asyan.org
добавить свой файл
1

Зразок відповіді підготували юристи ЮК «Правова допомога». Сайт - http://pravdop.com/

Начальнику ДПІ у __________ районі м. Києва Державної податкової служби України

_________________________________

11 квітня 2013 року Товариство з обмеженою відповідальністю «ННН» (податковий номер ____________) отримало від Державної податкової інспекції у ___________ районі м. Києва ДПС України письмове звернення від __________________ за № ____________________ «Про надання пояснень та їх документального підтвердження» (надалі – Звернення). Уважно розглянувши вказане Звернення ТОВ «ННН» повідомляє наступне.

Відповідно до п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу України, письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;

2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок;

3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків;

4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної;

5) у разі проведення зустрічної звірки;

6) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Відповідно до п. 12 постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1245 «Про затвердження Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом», письмовий запит про подання інформації надсилається суб'єкту інформаційних відносин у разі, серед іншого, виявлення за результатами аналізу податкової інформації, якщо така інформації виявлена не за результатами перевірок інших платників податків, фактів, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

Проте, виходячи з формулювання Звернення, ___________________ (вказуються конкретні факти чи обставини, що протирічать законодавству).

Таким чином, підстави, сформульовані в Зверненні, ______________ (викладається невідповідність положень Звернення нормам законодавства).

Однак ТОВ «ННН» як добросовісний платник податків не відмовляється від добровільного надання інформації органам ДПС України, однак надання такої інформації можливе лише в рамках законодавства та у випадку складення відповідного запиту згідно вимог чинних нормативно-правових актів. У зв’язку з цим, вважаємо за необхідне зазначити також наступне.

Згідно п. 20.1.6 ст. 20 Податкового кодексу України органи ДПС мають право отримувати безоплатно від платників податків інформацію, довідки, копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримувані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків.

__________________________________________________________________________________________________________ (вказуються додаткові факти, що свідчать про порушення податковою службою вимог нормативно-правових актів).

На підставі вищевикладеного, просимо _________________________________ ________________________________ (у формі висновків викладаються пропозиції суб’єкта господарювання щодо подальшого розвитку ситуації та коректна відмова від надання пояснень на отриманий запит).

Зі свого боку гарантуємо надання вчасно та у повному обсязі всіх матеріалів та пояснень згідно законодавству.

__________________________ _____________(_______________________)

«___»______________2013

Компанія «Правова допомога» надає юридичні послуги з 2006 року.

Якщо Вам необхідна допомога професіоналів, зв’яжіться з нами.

Контакти:

Тел.: 044 359-09-10, 067 402-50-63;

Факс: 044 359-09-12;

E-mail: mail@pravdop.com;

Адреса: 04080, м.Київ, Подільський район, вул. Фрунзе, буд. 40.