asyan.org
добавить свой файл
1
Контрольні завдання по темі : «Філософія епохи Відродження»
I. Дайте визначення понять: "авероїзм", "реформація", "ренесанс", "гуманізм", "геоцентризм та геліоцентризм", "антропоцентризм".

II. Назвіть автора кожного з висловлювань. Які філософські ідеї вони акумулюють?

1. "Якості, що притаманні числам, є в музичній гармонії, в будові неба і в багато іншому. Пропорція золотого перетину універсальна для всіх явищ природи і мистецтва. Числа Фібоначчі математично виражають собою певні принципи природного розвитку".

2. "В безмежному лоні нескінченого Всесвіту виникають, розвиваються, знищуються і знову народжуються незлічені світи. Наша Сонячна система - лише одна з незліченої множини інших, подібних систем".

3. "Люди скоріше вибачать смерть батька, ніж втрату майна".

4. "Государ повинен бути хитрим як лис і лютим як лев. Але потрібно вміти добре приховувати в собі цю лисячу сутність, бути великим облудником і лицеміром: адже люди такі прості і так підпорядковані необхідності даної хвилини, що хто вводить в оману, знайде такого котрий дасть себе обійти. Немає необхідності государю володіти всіма чеснотами. Але неодмінно повинно здаватися, що він ними обдарований".

7. "Із золота та срібла і не тільки в палацах, але й в приватних домах виготовляють вони нічні горщики і всякі посудини для нечистот. До того ж із цих металів виготовляють вони ланцюги і тяжкі кайдани, які надівають на рабів. У кожного, хто заплямовував себе яким-небудь злочином, золоті сережки, пальці охоплюють золоті каблучки, золоте намисто охоплює шию, золото обвиває голову. Так усіма засобами вони прагнуть, щоб золото і срібло було у них знеславлене".

III. Дайте відповіді на запитання:

1. Що таке "Відродження"?

2. Назвіть головні риси філософії Відродження.

3. Що відроджує філософія Відродження: гармонійну людину доби античності або пантеїзм стародавніх греків?

4. Поясніть зв'язок антропоцентричного характеру філософії Відродження з характерними рисами цієї епохи.

5. На якому принципі базується концепція Всесвіту епохи Відродження?

6. Чому учення Коперника називають революційним актом звільнення науки від релігії, природознавства від теології?

7. Які висновки щодо співвідношення Бога та світу робив з формули "єдине є все" М. Казанський?

8. Від чого абстрагувався А. Макіавеллі: морально-етичних оцінок чи релігії?

IV. Оберіть правильну відповідь. Посніть вибір.

1. Гуманізм-це:

А. Здатність приймати рішення зі знанням справи.

Б. Проголошення людини як найвищої цінності світобудови.

В. Право робити все, що не шкодить іншому.

Г. Пацифізм.

Д. Контроль над природою, суспільством і самим собою.

2. Пантеїзм - це:

А. Земна оболонка, що охоплена розумною діяльністю людини.

Б. Ототожнення Бога і природи.

В. Те, що об'єднує людей в самій глибокій і потаємній сутності.

Г. Трансцендентальна причина світу.

Д. Віра у надприродне.

^ 3. Політику від етики відлучали:

А. Платон Б. Аристотель В. Макіавеллі Г. Мор Д. Кампанелла

4. Гуманізм - це:

А. Непідкупність думки та безстрашність перед обличчям нелюдськості.

Б. Благоговіння перед життям.

В. Людяність, повага до особистого достоїнства людини, віра в його майбутнє.

Г. Надмірна терпимість, поблажливість, шкідливе потурання.

Д. Сентиментальність.
^ V. Виконайте тести, які передбачають доповнення.
1. Доповніть перелік типових рис соціалістичних доктрин:

А. ліквідація приватної власності;

Б. —

В.—

Г.—

2. Назвіть три світи за Г. Сковородою.

А.—

Б.—

В.—

3. Назвіть не менше чотирьох типових рис ренесансного світогляду:

А. ___

Б. ___

В. ___

Г. ____
^ VI. Дайте характеристику філософам епохи Відрордження:Період

Держава,

Напрям чи

Назвіть 2-3

історії, до

етнічна чи

філософська

філософські

п

Ім'я філософа

якого

національна

школа

поняття, введені

пналежить

приналежністьв науковий обігфілософом.

1.

Томас Мюнцер

2.

Микола Кузанський

3.

Миколай Копернік

4.

Джордано Бруно

5.

Галілео Галілей

6.

Йоген Кеплер

7.

Нікколо Макіавеллі

8.

Томас Мор

9.

Томмазо Кампанелла