asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 4 5 6 7 8 9 10
Тема. Текстовий редактор MS WORD.(30 год.)

Заняття: Загальні принципи і основні характеристики Запуск MS Word створення нового документу і його збереження.

Заняття: Введення тексту з клавіатури. Виправлення помилок у тексті за допомогою відповідних клавіш.

Заняття: Виділення символу, рядка, фрагмента тексту.

Заняття: Інтерактивна вправа: «Плутанина». Відпрацьовування навичок перенесення фрагментів тексту.

Заняття: Вилучення і вставка виділених елементів тексту.

^ Заняття: Інтерактивна вправа: «Схованки». Відпрацьовування навичок копіювання фрагментів тексту.

Заняття: Характеристики символів (знаків): типи символів, шрифт, розмір, жирність, курсив, колір, підкреслення.

Заняття: Інтерактивна вправа: «Хто швидше?» Уведення різних текстових символів.

Заняття:ClipArt, створення святкової листівки.

^ Заняття: Вирівнювання тексту. Встановлення границь сторінки

Заняття: Орієнтація сторінки. Міжрядковий інтервал. Колонки.

Заняття: Створення та редагування таблиці.

Заняття: Створення оголошення

Заняття: Інтерактивна вправа: «Табличний генератор»

Заняття: Інтерактивна вправа: «Усе навпаки». Пошук антоніма до слова.
^ Тема Музичні можливості комп’ютера.(10год.)

Заняття: Музичного редактор. можливості музичного редактора;

Заняття: Завантаження файлу з мелодією та виконання мелодії.

Заняття: Введення і редагування музичного фрагменту в музичному редакторі.

Заняття: Використовувати CD–програвач для перегляду вмісту і прослуховування аудіо-дисків

Заняття: Використовувати програму ”Універсальний програвач”
^ Тема. Електронні таблиці.(16год.)

Заняття: Розподілення слів за ознаками.

Заняття: База даних домашніх тварин.

Заняття: База даних кольорів

Заняття:Інтерактивна вправа "База даних комах".

Заняття:Редагування таблиці. Виконання розрахунків: арифметичні операції, автосума.

Заняття: Інтерактивні вправи. розв'язання прикладних задач із математики.

Заняття:. Вправи на закріплення

Заняття:Моделювання в Excel.
^ Тема. Програма створення комп’ютерних презентацій PowerPoint(24 год.)

Заняття:MsPowerPoint. Поняття та загальні принципи створення презентацій. Запуск і основні характеристики MsPowerPointWindow, вихід з PowerPoint.

Заняття: Створення і збереження електронної презентації.

Заняття: Характеристики елементів робочого вікна.

Заняття: Редагування презентацій: вставка та видалення слайдів, структура слайду, кольорова гама.

Заняття: Створення електронної презентації «Дикі та домашні тварини».

Заняття: Створення електронної презентації на власний тему.

Заняття: Анімація слайдів електронної презентації.

Заняття: Налагодження режиму показу слайдів. Підготовка кадрів у Microsoft Paint. Формування сценарію.

Заняття: Завантаження кадрів. Запуск та редагування сценарію.

Заняття: Створення рухомих зображень по кривій Створення рухомих зображень за власною темою

Заняття:Інтерактивна вправа: «Портрет» Відпрацювання навичок роботи з вивченими інструментами графічного редактора «Paint».

Заняття:«Художня рамка». Обертання фрагментів малюнка.

^ Тема. Програма Logo (18 год.)

Заняття:Поняття програми Logo

Заняття: Графічний редактор

Заняття:Режими роботи в графічному редакторі.

Заняття:Що таке симетрія

Заняття:Створення малюнків за реальними об’єктами.

Заняття:Створення геометричних фігур.

Заняття:Виконання творчого завдання: «Намалюй найкрасивіше і саме некрасиве»,

Заняття: Виконання творчого завдання «Що таке літо?»

Заняття:Інтерактивна вправа: «Проектуємо і будуємо місто»
^ Тема. Проведення комп’ютерних ігор, конкурсів, вікторин,

екскурсій.(4 год.)

Заняття:Комп’ютерна вікторина «Ерудит»

Заняття:Виставка-конкурс творчих робіт вихованців
Тема. Підсумкове заняття.«Комп’ютерний геній» (2 год.)

^ ІV РОЗДІЛ.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

РОБОТИ ГУРТКА «ІНФОРМАТИКИ - ЗНАВЦІ»

ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ. 1-Й РІК НАВЧАННЯ

(ДЛЯ ВИХОВАНЦІВ 11-13 РОКІВ, УЧНІВ 5-7 КЛАСУ)

з/п

Тема

Кількість годин

Разом

Теорія


Прак-

тика

1

Вступне заняття. Правила поведінки в комп’ютерному класі та з комп’ютером. ОБЖ. Ознайомлення з комп’ютерним класом, планом і розкладом роботи.

2

2

-

2

Інформатика. Обробка інформації в комп’ютері. Персональні комп’ютери. Основні пристрої ПК. Пристрій введення і виведення інформації

12

4

8

3

Операційна система Windows. Вікна. Файлова система

8

4

4


4

Робота з дисками та файлами

10

2

8

5

Стандартні програми Windows: Калькулятор, WordPad, Блокнот, стандартні ігри, PAINT.

4

2

2

6

Графічний редактор Paint

14

2

12

7

Робота з программою WordPad

4

2

2

8

Тексовий процессор MicrosoftWord

12

2

10

9

Опрацювання табличної інформації. Структура таблиць. Електронні таблиці Excel.

12

2

10

10

MsPowerPointWindow

8

3

5

11

Глобальна мережа Інтернет.

Електронна пошта.

18

4

14

12

Графіка і мультимедіа. Графічний редактор AdobePhotoshoр (Он-лайн)

30

4

26

13

Проведення комп’ютерних ігор, конкурсів, вікторин, екскурсій.

8

-

8

14

Підсумкове заняття

2

-

2
РАЗОМ

144

33

111

^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

ГУРТКА «ІНФОРМАТИКИ - ЗНАВЦІ»

ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ. 1-Й РІК НАВЧАННЯ.

(для вихованців віком 11-13 років, учнів 5-8 класу)
Тема. Вступне заняття (2 години). Правила поведінки в комп’ютерному класі та з комп’ютером. ОБЖ. Ознайомлення з комп’ютерним класом, планом і розкладом роботи
^ Тема. Інформація.Пристрій введення і виведення інформації (12 год.)

Поняття інформації. Як людина сприймає інформацію. Що можна робити з інформацією. Обробка інформації в комп’ютері. Інформаційні процеси. Поняття інформаційної системи. Інформатика.

Заняття: Поняття інформації. Властивості інформації. Види інформації. Інформація та інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, подання, передавання, опрацювання, захист інформації. Носії повідомлень, одиниці вимірювання ємності запам’ятовуючих пристроїв.

Заняття:Складові персонального комп’ютера. Інформатика. Обробка інформації в комп’ютері Персональні комп’ютери.

Заняття:Маніпулятор миша. Клавіатура.

Заняття:Принципи роботи з ними.

Заняття:Клавіші керування курсором, пробіл, Shift, CapsLock, Backspace, Enter.

Заняття:Робота з клавіатурним тренажером.
Тема. Операційна системаWindows. Вікна.

^ Файлова система.(8 год.)

Заняття:Основні поняття (робочий стіл, типи та варіанти представлення вікон, меню, піктограма). Запуск прикладних програм в середовищі. Структура вікна, види вікон, основні елементи вікон, операції з вікнами.

Заняття:Файл. Файлова структура. Windows. Навігація у файловій структурі. Види структур даних. Каталоги диска і папки Windows. Заняття: Пошук інформації в Windows. Відкриття документів. Основні операції з файлами та папками.

Заняття:Настрій зовнішнього виду робочого столу. Копіювання, переміщення, створення й видалення папок і ярликів на робочому столі.
^ Тема. Робота з дисками та файлами(10 год)

Заняття:Диски та дискові накопичувачі. Види дисків. Дискети.

Заняття:Перевірка диску. Очистка диску. Дефрагментація диску.

Заняття:Догляд за дисками. Форматування диску .

Заняття:Догляд за файлами.

Заняття: Інтерактивна гра: «Знавці операційної системи Windows».
^ Тема. Стандартні програми Windows: Калькулятор, WordPad, Блокнот, стандартні ігри, PAINT.(4 год)

Заняття: Управління Калькулятором. Складні обчислення в програмі Заняття: Калькулятор. Стандартні ігри

Робота з програмою Блокнот. Введення і редагування тексту в редакторі Блокнот.

Ведення щоденника за допомогою програми Блокнот.
^ Тема. Графічний редактор Paint(14 год)

Заняття:Основи роботи з графічним редактором Paint Панель малювання. Малювання геометричних фігур. Товщина пера. Програмування кольорів. Тонке редагування об'єкта (робота з пікселями).

Заняття:Запуск, характеристики робочого вікна Створення графічних об’єктів. Виділення та копіювання елементів фону.

Операція з кольором.

Заняття:Створення та переміщення черепашки. Створення форм на основі черепашки. Зміна розміру черепашки. Англійська термінологія.

Заняття:Програмування руху черепашки. Команди fd, bk, setshape, repeat, glide. Англійська термінологія.

Заняття:Робота з фрагментами зображення.

Заняття:Виконання операцій над об’єктами у Paint. Команда talkto

Заняття:Інтерактивна вправа: «Електронне слайд-шоу».
^ Тема. Робота з програмою WordPad(4 год.)

Заняття. Створення комплексних документів у текстовому процесорі WordPad.

Заняття. Редагування та форматування тексту у текстовому процесорі WordPad.
^ Тема. Текстовий процессор MicrosoftWord (12 год.)

Заняття:Основні теоретичні відомості. Створення й редагування документу.

Заняття: Введення тексту з клавіатури. Виправлення помилок у тексті за допомогою відповідних клавіш. Виділення і вставка символів тексту.

Заняття:Автоматизація ,форматування документу.

Заняття:Орієнтація сторінки. Інтервал рядка. Колонки. Технологія роботи зі стилями.

^ Заняття:Робота з абзацами тексту. Характеристика символів (знаків): типи символів, кегль, розмір, креслення кеглю, колір, підкреслення.

Заняття:Створення таблиць у текстовому документі.

Робота із графічним зображенням. Вставлення об’єкту Word Art

Створення святкової листівки.<< предыдущая страница   следующая страница >>