asyan.org
добавить свой файл
1
Нормативно-правові документи

щодо облаштування кабінету інформатики


  1. Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах» ДсанПіН 5.5.6.009-98.

  2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметіву загальноосвітніх навчальних закладах».

  3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.05.2004 № 407 «Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів».

  4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2010 № 637 «Про проведення суцільної інвентаризаціїстану наявної компютерної техніки в загальноосвітніх навчальних закладах І, ІІ, І-ІІІ ступенів».

  5. Наказ Міністрества освіти і науки, молоді та спорту України від 29.07.2011 № 907 «Про затвердження технічних специфікацій навчального компютерного комплексу для кабінету інформатики, навчального компютерного комплексу (мобільного) та інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки, мультмедійного проектора) для загальноосвітніх навчальних закладів».

  6. Наказ МОН від 16.03.2004 № 81 «Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів сисеми загальної середньої освіти».