asyan.org
добавить свой файл
1
Начальнику управління торгівлі

Москалюк В. І.

З А Я В А
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» прошу погодити розміщення об’єкту торгівлі - відділу по торгівлі продовольчими (непродовольчими) товарами

(назва документа дозвільного характеру)

в приміщенні площею _______ кв. м., працюючих – ____ чол.___________

(об’єкт, на який видається документи)

м. Хмельницький, ________________________________________________

(місце знаходження (адреса) об’єкта, на який видається документ)

__________________________________________________________________________________________________________________

(вид діяльності згідно з КВЕД)

__________________________________________________________________________________________________________________

(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/ прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця)

________________________________________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи – підприємця, платника податків та інших

обов’язкових платежів)

__________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові керівника юридичної особи/фізичної особи – підприємця/уповноваженої особи)

__________________________________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи, місце проживання фізичної особи – підприємця)

______________________________ ________________________________

телефон телефакс

«_________»__________________20____ р. ___________________________

(підпис керівника юридичної особи/фізичної особи -

підприємця, уповноваженої особи)

ПОГОДЖЕНО:  1. Міська СЕС Головний лікар О. Рибак


Документи, що додаються до заяви:


  1. Копія асортиментного переліку погодженого СЕС від _____________ року.

  2. Копія договору оренди №_______________

від _____________ року.

  1. Копія договору суборенди №_____________

від _____________ року.

  1. Рішення виконавчого комітету про надання дозволу

на розміщення та експлуатацію об’єкту торгівлі

або декларація відповідності матеріально - технічної

бази суб’єкта господарювання вимогам

законодавства №_________ від _________ року.
Заповнюється державним адміністратором
«______»_________________20 р. Реєстраційний номер_______________

(дата надходження заяви)

_______________________ ______________________________

(підпис) ініціали та прізвище державного адміністратора

^ Начальнику управління торгівлі

Москалюк В. І.
З А Я В А
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» прошу погодити розміщення об’єкту торгівлі - відділу по торгівлі непродовольчими товарами_____________________

(назва документа дозвільного характеру)

в приміщенні площею 15,0 кв. м., працюючих – 2 чол.___________

(об’єкт, на який видається документи)

м. Хмельницький, вул. Рибалка, 2 А (ТРЦ «Оазис»)__________________

(місце знаходження (адреса) об’єкта, на який видається документ)

__________________________________________________________________________________________________________________

(вид діяльності згідно з КВЕД)

Фізичній особі – підприємцю Іванову Івану Федоровичу

__________________________________________________________________________________________________________________

(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/ прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця)

1111111111111

________________________________________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи – підприємця, платника податків та інших

обов’язкових платежів)

Іванов І.Ф.

__________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові керівника юридичної особи/фізичної особи – підприємця/уповноваженої особи)

м. Хмельницький, вул. Інститутська, 10, кв. 10

__________________________________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи, місце проживання фізичної особи – підприємця)

1111111111111111

______________________________ ________________________________

телефон телефакс

02 02 12

«_________»__________________20____ р. ___________________________

(підпис керівника юридичної особи/фізичної особи -

підприємця, уповноваженої особи)

ПОГОДЖЕНО:


  1. Міська СЕС Головний лікар О. РибакДокументи, що додаються до заяви:
1. Копія асортиментного переліку погодженого СЕС від 03.02.2012 року.

  1. Копія договору оренди №02-15 від 25.02.2012 року.

  2. Копія договору суборенди №03-16 від 28.02.2012 року.

  3. Рішення виконавчого комітету про надання дозволу

на розміщення та експлуатацію об’єкту торгівлі

або декларація відповідності матеріально - технічної

бази суб’єкта господарювання вимогам

законодавства №152 від 12.05.2008 року.
Заповнюється державним адміністратором
«______»_________________20 р. Реєстраційний номер_______________

(дата надходження заяви)

_______________________ ______________________________

(підпис) ініціали та прізвище державного адміністратора