asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток 4

до Порядку формування та подання

страхувальниками звіту щодо сум

нарахованого єдиного внеску на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України

1. Звіт за місяць:

рік:


2. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/ ідентифікаційний номер3. Філія за реєстрацією в Пенсійному фонді України


(найменування страхувальника)

Вихідний № у страхувальника__________________________ “_____”_________________20___року

(дата)

Код органу Пенсійного фонду, до якого подається звіт ____________________________

Звіт подається страхувальником до органів ПФУ не пізніше ніж через 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.
Перелік таблиць звіту

з/п
^

Назва таблиці


Кількість аркушів

Кількість рядків

1

Нарахування єдиного внеску
*

2

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб

*

3

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу


*

4
^

Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення*

5

Трудові відносини застрахованих осіб6

Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам7

Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
8

Відомості про осіб, які відповідно до Закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства та нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства

9

Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу


УсьогоКерівник ______________________ ______________ _______________________________

(ідентифікаційний номер) (підпис) (П.І.Б.)

^ М.П.

Головний бухгалтер ______________________ ______________ ______________________________

(ідентифікаційний номер) (підпис) (П.І.Б.)

Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду: ____

Дата реєстрації в органі Пенсійного фонду:________________________

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт _____________ ___________________________

(підпис) (П.І.Б.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

лінія відрізу

Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за ____місяць 20___року
Реєстраційний № звіту в органах Пенсійного фонду: __________________

Дата реєстрації в органах Пенсійного фонду:_________________________
Одержано відомостей на ___________________________ аркушах.
Відповідальна особа органу Пенсійного фонду , що прийняла звіт______________ ____________________________________

(підпис) (П.І.Б.)

М.П.