asyan.org
добавить свой файл
1
ДОГОВІР ПІДРЯДУ №____

на виготовлення та монтаж меблів

м. Київ ____ січня 2006 року

Юридична особа за законодавством України, ____________________________________ “_________________________________________”, яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, що у подальшому іменується “Замовник”, в особі _________________________________________________________________________________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Юридична особа за законодавством України, Товариство з обмеженою відповідальністю “_________________”, яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, що у подальшому іменується “Підрядник”, в особі Генерального директора ____________________________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які при спільному згадуванні іменуються Сторонами, а окремо Сторона,

з метою виконання Підрядником своїх зобов’язань за Договором генерального підряду № ________ від ____.____.2006 р., укладеного між Замовником та Підрядником, (надалі — Договір генпідряду), пов’язаних із розробкою, виготовленням та монтажем меблів у приміщеннях ______________________ по вул. ___________________, ________ у м. Києві, уклали цей Договір про наступне:

^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Підрядник зобов’язується виконувати власними та залученими силами й засобами, на свій риск, за завданням і за рахунок Замовника роботу, зазначену у п. 1.3. цього Договору, по розробці, виготовленню та монтажу меблів у приміщеннях, зазначених у п. 1.2. цього Договору, , а Замовник зобов’язується прийняти виконану роботу та оплатити Підряднику її вартість на умовах і в порядку передбачених цим Договором.

1.2. За цим Договором Підрядник виконує роботи по розробці, виготовленню меблів та їх монтажу у приміщеннях ____________________, за адресою: м. Київ, вул. ___________________, _______, загальною площею 130 кв.м. (надалі — Об’єкт).

1.3. За цим Договором Підрядник, на підставі підпункту 1.3.7. Договору генпідряду, виконує весь комплекс робіт по Розробці, виготовленню спеціалізованих та звичайних меблів та їх монтажу в приміщеннях Об’єкта (надалі – Роботи), а саме розробка, виготовлення та монтаж:

– стійки адміністратора (без задньої стінки);

– меблів для кухні (без вартості техніки);

– подіума для мікрохвильових печей, та подіума для вітальні;

– подіума для пральних машин (без задньої стінки), та подіума для холодильників (без задньої стінки);

– подіума для пилососів, та подіума для пилососів (у вітрину на вулицю);

– задньої стінки подіума для пилососів (у вітрину на вулицю);

– стійки для кондиціонера (у вітрину на вулицю);

– лавки довкола колони;

– элементів оздоблення задньої стінки за стійкою адміністратора, задньої стінки за пральними машинами та задньої стінки за холодильниками;

– стола та тумби в офісному приміщенні Об’єкта;

– журнального столика;

– облицювання бортика довкола камнів;

– шкіряного дивана, обіднього стола, стільців до обіднього столу, стільців для кухні, стільців для ресепшн, офісного стільця.

1.4. Підрядник виконує Роботи зазначені у п. 1.3. цього Договору у відповідності до дизайн-проекту (Додаток № 1), який розробляється Підрядником, погоджується Замовником і підписується Сторонами одночасно із цим Договором, та є невід’ємною частиною останнього.

1.5. Підрядник виконує Роботи зазначені у п. 1.3. цього Договору у відповідності до специфікації (Додаток № 2), яка складається Підрядником, погоджується Замовником та підписується Сторонами одночасно із цим Договором, та є невід’ємною частиною останнього, в якій зазначається:

– асортимент меблів, що виготовлятимуться, та кількість кожної позиції асортимента;

– перелік, кількість, якість, вартість та характеризуючи ознаки матеріалів, які використовуватимуться у виготовленні меблів;

– перелік, характеристика та вартість супроводжуючих і інших робіт, пов’язаних з розробкою, виготовленням меблів та їх монтажем в приміщеннях Об’єкта;

– інша технічна і організаційна інформація, яка є необхідною для якісного виконання Робіт.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Ціна цього Договору визначається на підставі загальної вартості всіх Робіт та використовуваних матеріалів, вартість яких розраховується Підрядником, погоджується Замовником та закріплюється Сторонами у Додатку № 2 та у цьому Договорі.

2.2. До загальної вартості виконуваних Робіт входить: