asyan.org
добавить свой файл
  1 2


^ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

 

 

А К Т

експертної оцінки документів, що подані з метою атестації виробництва, та оцінка дотримання умов здійснення виробництва безпосередньо на виробництві, що встановлені інструкцією по виготовленню (технологічним регламентом) або відомостями про технологію виробництва

ветеринарного імунобіологічного препарату

У період з “ ___” ________200_ р. до “ ___” _______ 200_ р. на підставі _____________________________________________________________________

(назва, номер і дата документа про проведення атестації)

комісією у складі:________________________________________________________

(голова комісії, члени комісії)

проведена атестація _____________________________________________________

(назва підприємства)

Перевіркою встановлено:___________________________________________

(забезпечення підприємства обладнанням, НТД. Стан дотримання вимог ________________________________________________________________________

НТД до виробництва ВІП і методів контролю у ході технологічного процесу. Склад і кваліфікація спеціалістів. Інші відомості).

Основні зауваження (недоліки)______________________________________

(перелік основних зауважень)

Висновок атестаційної комісії_______________________________________

(висновок про можливість або неможливість атестації підприємства)

Голова атестаційної комісії______________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада і місце роботи)

Члени комісії _______________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада і місце роботи)

 

 

 

Додаток 4

до пункту 6.4 Порядку

проведення атестації підприємств-виробників

імунобіологічних препаратів^ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

 

 

 

 

 

АТЕСТАТ ВИРОБНИЦТВА

“ ____” __________ 200_р. № _______

На підставі акта атестаційної комісії від “ ____” __________200__р. №_______ підтверджується відповідність матеріально-технічної бази, нормативної та нормативно-технічної документації, рівня професійної підготовки персоналу, організаційних заходів, спрямованих на забезпечення стабільності якісних показників виробництва ветеринарного імунобіологічного препарату

______________________________________________________________________

(найменування ВІП)

______________________________________________________________________

(назва підприємства, відомча належність)

Атестат дійсний до “ _____” ____________ ____ р.

 

Голова Державного департаменту

ветеринарної медицини П.І.Вербицький

Додаток 5

до пункту 6.4 Порядку проведення атестації

виробництв ветеринарних імунобіологічних препаратів

Форма журналу реєстрації свідоцтв атестації виробництв на право випуску ветеринарного імунобіологічного препаратуз/п

Назва підприємства

Наймену-вання ВІП

Номер свідоцтва

Термін дії свідоцтва

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

Голова Державного департаменту

ветеринарної медицини П.І.Вербицький<< предыдущая страница