asyan.org
добавить свой файл
1


Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»


Посилення фінансової та фіскальної дисципліни7

Запровадження внутрішнього аудиту відповідно до стандартів Європейського Союзу

7.1. Забезпечення функціонування підрозділів внутрішнього аудиту в усіх міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади

Прем'єр-міністр України, центральні органи виконавчої влади

березень

Забезпечення функціонування в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади підрозділів внутрішнього аудиту

^ Спрощення дозвільної системи та сфери ліцензування

73

Скорочення кількості документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

73.1. Здійснення аналізу законодавчих актів, якими встановлюється необхідність отримання документів дозвільного характеру, узагальнення практики їх застосування та надання обгрунтованих пропозицій Міністерству економічного розвитку і торгівлі України щодо доцільності дальшого існування кожного з документів дозвільного характеру

Центральні органи виконавчої влади

березень

Внесення відповідних пропозицій

74


Спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру

74.1.3. Видання нормативно-правових актів щодо передачі повноважень із видачі документів дозвільного характеру від регіональних до місцевих дозвільних органів

Перший віце-

прем'єр-міністр

України,

Мінекономрозвитку України,

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, центральні та місцеві органи виконавчої влади

жовтень

Видання нормативно-правових актів з питань, зазначених у підпункті 74.1.3


76


Дальше скорочення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

76.1.1. Проведення аналізу:

- відповідності ліцензованих видів господарської діяльності встановленим критеріям впровадження ліцензування;

- законодавства України щодо достатності регулювання та контролю за здійсненням певних видів господарської діяльності у разі відміни їх ліцензування

Перший віце-

прем'єр-міністр

України,

центральні органи виконавчої влади

березень

Проведення аналізу видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню

Державний нагляд (контроль)

84


Удосконалення та зменшення частоти здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)


84.1.1. Видання Кабінетом Міністрів України актів про перегляд критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення господарської діяльності з метою:

- зменшення кількості та частоти здійснення перевірок;

- перегляду критеріїв, за якими суб'єкти господарювання відносяться до найвищої та середньої групи ризику, з метою звуження кола таких суб'єктів господарювання

Перший віце-

прем'єр-міністр

України,

Мінекономрозвитку України,

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, центральні органи виконавчої влади

травень

Зменшення з 74% до 64% показника стосовно суб'єктів

господарювання, щодо яких здійснено заходи державного нагляду (контролю)

Зменшення з 4,5 до 3,5 середньої частоти перевірок щодо одного суб'єкта84.1.2. Перегляд нормативно-правових актів, дотримання яких є предметом перевірок контролюючих органів, щодо усунення дублювань у цій сфері та скасування застарілих вимог і правил у сфері господарської діяльності

Перший віце-

прем'єр-міністр

України,

центральні органи виконавчої влади

травень

господарювання за рік

Скорочення з 14 до 11 днів загальної тривалості заходів державного нагляду (контролю)

84.1.3. Затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), забезпечивши:

- їх відповідність методичним рекомендаціям щодо розроблення переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності, а також типовим формам актів, які складаються за результатами планових заходів державного нагляду (контролю);

- визначення вичерпного переліку питань, щодо яких здійснюється державний нагляд (контроль);

- унеможливлення (заборону) здійснення заходів державного нагляду (контролю) з питань, що не зазначені у формі акта

Перший віце-

прем'єр-міністр

України,

центральні органи виконавчої влади

липень84.1.4. Забезпечення вільного та безоплатного доступу суб'єктів господарської діяльності до нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю), шляхом розміщення таких актів на офіційних веб-сайтах контролюючих органів

Перший віце-

прем'єр-міністр

України,

центральні органи виконавчої влади

листопад84.1.5. Встановлення заборони контролюючим органам перевіряти виконання вимог нормативно-правових актів, до яких не забезпечено вільний та безоплатний доступ суб'єктів господарської діяльності, а також встановлення відповідальності за порушення такої заборони

Перший віце-

прем'єр-міністр

України,

центральні органи виконавчої влади

листопад85

Створення ефективного механізму координації дій органів державного нагляду (контролю) та публічного діалогу у сфері державного нагляду (контролю)

85.1. Видання нормативно-правових актів щодо створення дієвого механізму координації діяльності органів державного нагляду (контролю), передбачивши:

- забезпечення єдиного методологічного підходу до розроблення проектів нормативно-правових актів у сфері державного нагляду (контролю), зокрема щодо віднесення суб'єктів господарювання до відповідних ступенів ризику, підготовку уніфікованих форм актів, що складаються за результатами заходів державного нагляду (контролю);

- проведення державними органами спільних заходів нагляду (контролю);

- залучення представників бізнес-асоціацій та неурядових організацій

Перший віце-

прем'єр-міністр

України,

Мінекономрозвитку України,

центральні органи виконавчої влади

липень

Видання нормативно-правових актів з питань, зазначених у підпункті 85.1
Створення зручних і доступних умов для отримання споживачами адміністративних послуг

88.1.3. Формування та забезпечення ведення Реєстру адміністративних послуг

Перший віце-

прем'єр-міністр

України,

Мінекономрозвитку України,

Мін'юст України, центральні та місцеві органи виконавчої влади

березень

Створення єдиної бази даних адміністративних послуг та можливості отримання інформації через Єдиний державний веб-портал адміністративних послуг

88.1.4. Забезпечення справляння плати за внесення інформації до реєстрів, ведення яких передбачено нормативно-правовими актами, за надання інформації з таких реєстрів, зокрема, у формі витягів і довідок виключно відповідним органом виконавчої влади або підпорядкованою йому бюджетною установою, уповноваженою на надання адміністративних послуг, а також унеможливлення справляння такої плати державними підприємствами і небюджетними установами

Перший віце-

прем'єр-міністр

України,

Мінекономрозвитку України,

Мін'юст України, центральні та місцеві органи виконавчої влади

березень88.1.5. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо затвердження вимог до Єдиного державного веб-порталу адміністративних послуг, порядку його функціонування та розміщення інформації на ньому

Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України,

Мінекономрозвитку України,

центральні органи виконавчої влади

у місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України про адміністративні послуги89Затвердження стандартів надання адміністративних послуг

89.1.2. Видання Кабінетом Міністрів України актів щодо затвердження порядків надання через центри надання адміністративних послуг:

- адміністративних послуг з оформлення і видачі паспорта громадянина України, здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання, перебування фізичних осіб, оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

- окремих адміністративних послуг у сферах земельних відносин та містобудівної діяльності

Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України,

Мінекономрозвитку України,

Мінрегіон України, МВС України, Мінагрополітики України,

центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

березень

Видання актів Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 89.1.2

99.5. Перегляд технічних регламентів з метою їх адаптації до відповідних директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу

Перший віце-

прем'єр-міністр

України,

Мінекономрозвитку України,

центральні органи виконавчої влади, на які покладається розроблення технічних регламентів^ Удосконалення державної регуляторної політики у сфері екологічної безпеки

107

Забезпечення екологічної безпеки

107.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про надра (нова редакція),

Прем'єр-міністр України,

Мінприроди України

листопад

Прийняття Закону України з питань, зазначених у

107.3. Видання Кабінетом Міністрів України актів щодо комплексу заходів, спрямованих на створення інфраструктури:

- заготівлі та утилізації непридатних для використання транспортних засобів;

- збирання та утилізації електричного і електронного обладнання;

- поводження з медичними відходами

Прем'єр-міністр України,

Мінприроди України

червень

Видання акта Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 107.3107.4. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо порядку проведення моніторингу навколишнього природного середовища суб'єктами господарювання, виробнича діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану довкілля

Прем'єр-міністр України,

Мінприроди України

квітень

Видання акта Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 107.4107.5. Впровадження технологій дистанційного зондування Землі для проведення державного екологічного моніторингу навколишнього природного середовища з використанням засобів автоматизації та геоінформаційних систем

Прем'єр-міністр України,

Мінприроди України

грудень

Забезпечення функціонування системи дистанційного зондування Землі107.6. Здійснення заходів з очищення територій від небезпечних відходів (непридатних пестицидів, відходів із вмістом берилію та відходів гексахлорбензолу)

Мінприроди України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

грудень

Забезпечення вивезення:

15000 тонн непридатних

пестицидів;

320 тонн відходів із

вмістом берилію;

9000 тонн відходів

гексахлорбензолу107.7. Розроблення та впровадження пілотного проекту для запровадження на державних підприємствах автоматизованих систем моніторингу викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин

Мінприроди України

грудень

Забезпечення реалізації пілотного проекту

^ Земельна реформа. Створення прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення

183

Інвентаризація земель державної власності

183.2. Проведення інвентаризації земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Мінприроди України,

Мінагрополітики

України

грудень

Завершення інвентаризації 80% земель територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення183.3. Встановлення водоохоронних зон, прибережних захисних смуг вздовж річок, морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм, а також встановлення пляжних зон

Мінагрополітики України,

Мінприроди України

грудень

Встановлення та внесення до Державного земельного кадастру інформації щодо водоохоронних зон, прибережних захисних смуг уздовж морів та щодо 70%

^ XIII. Реформа системи державного управління

191

Оптимізація функцій центральних органів виконавчої влади у сферах державного нагляду (контролю)

191.1. Внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів законів та інших нормативно-правових актів щодо позбавлення центральних органів виконавчої влади надлишкових контрольно-наглядових функцій

Мін'юст України, центральні органи виконавчої влади

листопад

Внесення відповідних змін до нормативних актів

Скорочення надлишкових контрольно-наглядових функцій, усунення їх дублювання

193.2. Приведення структури апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій"

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади

у

строк, визначений постановою Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179

Затвердження нових структур та штатних розписів апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

193.3. Внесення змін до актів центральних органів виконавчої влади щодо посилення ролі директорів департаментів апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, передбачивши, зокрема, права підпису документів та представницьких повноважень

Центральні органи виконавчої влади

липень

Надання директорам департаментів апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади права підпису документів та представницьких повноважень

194

Удосконалення системи місцевих органів виконавчої влади

194.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо приведення постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 року № 996 "Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих

Прем'єр-міністр України,

Мін'юст України, Мінрегіон України, центральні органи

у строки, визначені законами щодо

оптимізації

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 194.1205.4. Адаптація законодавства до міжнародних технічних стандартів і нормативів у частині проектування та експлуатації об'єктів інфраструктури LNG-терміналу

Мінінфраструктури України,

Мінрегіон України,

Міненерговугілля

України,

Мінприроди України

жовтень