asyan.org
добавить свой файл
1
Не забудьте зробити у січні


Зміст роботи

Підстава

Розробити за потреби колективний договір і додатки до нього або ж внести зміни, доповнення до чинного колективного договору та додатків до нього

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-УІІІ [із змінами)

Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-ХІІ (із змінами)

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення сторін колективних переговорів» від 16.10.2012 № 5458-УІ

Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 № 455 (із змінами)

Розробити за потреби правила внутрішнього розпорядку дошкільного навчального закладу або внести зміни до них

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-УІІІ (із змінами)

Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.1993 № 455 (із змінами)

Продовжити роботу з вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються (якщо ви є головою атестаційної комісії]

Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами)

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо атестації педагогічних працівників» від 25.10.2012 № 1/9-779

Довести до відома працівників дошкільного навчального закладу графік відпусток на 2013 рік

Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (із змінами)

Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.1993 № 455 (із змінами)

Проконтролювати наявність та правильність ведення працівниками дошкільного навчального закладу ділової документації

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах» від 01.10.2012 № 1059

Сформувати за потреби у справи виконані документи відповідно до номенклатури справ

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах» від 01.10.2012 № 1059

Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України «Про затвердження Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» від 20.07.1998 № 41 (із змінами)

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» від 12.04.2012 № 578/5

Розробити та затвердити за потреби номенклатуру справ та порядок документообігу дошкільного навчального закладу

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах» від 01.10.2012 № 1059
Ознайомити за потреби працівників дошкільного навчального закладу із записами у трудових книжках

Постанова Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» від 27.04.1993 № 301 (із змінами)

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58 (із змінами)

Перевірити виконання ухвалених управлінських рішень, строк виконання яких закінчується у січні

Річний план роботи

Перевірити наявні документи в особових справах працівників дошкільного навчального закладу, за потреби додати до особових справ інші документи

Річний план роботи

Підготувати накази:

про стан харчування дітей

у дошкільному навчальному закладі за 2012 рік;

про стан захворюваності дітей за 2012 рік;

про стан травматизму за 2012 рік;

про організацію роботи з питань цивільної оборони у 2013 році

Річний план роботи

Організувати тематичне (комплексне) вивчення стану освітнього процесу

Річний план роботи