asyan.org
добавить свой файл
1
На вимогу ДП “Харківстандартметрологія” КП “Харківські теплові мережі” розроблена методика, яка дає змогу споживачам здійснювати перерахунок сплати за послуги з гарячого водопостачання неналежної якості
Споживач, коли він платить за спожите тепло та гарячу воду, має бути впевненим, що ці послуги надаються йому в повному обсязі, як це передбачено відповідними нормативними документами. І це цілком зрозуміле бажання. Більше того, споживач не тільки воліє отримувати ці послуги в повному обсязі, але й хоче здійснювати достовірну перевірку їх якості у будь-який момент.

Саме про це й говорили скарги, які надходили до ДП „Харківстандарт­метрологія” від споживачів послуги з гарячого водопостачання, яка надається КП “Харківські теплові мережі”. Суть цих скарг зводилась до незадовільної якості гарячого водопостачання деяких районів міста та до неможливості достовірного контролю температури гарячої води, яка подається у квартиру споживача, внаслідок відсутності в КП “Харківські теплові мережі” атестованої у встановленому порядку методики виконання вимірювань температури гарячої води у абонентів.

Слід зазначити, що відсутність такої методики не тільки позбавляла споживача законного права перевірки якості послуги з гарячого водопостачання, але й ставила під сумнів результати тих вимірювань температури, які проводили контролери, та не давала юридичної підстави КП “Харківські теплові мережі” використовувати результати цих вимірювань для перерахунку сплати за послуги з гарячого водопостачання неналежної якості.

Перевірки державного метрологічного нагляду, які було проведено фахівцями ДП „Харківстандартметрологія” в КП „Харківські теплові мережі”, показали, що така методика дійсно відсутня. На виконання вимог, які були висунуті за результатами перевірок, КП „Харківські теплові мережі” розробило та узгодило з ДП “Укрметртестстандарт” (м. Київ) “Порядок проведення вимірювань температури повітря і гарячої води у споживачів”.

Таким чином, внаслідок перевірок, проведених ДП “Харківстандартметрологія”, споживачам була надана можливість отримувати достовірну та правдиву інформацію щодо якості послуги з гарячого водопостачання, а КП “Харківські теплові мережі” нарешті отримав такий документ, який надає правового статусу результатам вимірювань, на підставі яких проводяться перерахунки сплати послуг.

Окремо хотілося б зупинитись на документах, які регламентують відносини споживача та виконавця таких послуг, як теплопостачання та гаряче водопостачання, та порядку розв'язання спорів у разі їх виникнення.

Так до кого ж повинен звертатись споживач у разі сумнівів у якості цих послуг та якими документами регламентовані значення якісних показників цих послуг? Передусім, основним документом, який регулює відносини між суб'єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальних послуг (виконавець), та споживачем є "Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води та водовідведення", затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 21 липня 2005 року. Документом, який регламентує вимоги до якісних показників послуг, які надаються є "Вимоги щодо кількісних і якісних показників послуг та зменшення плати у разі їх відхилення". За цими вимогами, температура гарячої води у точці розбору повинна мати температуру не менш як + 50С та не більш як + 75С; температура повітря в житлових приміщення за умови їх утеплення + 18С, у наріжних кімнатах + 20С.

У разі порушення виконавцем умов договору споживач викликає представника виконавця для складання та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види порушень кількісних і якісних показників послуг тощо.

Представник виконавця повинен з'явитися на виклик споживача протягом двох робочих днів.

Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їх підписами. У разі неприбуття представника виконавця у визначений договором строк або необґрунтованої відмови від підписання, акт-претензія вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

Акт-претензія подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій.

Також хотілося б звернути увагу споживачів на те, якими засобами вимірювальної техніки проводяться вимірювання якості послуг теплопостачання та гарячого водопостачання. Термометри, які використовуються при цьому, повинні мати дійсний відбиток повірочного тавра територіального органу Держспоживстандарту та свідоцтво про повірку. Крім цього, ці вимірювання повинні проводитись із суворим додержанням порядку та умов їх проведення, які регламентовані вищезгаданим “Порядком проведення вимірювань температури повітря і гарячої води у споживачів”, який на вимогу споживача має бути представлений йому для ознайомлення особами, що здійснюють перевірку.


Генеральний директор

ДП „Харківстандартметрологія” М.М. Будьонний


Черномаз П.О., 754-97-96