asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 10 11МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО

ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ


Інструкція з експлуатації гальм спеціального рухомого

складу залізниць України

Київ

Укрзалізниця

2005

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Харківський науково-впроваджувальний центр тягового рухомого складу, Головне управління безпеки руху та екології, Головне управління колійного господарства, Головне управління вагонного господарства, Головне управління електрифікації та електропостачання, Головне управління локомотивного господарства, Головне управління автоматики, телемеханіки та зв`язку

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державної адміністрації залізничного транспорту України від 12.01.2006 № 016-Ц

^ 3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 УНЕСЕНО: Головне управління безпеки руху та екології Укрзалізниці

5 ПОГОДЖЕНО: Головне управління безпеки руху та екології, Головне управління колійного господарства, Головне управління вагонного господарства, Головне управління локомотивного господарства, Головне управління електрифікації та електропостачання, Головне управління автоматики, телемеханіки та зв`язку, Головне юридичне управління

ЗМІСТ

1 Сфера застосування ……………………………………………………………….....6

2 Нормативні посилання …………...6

3 Терміни та визначення понять ……………………………………………………...7

4 Познаки та скорочення ……………………………………………………………..10

5 Технічне обслуговування гальмівного обладнання спеціального самохідного рухомого складу ………….11

5.1 Загальні положення ………….11

5.2 Перелік робіт, що виконує бригада СРС при підготовці ССРС до

виїзду на перегін…………………………………………………………..…..11

5.3 Перелік робіт, які виконуються при зміні бригад ССРС ………….17

6 Порядок зміни кабін управління і переключення гальмівного обладнання спеціального самохідного рухомого складу .……………………………….…….18

7 Причеплення тягової одиниці до складу господарчого поїзда ………….20

8 Технічне обслуговування гальмівного обладнання несамохідного СРС .............21

8.1 Загальні положення ………….21

8.2 Перелік робіт, які повинні виконувати бригади СРС при щомісячному технічному обслуговуванні гальмівного обладнання СНРС……………….21

9 Порядок розміщення і включення гальм ………….23

9.1 У господарчих поїздах ………….23 9.2 На тягових одиницях при прямуванні подвійною або

багатократною тягою ......................................................................................24

9.3 На ССРС, що пересилається в недіючому стані ………….25 9.4 На спеціальному несамохідному рухомому складі ………….27

10 Забезпечення господарчих поїздів гальмами ………….27

11 Порядок експлуатації гальм СРС у технологічному режимі ………….30

12 Випробування і перевірка гальм у господарчих поїздах …………30

12.1 Загальні положення …………30

12.2 Повне випробування гальм …………32

12.3 Скорочене випробування гальм …………36

12.4 Перевірка автогальм у господарчих поїздах …………37

12.5 Перевірка дії гальм одиночного ССРС на шляху прямування……...........37

13 Обслуговування гальм і управління ними в господарчих поїздах і на ССРС....38

13.1 Загальні положення …………38

13.2 Управління автогальмами в господарчих поїздах кранами

машиніста № 222, 222М, 394, 395…………………………………………44

14 Відчеплення тягової одиниці від складу господарчого поїзда ………...48

15 Дії машиніста при вимушеній зупинці господарчого поїзда або ССРС на перегоні……………………………………………………………………….……48

16 Дії машиніста при виведенні господарчого поїзда на станцію після розривання……………………………………...…………………………………..48

17 Особливості обслуговування гальм і управління ними на самохідному

СРС і в господарчих поїздах у зимових умовах………………………….……...49

17.1 Заходи щодо забезпечення справної роботи гальмівного обладнання самохідного СРС і господарчих поїздів у зимових умовах……………….49

17.2 Порядок відігрівання замерзлих місць гальмівного обладнання………....50

17.3 Особливості управління гальмами ССРС і господарчих

поїздів узимку……………………………………………………………………51

18 Контрольна перевірка гальм……………………………………………………..53

18.1 Загальні положення………………………………………………….............53

18.2 Контрольна перевірка гальм на станції…………………………………….54

18.3 Контрольна перевірка гальм під час руху………………………………….56

Додаток А ……………………………………………………………………………..57

Таблиця А.1 - Розрахункова сила натиснення гальмівних колодок (приведена

до сили натиснення чавунних) на гальмівну вісь спеціального

рухомого складу ……………………………………………………………57

Таблиця А.2 - Кількість гальмівних осей і облікова вага спеціального

рухомого складу ……………………………………………………………62

ВСТУП
Інструкція з експлуатації гальм спеціального рухомого складу залізниць України встановлює основні правила і норми експлуатації, технічного обслуговування гальм (джерела стислого повітря, повітропроводи з арматурою, прилади управління, гальмування і контролю, важільні передачі) самохідного і несамохідного спеціального рухомого складу, господарчих поїздів залізниць України.

Призначена: для керівників та працівників служб колії, локомотивного господарства, вагонного господарства, електропостачання, сигналізації і зв'язку, перевезень, пасажирської, будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд; локомотивних та вагонних депо, дистанцій колії, електропостачання, сигналізації та зв'язку, колійних машинних станцій, об’єднаних підприємств та підрозділів колійного господарства, інших господарств при експлуатації та технічному обслуговуванні гальм спеціального рухомого складу.

У додатках наведено розрахункові сили натиснення гальмівних колодок (приведені до сили натиснення чавунних) на гальмівну вісь спеціального рухомого складу, а також кількість гальмівних осей і облікову вагу спеціального рухомого складу.

Інструкція з експлуатації гальм Спеціального рухомого складу залізниць України

^ 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Інструкція з експлуатації гальм спеціального рухомого складу залізниць України (далі Інструкція) встановлює основні правила і норми експлуатації, технічного обслуговування гальм (джерела стислого повітря, повітропроводи з арматурою, прилади управління, гальмування і контролю, важільні передачі) самохідного і несамохідного спеціального рухомого складу, господарчих поїздів залізниць України.

Порядок, установлений Інструкцією, обов'язковий для всіх працівників залізниць, пов'язаних з експлуатацією і утриманням спеціального рухомого складу і господарчих поїздів.

На підставі цієї Інструкції залізниці, дирекції залізничних перевезень, структурні підрозділи, пов'язані з експлуатацією і утриманням спеціального рухомого складу і господарчих поїздів, розроблюють місцеві інструкції і вказівки.

Організація експлуатації, технічного обслуговування гальм спеціального рухомого складу і господарчих поїздів, контроль за виконанням вимог Інструкції, наказів і вказівок Укрзалізниці щодо експлуатації та технічного обслуговування гальм покладається на керівників відповідних служб, підприємств та структурних підрозділів, що мають на балансі та експлуатують спеціальний рухомий склад.

Загальний нагляд за виконанням вимог цієї Інструкції здійснюють ревізори з безпеки руху поїздів і автотранспорту апарату Головних ревізорів з безпеки руху залізниць і дільниць залізниць.
^ 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цій Інструкції є посилання на такі нормативні документи:

Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20.12.1996 № 411

ЦД-0058 Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, затверджена наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 31.08.2005 № 507

ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015 Інструкція з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України

ЦРБ-0027 Інструкція з експлуатації та утримання спеціального самохідного рухомого складу на залізницях України

ЦП-ЦТ-ЦВ-797 Инструкция по эксплуатации тормозов специального подвижного состава железных дорог (Інструкція з експлуатації гальм спеціального рухомого складу залізниць)

Рекомендацїї щодо вживання термінів та визначень з безпеки руху поїздів, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 03.06.2004 № 464
^ 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
У цій Інструкції використано терміни, установлені в Правилах технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, Інструкції з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України, Інструкції з експлуатації та утримання спеціального самохідного рухомого складу на залізницях України, Рекомендацїях щодо вживання термінів та визначень з безпеки руху поїздів.

Нижче подано терміни, вжиті в цій Інструкції, та визначення позначених ними понять.

^ Бригада спеціального рухомого складу

Працівники, призначені керувати й обслуговувати спеціальний рухомий склад. Для керування спеціальним самохідним рухомим складом призначають бригаду: машиніст і помічник машиніста або водій і помічник водія дрезини (згідно з інструкцією з експлуатації відповідної машини)

^ Виснаження гальм

Зменшення тиску в гальмівній мережі спеціального самохідного рухомого складу або господарчого поїзда, унаслідок якого після повного чи екстреного гальмування не забезпечується повний тиск у гальмівних циліндрах, необхідний для зупинки поїзда на розрахунковому гальмівному шляху або утримання зупиненого поїзда на місці

^ Гальмування повторні

Гальмування, що виконуються одне за одним після відпускання й підзарядження гальм

Гальмування службове повне

Гальмування, якого досягають зменшенням тиску в магістралі в один прийом темпом службового гальмування для одержання повного тиску в гальмівних циліндрах спеціального самохідного рухомого складу або господарчого поїзда з метою зниження швидкості або його зупинки на більш короткій відстані, ніж при виконанні ступінчастого гальмування

^ Гальмування службове

Гальмування ступенями визначеної величини для плавного зниження швидкості чи зупинення спеціального самохідного рухомого складу чи господарчого поїзда у заздалегідь передбаченому місці

^ Гальмування ступінчасте

Службове гальмування, якого досягають зменшенням тиску в магістралі ступенями для регулювання швидкості руху спеціального самохідного рухомого складу або господарчого поїзда чи їх зупинення

^ Гальмування екстрене

Гальмування спеціального самохідного рухомого складу або господарчого поїзда, що застосовується для негайної зупинки шляхом екстреного розрядження магістралі та реалізування максимальної гальмівної сили

^ Залізнично-будівельні машини

Одиниця спеціального рухомого складу, що має один або кілька робочих органів, які виконують роботи з будівництва, ремонту, утримування й технічного обслуговування споруд і пристроїв залізниці

^ Керівник робіт

Відповідальна особа, на яку покладено керування роботами на експлуатованих залізничних коліях, спорудах та пристроях

Кран комбінований

Кран, призначений для роз'єднання гальмівної магістралі з краном машиніста на спеціальному самохідному рухомому складі під час їзди подвійною чи багатократною тягою, а також для з’єднання гальмівної магістралі з атмосферою при екстреному гальмуванні

^ Кран роз’єднувальний

Кран, призначений для перекривання повітропроводів

Повне відпускання автоматичних гальм

Відпускання автогальм з повним хованням штоків гальмівних циліндрів у відпускному положенні, який досягається збільшенням тиску в гальмівній магістралі
^ Повне відпускання допоміжного гальма

Відпускання гальма з повним хованням штоків гальмівних циліндрів у відпускному положенні, яке досягається переміщенням ручки крана допоміжного гальма в положення відпускання

^ Поїзд господарчий

Поїзд, сформований: із тягового локомотива або спеціального самохідного рухомого складу, що використовують як локомотив; вагонів, виділених для спеціальних і технічних потреб залізниць; спеціального самохідного й несамохідного рухомого складу, призначеного для виконування робіт з утримування, обслуговування й ремонту споруд і пристроїв залізниць

^ Спеціальний рухомий склад

Сукупність незнімних рухомих одиниць, призначених для будівельних, ремонтних і обслуговуючих робіт

Спеціальний самохідний рухомий склад

Мотовози, дрезини, спеціальні автомотриси, призначені перевозити потрібні для робіт матеріали або доставляти працівників підприємств до місця робіт, залізнично-будівельні машини, що мають автономний двигун з власною тягою у транспортному режиміследующая страница >>