asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 6 7
3.06.2012р. Черкаський окружний адміністративний суд

18002,м.Черкаси, вул.Шевченко,293
Скаржник : Гондя Світлана Степанівна

18005,м.Черкаси, вул.Горького,4,кв.55
на дії : Старшого державного виконавця

Придніпровського ВДВС

Черкаської міського управління юстиції

Савісько В.В.

18004, м.Черкаси, вул. Енгельса, 118/1


По справі ВП № 31702090

С К А Р Г А

згідно ст.27 ЗУ «Про виконавче провадження»

на постанову ДВC від 15.03.2012р.

«Про відкриття виконавчого провадження»

15.03.2012р. старший державний виконавець Придніпровського відділу державної виконавчої служби Черкаського управління юстиції Савісько В.В., керуючись положеннями « ст.17, ст.19, ст.20, ст.25 ЗУ «Про виконавче провадження», та виконавчим листом № 2а-2370/1099 Черкаського окружного адміністративного суду, виданий 02.03.2012р., виніс постанову ВП № 31702090 «про відкриття виконавчого провадження», та надалі Постанова ВП № 31702090, з питання стягнення з боржника Гонді С.С., на користь Управління Пенсійного фонду України у м. Черкаси Черкаської області у Придніпровському р-ні, та надалі УПФУ в Придніпровському р-ні м.Черкаси , суми боргу в розмірі 863, 46 грн.

Витяг № 1 з п.7 резолютивної частини Постанови ВП № 31702090 від 15.03.2012р.

- « Постанова може бути оскаржена начальнику відповідного відділу державної виконавчої або до суду в 10 ти денний строк з моменту її отримання»

---

З урахуванням положень ст.103 «Обчислення процесуального строку» КаСУ та дати 13.04.2012р. отримання особою боржника постанови ВП № 31702090 від 15.03.2012р., початок строку її оскарження, починається 14.04.2012р та закінчується 1 хв. на 25.03.2012р.

Скаржник Гондя С.С. не згідна з Постановою ВП № 31702090 від 15.03.2012р. з підстав її незаконності тому вказана Постанова, підлягає скасуванню з наступних підстав.

Витяг № 2 з вступної частини Постанови ВП № 31702090 від 15.03.2012р.

- « Мною, Савісько В.В. старшим державним виконавцем Придніпровського ВДВС ЧМУЮ розглянута заява стягувача про примусове виконання

назва документу: Виконавчий лист № 2а/2370/1099 виданий 01.03.20012р.;

документ видав : Черкаській окружний адміністративний суд …
Стягувач: Управління Пенсійного фонду України в м.Черкасах Черкаської області»

---

Підкресленим доводиться, що підставою для виготовлення Постанови ВП № 31702090 від 15.03.2012р., став Виконавчий лист № 2а/2370/1099 від 01.03.20012р. Черкаського окружного адміністративного суду виданий в інтересах Управління Пенсійного фонду України в м.Черкасах Черкаської області.

За цих обставин Скаржник повідомляє судові органи Черкаського окружного суду, про те, що Управління Пенсійного фонду України в м. Черкасах Черкаської області, Придніпровський відділ державної виконавчої служби Черкаського управління юстиції, та Черкаський окружний адміністративний суд, разом з їх посадовими особами та суддями, є на державній території УРСР нелегітимними структурами не утвореної до цього часу на державній території УРСР головної юридичної особи публічного права з назвою нової держави - «Україна».

Тобто останні є у місті Черкаси, незаконними структурами таємних ан-тидержавних організацій з назвами – «Верховна Рада України» та «Черка-ська міська рада».

Для звільнення від доказування вищенаведених фактів звернемось до Декларації «Про незалежність України» Верховної Ради УРСР від 16.07.1990р., яка є основою для всіх нових Конституцй України та нових законів, та встановимо, з її тексту повну назву держави про яку ведеться мова у ній а з нею і встановимо саме слово скорочення її повної назви.

назви.

^ Витяг № 3 з 1-го речення розділу 1 «Самовизначення української нації» Декларації Верховної Ради УРСР «Про державний суверенітет України » від 16.07.1990р.:

- « Українська РСР як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід»-ємного права на самовизначення.»

---

Витяг № 4 з 2-го речення розділу 1 «Самовизначення української нації» Декларації Верховної Ради УРСР «Про державний суверенітет України » від 16.07.1990р.:

- « Українська РСР здійснює захист і охорону національної державності українського народу»

---

Витяг № 5 з 3-го речення розділу 1 «Самовизначення української нації» Декларації Верховної Ради УРСР «Про державний суверенітет України » від 16.07.1990р.:

- « Будь-які насильницькі дії проти національної державності України з боку політичних партій , громадських організацій , інших угрупувань чи окремих осіб переслідуються законом»

---

Витяг № 6 з 3-го речення Розділу V «Територіальне верховенство» Декларації Верховної Ради УРСР «Про державний суверенітет України» № 55-ХІІ від 16.07.1990р

- «Українська РСР самостійно визначає адміністративно – територіальний устрій Республіки та порядок утворення національно адміністративних одиниць»

---

Витяг № 7 з розділу 11 стор.3 Декларації Верховної Ради УРСР «Про державний суверенітет України» № 55-ХІІ від 16.07.1990р:

  • « Декларація є основою для нової Конституції , законів України, і

Визначає позиції Республіки при укладенні міжнародних угод.

---

Вищенаведеними письмовими доказами звільняється від доказування в суді, що згідно положень розділу 11 ст.3 Декларації Верховної Ради УРСР «Про державний суверенітет України» № 55-ХІІ від 16.07.1990р, після 24.08.1991р. до цього часу на державній території УРСР, що найбільше законно може існувати та існує тільки одна головна юридична особа публічного права, з повною назвою національної держави – Українська Радянська Соціалістична Респуб-ліка, та що словом скорочення її повної назви є слово – Україна.республікаРе
Останнім звільняються від доказування в суді, що у постанові ДВC від 15.03.2012р. всі вищезазначені суб»єкти, а саме:

  1. Управління Пенсійного фонду України в м.Черкасах Черкаської

області; 2) відділ державної виконавчої служби Черкаського управління юстиції та 3) Черкаський окружний адміністративний суд,

могли існувати до 1.01.2004р. тільки як юридичні особи публічного права, саме Української Радянської Соціалістичної Республіки, і тільки у випадку письмових доказів їх створення , у спосіб, встановлений ЦК УРСР.

Або після 1.01.2004р. могли існувати тільки як юридичні особи публік-ного права вже унітарної Республіки України /див. розділ 2 ст.2 розділ 1 ст.5 Конституції України від 28.06.1996р./, у випадку їх створення, у спосіб, вста-новлений положеннями ЦК України.

У нашому випадку 1) Управління Пенсійного фонду України в м.Черкасах Черкаської області; 2) відділ державної виконавчої служби Черкаського управління юстиції та 3) Черкаський окружний адміністративний суд, таких письмових доказів не мають, з підстав існування вагомих перешкод для їх створення у спосіб встановлений законом, так як первинне їх виникнення у місті Черкаси було результатом незаконної діяльності на державній території УРСР ряду таємних антидержавних організацій, з назвами «Громадяни України», «Верховна Рада України», «виконавчий комітет Київської міської Ради», «виконавчий комітет Черкаської міської ради», та інших.

- Виникнення у місті Черкаси в період з 5.07.1991р. по 21.05.1997р 1) Управління Пенсійного фонду України в м.Черкасах Черкаської області; 2) відділу державної виконавчої служби Черкаського управління юстиції та 3) Черкаського окружного адміністративний суд є результатом державної зради, окремої групи народних депутатів Верховної Ради УРСР, в більшості вихідців з національних меншин, яким, ці права у відсутність законних підстав, було незаконно створено окремою Постановою Верховної Ради Української РСР № 5-ХІІ від 17.05.1990р., засвідченої Головою Верховної Ради УРСР Івашко В. (???)

Вищенаведений факти державного заколоту датою 24.08.1991р. у Верховній Раді УРСР, та факти захоплення її приміщення, сьогодні достемен-но доводяться шляхом порівняння окремих законодавчих актів Верховної Ради УРСР періоду з 16.07.1990р. по 24.08.1991р.

Витяг № 8 з підрозділу 3 Розділу ІІ «Народовладдя» Декларації Верховної Ради УРСР «Про державний суверенітет України» № 55-ХІІ від 16.07.1991р:

  • « Народовладдя народу України реалізується на основі Конституції

Республіки як безпосередньо , так і через народних депутатів обраних до Верховної і місцевих Рад Української РСР»

---

Витяг № 9 з підрозділу 8 Розділу VІ «Економічна самостійність» Декларації Верховної Ради УРСР «Про державний суверенітет України» № 55-ХІІ від 16.07.1991р:

- « Вищою кредитною установою Української РСР є національний Банк України, підзвітний Верховній Раді Української РСР»

---

Витяг № 10 з підрозділу 4 Розділу ІІІ «Державна влада» Декларації Верховної Ради УРСР «Про державний суверенітет України» № 55-ХІІ від 16.07.1991р:

- «Найвищий нагляд за точним і однаковим виконанням законів здійснюється ^ Генеральним прокурором Української РСР, який признача-ється Верховною Радою Української РСР, відповідальний перед нею і тільки їй підзвітний»

---

Витяг № 11 з положень ст.1 «Вибори Президента Української РСР» Закону УРСР «Про вибори Президента Української РСР» від 5.07. 1991р. № 1297-ХІІ

  • « 1. Президент Української Радянської Соціалістичної Республіки

обирається громадянами Української РСР на основі загального, рівного, прямого виборчого права ….

Порушення вимог цієї статті тягне за собою визнання виборів

Президента Української РСР не дійсними.

---

Витяг № 12 з Постанови Верховної ради Української РСР 1427 – ХІІ від 24.08.1991р. :

  • « Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки

п о с т а н о в л я є:

Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою.

З моменту проголошення незалежності чинними на території України є тільки її Конституція, закони , постанови Уряду, та інші акти законодавства Республіки.

1 грудня 1991року провести республіканський референдум на підтвердження акта проголошення незалежності.
Голова Верховної Ради Української РСР Л. Кравчук
м .Київ, 24 серпня 1991року

1427 – ХІІ

---

Крім того вищевказані факти державного заколоту датою 24.08.1991р. у Верховній Раді УРСР та захоплення її приміщення членами вищевказаних таємних антидержавних організацій, достеменно доводяться письмовими доказа-ми одночасного існуванням законодавчих актів Верховної Ради УРСР від 24.08.1991р. поряд з документами Верховної Ради України , також з датами від 24.08.1991р. (???).

Останнє звільняється від доказування в суді шляхом порівняння Постанови Верховної ради Української РСР 1427 – ХІІ від 24.08.1991р., яка надається у Витягу № 12, з АКТом «про проголошення незалежності України»; Верховної Ради України б/н від 24.08.1991р. та Постановою Президії «Верховної Ради України» від 24.08.1991р. з зверненням , не до громадян УРСР а вже до громадян «України» всіх національностей (???):


следующая страница >>