asyan.org
добавить свой файл
1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства промислової
політики України

25.11.2013 № 63

ЗВІТ
про виконання зобов’язань підприємствами, що виробляють (виготовляють)
транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію
транспортних засобів власного виробництва, за 20 ___ рік

суб’єкта господарювання

(найменування юридичної особи/прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті))

місцезнаходження/місце проживання

1. Відомості про організовану мережу утилізації транспортних засобів, що класифікуються за кодами товарних позицій згідно з УКТ ЗЕД :


№ з/п

Населені пункти

Найменування юридичної особи/прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи – підприємця

Мережа утилізації

область

назва населеного пункту

чисельність населення

пункт прийому

пункт розбирання

№ з/п у Державному реєстрі суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються

реквізити договору про здійснення утилізації між пунктом прийому (розбирання) та суб’єктом господарювання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

2. Заходи з організації приймання на утилізацію транспортних засобів, які були вироблені суб’єктом господарювання, в організованих ним пунктах прийому

3. Заходи з організації доставки транспортних засобів від пунктів прийому до пунктів розбирання

4. Оприлюднення інформації про організовані суб’єктом господарювання пункти прийому та пункти розбирання в засобах масової інформації, у тому числі на своєму веб-сайті

Керівник юридичної особи/фізична особа – підприємець

М.П.