asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 7 8 9 10

По завершенні 2-го року Початкового рівня

^ Вихованці повинні знати

 • правила техніки безпеки при роботі на комп’ютері;

 • поняття операційної системи та прикладного програмного забезпечення;

 • об’єкти робочого столу;

 • загальні правила роботи на клавіатурі;

 • типи клавіш клавіатури;

 • поняття файлу і файлової структури;

 • загальні принципи роботи текстових редакторів, їх типи і основні характеристики;

 • основні характеристики знаків (шрифт, кернінг, колір, розмір);

 • засоби оформлення тексту;

 • способи редагування тексту;

 • принципи роботи з електронними таблицями (введення і редагування тексту);

 • принципи адресації клітинок;

 • способи редагування таблиці;

 • сфери застосування та переваги баз даних;

 • поняття запису, поля;

 • інформаційні типи даних;

 • поняття комп’ютерної графіки та мультимедійних систем;

 • поняття електронної презентації;

 • правила створення електронних презентацій.

 • способи редагування електронних презентацій;

 • принципи створення малюнків засобами графічного редактора;

 • засоби редагування малюнків у середовищі графічного редактора;

 • поняття блок-схеми та правила їх створення;

 • поняття команди (інструкції);

 • види пам’яті комп’ютера, їх особливості;

 • засоби збереження інформації;

 • засоби передачі інформації;

 • засоби обробки інформації;

 • основні функції процесора;

 • призначення текстових редакторів;

 • основні елементи вікна текстового редактора WordPad та їх призначення;

 • порядок створення і редагування тексту.

 • завантажувати текст, який знаходиться у вказаній папці;

 • записувати текст до вказаної папки;

 • редагувати текст;

 • виконувати основні операції по форматуванню символів і абзаців за допомогою кнопок на панелях інструментів;

 • відміняти останню дію;

 • копіювати і переносити виділені фрагменти тексту в межах одного вікна.

 • поняття алгоритму;

 • основні вимоги до алгоритму для даного виконавця.

 • поняття про природні ресурси, типи природних ресурсів,

 • необхідну відповідну англійську термінологію;

По завершенні 2-го року Початкового рівня

Вихованці повинні вміти

 • створювати, змінювати ім’я та видаляти папки;

 • копіювати, переміщувати файли;

 • запускати MS Word,MSExcel, MS Access, Microworlds 2.0;

 • аналізувати своє навколишнє середовище з позицій безпеки життя та життєвих потреб, відповідну англійську термінологію;

 • вводити текст з клавіатури, оформлювати та редагувати його;

 • виділяти, зберігати та вилучати файли;

 • змінювати характеристики символів (знаків);

 • переміщуватися по документу за допомогою миші і клавіш керування курсором;

 • створювати святкові листівки;

 • визначати адреси клітинок в електронній таблиці;

 • запускати MSWord, MSExcel, MSAccess, зберігати документи;

 • редагувати електронні таблиці;

 • створювати прості кошториси;

 • створювати та редагувати записи бази даних;

 • іменувати поля бази даних;

 • створювати малюнки засобами редактора комп’ютерної графіки;

 • відрізняти команди від речень, які не є командами;


^ ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ. ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ
По завершенні Основного рівня

Вихованці повинні знати:

 • правила техніки безпеки при роботі на комп’ютері;

 • призначення графічних редакторів;

 • можливості використання інструментів на панелі інструментів - редактора Paint;

 • можливості використання палітри редактора Paint.

 • геометричні тіла.

 • правила поведінки і техніки безпеки при роботі за комп’ютером;

 • можливості Інтернету.

 • поняття сайту;

 • всесвітню комп’ютерну мережу;

 • програми, які дозволяють переглядати інформацію на сайтах;

 • поштові сервери, сервери новин, пошукові сервери, Інтернет–магазини;

 • засіб інтерактивного спілкування (чат).

 • поняття структури сайту, в основі якої лежить концепція гіпертекстового документу;

 • правила розробки головної сторінки сайту;

 • правила техніки безпеки при роботі на комп’ютері;

 • поняття чату, форуму в Internet та його призначення;

 • правила роботи у форумах і чатах;

 • основні можливості використання поштових програм: створення і відправлення електронного повідомлення, відправлення копій;

 • поняття блогу, різновиди блогів, призначення;

 • можливості, що надають служби Blogger, Live Journal;

 • можливості навчання через Інтернет, навчальні сайти (Wordbook NASA);

 • поняття колонтитулів у текстовому документі;

 • алгоритми копіювання і перенесення фрагментів малюнка;

 • алгоритм побудови малюнка, симетричного відносно прямої.

 • симетричні фігури відносно прямої;

 • використовувати інструменти і палітру для створення нескладних малюнків;

 • виділяти, копіювати, переносити частину малюнка;

 • повертати, розтягувати, стискати малюнок;

 • змінювати кольори палітри;

 • будувати малюнки, симетричні відносно прямої.

 • правила виведення документа на принтер, стандарти паперу і його розміри;

По завершенні Основного рівня

Вихованці повинні вміти:

 • користуватися усіма інструментами редактора;

 • задавати і змінювати колір фігури і колір фону;

 • очищувати аркуш для малюнка;

 • виділяти фрагмента малюнка;

 • копіювати і переміщувати виділений фрагмент

 • запустити програму–браузер і закінчити роботу з нею;

 • вводити адресу конкретного сайту,

 • переходити між його сторінками за допомогою посилань,

 • переходити до сторінок інших сайтів;

 • виконувати нескладний пошук потрібної інформації за допомогою пошукових серверів або пошукових систем;

 • відкривати власну поштову скриньку;

 • створювати і відсилати листи;

 • одержувати листи.

 • здійснювати пошук в Internet;

 • здійснювати попередній перегляд документа перед виведенням на друк;

 • виводити документи на друк;

 • створювати та переглядати Web-сторінки;

 • створювати колажі;

 • аналізувати географічні та кліматичні особливості різних регіонів Землі та розробляти проекти у середовищі Microworlds 2.0.

 • створювати і відправляти електронні повідомлення;

 • створювати і відправляти копії електронних повідомлень;

 • виводити на друк дві сторінки на одному аркуші;

 • нумерувати сторінки;

 • форматувати абзаци і міжрядковий інтервал;

 • створювати приховані рядки і стовпчики в електронній таблиці;

 • сортувати дані в електронній таблиці;

 • налагоджувати зв’язки між таблицями у базі даних;

 • оформлювати звіти бази даних;

 • здійснювати розробку і реалізацію проекту у середовищі Microworlds 2.0.


^ ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ. ВИЩИЙ РІВЕНЬ
По завершенні Вищого рівня

Вихованці повинні знати:

 • правила техніки безпеки при роботі на комп’ютері, інформаційну культуру та ділову етику використання Інтернет-ресурсів;

 • принципи адресації в Інтернет;

 • поняття домашньої сторінки;

 • засоби створення і підтримка веб-ресурсів;

 • поняття і правила про хостинг веб-сайту;

 • поняття логіну і нік;

 • базові конструкції мови HTML;

 • структуру HTML-документу;

 • поняття та типи тегів;

 • поняття фрейму і атрибутів;

 • етику електронного листування;

 • правила приєднання файлів до повідомлень;

 • правила інформаційної безпеки при роботі з Internet;

 • типи деяких помилок у роботі комп’ютера і способи їх усунення;

 • структуру складного документа MSWord(буклет, брошура);

 • поняття шаблону текстового документу та порядок його створення;

 • можливості програми Photoshop та основні прийоми обробки зображень;

 • поняття запиту за критеріями у базі даних;

 • технологію підготовки і реалізації проектів у середовищі MicroworldsEX.

 • адресну книгу;

 • антивірусні програми;

 • верхній і нижній колонтитул Word-документа;

 • шаблони Word-документа;

 • поняття посилання і типи адресації Excel-документі;

 • базові положення електронної комерції (E-commerce);

 • космічну галузь, типи космічних апаратів, їх функції, призначення, принципи польоту, відповідну англійську термінологію.

 • основні прийоми створення Flash-презентацій;

 • ідеологію та характеристики засобів візуального програмування;

 • структуру інтерфейсу Visual Basic;

 • поняття та принципи програмування на Visual Basic;


По завершенні Вищого рівня

Вихованці повинні вміти:


 • створювати відповіді на одержане повідомлення;

 • нумерувати сторінки Word-документа;

 • створювати шаблони у Word-документі;

 • оформлювати поштові конверти у Word-документі;

 • користуватися генератором математичних функцій Excel;

 • формувати звіти бази даних за критеріями запиту;

 • редагувати Web-сторінки

 • планувати і створювати проекти у середовищі MicroworldsEX.

 • завантажувати файли з Інтернет;

 • створювати власний блог;

 • формувати великі текстові документи (брошури);

 • додавати ілюстрації до текстових документів;

 • конструювати робота за шаблоном та програмувати його рухи;

 • створювати базу даних елементів конструкції літака;

 • створювати прості Flash-презентації;

 • створювати програми засобами Visual Basic.

 • користуватися антивірусними програмами;

 • шукати і аналізувати можливості інтернет-магазинів;

 • готувати прості публікації у середовищі MSPublisher

 • вибирати сфери діяльності на ринку праці та визначати вимоги до аплікантів; писати резюме.


^ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Закон «Про позашкільну освіту».//Відомості Верховної ради.-2000.-№46.-с.393

2. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про Всеукраїнський конкурс програм навчальних посібників з проблем позашкільної освіти» від 17.01.2003.-№24.

3. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про типові начальні плани гуртків, секцій, творчих клубів, творчих об'єднань за різними напрямками позашкільної освіти» від 24.07.2008.- №676.

4. Наказ Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації №423 від 28.11.2001 року «Про порядок створення та затвердження авторських навчальних програм, спецкурсів, факультативів, курсів за вибором».

5. Методичні рекомендації до складання та оформлення авторських навчальних програм. Авторські навчальні програми у варіативній складовій робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу. Відп. за вип.:Болішукіна А. В.-Харків:ХОНМІБО, 2008.

6. Програми для позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Гуртки науково технічного напряму. О.В. Биковська, Т.О. Вихренко, Л.М. Гайдай та ін.. – К.; Грамота, 2005. - Випуск 1.- 160 с.

7. Програми з позашкільної освіти: Науково-технічний напрям. О.В. Биковська, Т.О. Лихота та ін.. – К.; Грамота, 2007. - Випуск 1.Випуск 2- 360 с.

8.Коршунова О. В.К66 Інформатика. 2-4 класи: Навчально-методичний посібник. — Харків: ФОП Співак Т. К., 2008. — 368 с

9.Ривкінд Ф.М. ОКГ (Основи комп’ютерної грамотності). Посібник для учнів молодших класів (розвиваюче навчання). К.: Гроно, 1998

10.Жалдак М.І., Морзе Н.В. Інформатика–7. Експериментальний навчальний посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи. К.: Діасофт, 2000

11. Завдання та ігри з інформатики. Горячєв О.В. та інші. Навчальні посібники для учнів 1, 2, 3 класів. Д.: УОН, 2000

12.Г. Киркпатрик, К. Питии. Мультипликация во Flash. НТ Пресс, 2006.

13. Глушаков С.И., Капитанчук А.В., Вещев Е.В., Кнабе Г.А. Компьютерная графика. 3-е изд., доп. и перераб. – Харьков: Фолио. 2006. – с. 511.

14. Культин Н. Б. Delphi6. Програмування на ObjectPascal. СПб.:БХВ-Петербург, 2001

15. Кушниренко А.Г., Лебедев Г.В., Сворень Р.А. Основи інформатики і обчислювальної техніки. М: Освіта, 1991.

16. Чернов Б. І. "Програмування па алгоритмічних мовах Бейсик, Фортран, Паскаль" Москва "Освіта" 1991р.

17.Нікитін Б. Ступеньки творчості або розвиваюча гра. М.: Освіта, 1989.

18.Симопович С.В., Євсеєв Г.А. Цікаве програмування: Delphi. M.:ACT-11PHCКНИГА: Інфорком - Прес. 2001

19.Волкова Л. В., Віслободський Ю. В., Лагер Т. Л., Лагутіна О.Д.,Мороз ОВ., Янченко В. Збірник програм для комп’ютерних гуртків позашкільних закладів «Інформатика». Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді,КПНЗ «ДОЦНТТ та ІТУМ», відділ інформаційних технологій,2009 рік

20. Березовський В.С., Потієнко В.О., Завадський І.О. Основи комп’ютерної графіки. Навч. Посіб.-К.: BHV, 2009.-400 с.

21. Левченко О.М., Коваль І.В., Завадський І.О. Основи створення комп’ютерних презентацій.-К.: BHV, 2009.-368 с.

22. Левченко О.М., Завадський І.О., Прокопенко Н.С. Основи ІНТЕНРЕТУ. Навч. Посіб.-К.: BHV.-2000.-3210 с.

23. Пасічник О.Г., Пасічник О.В., Стеценко І.В. Основи Веб-дизайну. Навч. Посіб.- К.:BHV.-2009.-336 с.

24. Завадський І.О., Заболотний Р.І. Основи візуального програмування. Навч. Посіб. - К.:BHV.-2009.-272 с.

25. Програмне забезпечення MS WindowsXP і вище, InternetExplorer, MS Word, MS Excel, MSAccess, PowerPoint, ENCARTA-98 і вище, AdpbePhotoshop, MicroworldsEX., ABBYLingvo

26. Журавльова Л. А., Прокопенко Н. С., Навчальна програма курсу «Прикладна інформатика» для гуртків, груп або інших творчих об’єднань навчального закладу системи загальної середньої освіти України МОН України, Київ, 2010 р.

27. Жалдак .М.ІІнформатика. Програми для загальносвітніх навчальних закладів. – Запоріжжя: Прем'єр, 2003. – 304 с

28. Основи інформаційних технологій. 7-11 класи. (Автори: Морзе Н.В., Мостіпан О.І.)

29. Комп’ютерна графіка в образотворчій діяльності. 1-4 класи. (Автор Шкабєріна Г.П.)
<< предыдущая страница