичне обслуговування йому була надана повна інформація про:

* основні вимоги пропонованих до оформлення виїзних/в'їзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в'їзд/виїзд до країни тимчасового перебування), вимог щодо терміну дії закордонних паспортів, а також інформацію щодо термінів оформлення віз консульствами іноземної держави/держав;

* медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, у тому числі протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку туристів для участі в поїздці;

* Туроператора, включаючи повне та скорочене найменування, його місцезнаходження і поштові реквізити, наявність у Туроператора ліцензії на здійснення туроператорської діяльності, сертифікатів відповідності та іншу інформацію відповідно до законодавства про захист прав споживачів;

* розмір фінансового забезпечення Туроператора на випадок його неплатоспроможності чи неспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення.

6.5. Ознайомившись з інформацією, викладеною в п. 6.3., 6.4. Договору, Турист підтверджує, що був ознайомлений з елементами ризику кожної конкретної туристичної послуги та можливими інфекційними захворюваннями (малярія, холера тощо) в країні перебування та заходами їх попередження, приймає на себе всю повноту відповідальності за можливі наслідки подорожі, у тому числі, що виникли у разі заподіяння шкоди здоров'ю, і згоден з термінами та місцем проведення подорожі.

6.6. Турист підтверджує, що йому було надано всю необхідну інформацію про попередження захворювання хвороб, які є поширеними у країні (країнах), до якої (яких) він подорожує.

6.7. Турист попереджений і згоден з тим, що у виняткових випадках можлива заміна Туроператором послуг, що входять в туристичний продукт (у тому числі заміна місця розміщення, перевізника, типу повітряного судна), на аналогічні послуги без погіршення якості без утримання будь-якої доплати з боку Туриста.

6.8. Туроператор рекомендує Туристу застрахувати витрати, які можуть виникнути у нього внаслідок непередбаченого скасування поїздки за кордон або зміни термінів перебування за кордоном («страхування від невиїзду»). Даний вид страхування дозволить істотно знизити ступінь негативних наслідків при неможливості здійснення Туристом поїздки з незалежних від нього причин (хвороба туриста, відмова у видачі візи та інші обставини).

6.9. Турист зобов’язується протягом десяти днів з дня завершення туру (подорожі) підписати Акт про надання послуг в офісі Туроператора. У випадку не підписання або відмови від підписання Акту, послуги по закінченню вказаного строку вважаються наданими в повному обсязі, а Акт вважається таким, що підписаний обома сторонами.

6.10. Турист надає Туроператору, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», право збирати, зберігати і будь-якими способами обробляти персональні дані Туриста. Турист, підписуючи даний Договір, надає Туроператору свою згоду на передачу персональних даних Туриста, які знаходяться в базах персональних даних Туроператора, третім особам, в випадках передбачених законодавством.
^ 7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Туроператор

ТуристДодаток № 1

до Договору на туристичне обслуговування № _____ від «___»_______20___ р.
Відомості про Туроператора та організації, що надала Туроператору фінансове забезпечення:

Повна назва Туроператора: ^ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЯЖ ДЕЛЮКС КЛУБ»

Скорочена назва Туроператора: ТОВ «ВОЯЖ ДЕЛЮКС КЛУБ»

Адреса (місцезнаходження) Туроператора: 61058, м. Харків, вул. Культури, 11

Поштова адреса місцезнаходження: ^ 61058, м. Харків, вул. Культури, 11

Код ЄДРПОУ Туроператора: 37998032

Вид та розмір фінансового забезпечення: Фінансове забезпечення цивільної відповідальності за

невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у розмірі 20 000 ,00 євро

Номер, дата та строк дії фінансового забезпечення _______________________________________

Назва організації, що надалі фінансове забезпечення ^ ПАТ «БАНК КОНТРАКТ»

Адреса організації, що надалі фінансове забезпечення 01025, м.Київ, вул Воздвиженська, 58

Страховик _________________________________________________________________________Туроператор

ТуристДодаток № 2

до Договору на туристичне обслуговування № ______ від «____»____20___ р.
Підписанням цього Додатку Сторони затверджують властивості туристичного продукту та перелік послуг, що входять до туристичного продукту, що придбаються Туристом за Договором, а також перелік осіб, яким надаються послуги з туристичного обслуговування в рамках даного Договору:

№ з/п

П.І.Б. особи

П.І.Б. згідно закорд. паспорту

Дата

народження

Закордонний паспорт  1. Країна (країни) призначення: ___________________________________________________.

  2. Строк подорожі: з _______________________ по ___________________________ .

  3. До туристичного продукту входять:

3.1. Послуги з перевезення: __________________________________________________________.

3.2. Трансфер: так/ні .

3.3. Послуги з розміщення (найменування готелю тощо): __________________________________________________________________________________.

3.4. Харчування: ________________________ .

3.5. Екскурсійні послуги: ____________________________________________________________ .

3.6. Інші послуги: ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


Туроператор

Турист

<< предыдущая страница