asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет міжнародних відносин

Кафедра міжнародних економічних відносин

ЗВІТ

^ З НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

магістра VI курсу

спеціальності “Міжнародні економічні відносини”,

напряму підготовки “Міжнародні відносини”,

кваліфікації : “Економіст-міжнародник” (“Перекладач”)

(прізвище, ім’я, по батькові магістра)

(база практики)

Керівник від кафедри:

(науковий ступінь, вчене звання)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник від бази практики:

(посада)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Члени комісії:

(науковий ступінь, вчене звання)

(прізвище, ім’я, по батькові)

(науковий ступінь, вчене звання)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Хмельницький, 2011

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………….3

Розділ 1. Загальна характеристика бази практики……………………………...4

1.1 Основні завдання та нормативно-правові засади діяльності Обласної державної адміністрації ……………………………………………………..4

1.2 Основні завдання та нормативно-правові засади діяльності Головного управління економіки облдержадміністрації………………………………5

1.3 Основні функції структурних підрозділів……………………………..8

Розділ 2. Аналіз інвестиційного клімату в Хмельницькій області…………...24

2.1 Аналіз інвестиційного потенціалу регіону……………………………24

2.2 Обсяги, динаміка і структура інвестицій в Хмельницькій області……………………………………………………………………….27

2.3 Оцінка проблем інвестування та шляхів залучення інвестицій в регіон………………………………………………………………………...35

Висновки…………………………………………………………………………42

Список використаних джерел…………………………………………………..44

Додатки…………………………………………………………………………...45


ВСТУП
Переддипломна практика проходила в Головному управлінні економіки Хмельницької обласної державної адміністрації, безпосередньо у відділі зовнішньоекономічних зносин та інвестицій.

Проходження практики було обумовлено метою закріплення теоретичного матеріалу, набутого у процесі навчання в університеті, отримання практичних навиків роботи в органах місцевого самоврядування, ознайомлення із управлінськими процедурами та технічними засобами виконання робіт у сфері міжнародної економічної діяльності та збору необхідної інформації для написання дипломної роботи.

^ Основними завдання переддипломної практики є:

 • ознайомлення із структурою та основними завданнями Хмельницької обласної державної адміністрації;

 • ознайомлення із структурою та основними завданнями Головного управління економіки Хмельницької державної обласної адміністрації;

 • вивчення основних функцій структурних підрозділів Головного управління економіки;

 • вивчення принципів, функцій та завдань відділу зовнішьноекономічних зносин та інвестицій;

 • дослідження механізму реалізації регіональної політики розвитку органами місцевого самоврядування;

 • збір статистичних та інформаційно-довідкових матеріалів;

 • дослідження стану та визначення показників соціально-економічного розвитку регіону;

 • одержання практичних навиків роботи в державних установах.

Поставлені завдання зумовлюють структура звіту, який складається з двох розділів – загальної характеристики бази практики та аналізу показників інвестиційної діяльності Хмельниччини.
^ Розділ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗИ ПРАКТИКИ
1.1. Основні завдання та нормативно-правові засади діяльності Обласної державної адміністрації
Обласна державна адміністрація діє на підставі Конституції України (статті 118, 119) та Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 року №586-XIV.

Обласна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади, що в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Хмельницької області, а також реалізує повноваження, делеговані їй обласною радою.

Основними завданнями обласної державної адміністрації є:

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

2) забезпечення законності та правопорядку; додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і обласних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовка та виконання обласного бюджету;

5) звіт про виконання бюджету та відповідних програм;

6) взаємодія з органами місцевого самоврядування;

7) реалізація інших наданих державою, а також делегованих Хмельницькою обласною радою повноважень.
^ Структура обласної адміністрації

Головне управління агропромислового розвитку

Головне управління праці та соціального захисту населення

Головне управління економіки

Головне фінансове управління

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури

Управління житлово-комунального господарства

Управління освіти і науки

Управління регіонального розвитку, містобудування, архітектури та будівництва

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Управління охорони здоров'я

Управління культури і туризму, і курортів

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту

Управління з питань внутрішньої політики

Інспекція державного технічного нагляду

Служба у справах дітей

Інспекція якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції

Державний архів області

Управління капітального будівництва

Переддипломна практика проходила безпосередньо в Головному управлінні економіки. Головне управління економіки облдержадміністрації створено розпорядженням голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 07.06.2000 року №192/2000-р. «Про упорядкування структури обласної державної адміністрації»

^ 1. 2. Основні завдання та нормативно-правові засади діяльності Головного управління економіки облдержадміністрації
Головне управління економіки облдержадміністрації створено розпорядженням голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 07.06.2000 року №192/2000-р. «Про упорядкування структури обласної державної адміністрації». Головне управління економіки облдержадміністрації у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економіки України, розпорядженнями голови Хмельницької обласної державної адміністрації, а також «Типовим Положенням про Головне управління економіки обласної, Київської міської державної адміністрації та управління економіки Севастопольської міської державної адміністрації» затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. №1666.

Основним завданням Головного управління економіки є участь у:

- реалізації державної політики економічного і соціального розвитку України;

- реалізації державної регуляторної політики і державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;

- забезпеченні реалізації державної цінової політики;

- формуванні і проведенні державної регіональної політики;

- забезпеченні в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів України, вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання;

- забезпеченні реалізації державної політики у сфері розвитку внутрішньої торгівлі та послуг. Структура Головного управління економіки Хмельницької обласної державної адміністрації відображена на рис. 1.

Головне управління економіки Хмельницької обласної державної адміністрації

Керівництво(4 чол):

 1. Начальник Головного управління

 2. Перший заступник начальника Головного управління

 3. Заступник начальника Головного управління- начальник управління регіонального розвитку.

 4. Заступник начальника Головного управління - начальник управління цінової політики та підтримки підприємництва

Загальний відділ

(7чол.)

Відділ зовнішньоекономічних зносин та інвестицій

(7чол.)

Управління регіонального розвитку

(10 чол.)

Відділ аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку

Відділ фінансово-економічного аналізу та реформування відносин власності власності

Управління цінової політики та підтримки підприємництва

(12 чол.)

Відділ цінового, тарифного регулювання, реформування ринків товарів та послуг

Відділ з питань розвитку підприємництва та регуляторної політики
Рис.1. 1. Структура Головного управління економіки ХОДА

^ 1. 3 Основні функції структурних підрозділів

І. Загальний відділ виконує наступні функції:

- здійснює попередній розгляд документів, що знаходяться в Головному управління економіки;

- веде облік, систематизацію вхідної кореспонденції та контролює терміни їх виконання;

- готує проекти наказів по Головному управління економіки;

- здійснює реалізацію державної кадрової політики направленої на покращення якісного складу працівників управління та підвищення ефективності функціонування структур організації в цілому;

- контролює дотримання трудового законодавства виконання Закону України «Про державну службу» інших нормативних документів, які регламентують прийом, переміщення по службі та звільнення працівників організації;

- займається питаннями матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату управління;

- забезпечує ведення бухгалтерського обліку та звітності по фінансово- господарській діяльності організації;

- надає юридичну допомогу працівникам Головного управління економіки;

- забезпечує роботу відомчого архіву з тимчасового зберігання архівних документів;

- бере участь у розробці мобілізаційних та розрахункових показників для забезпечення функціонування економіки та життєзабезпечення населення області в особливий період;

- забезпечує потреби управління автотранспортним обслуговуванням та утримання службового автомобіля в належному стані.
^ II. Відділ зовнішньоекономічних зносин та інвестицій

Відділ зовнішньоекономічних зносин та інвестицій (далі - відділ) є структурним підрозділом Головного управління економіки Хмельницької обласної державної адміністрації (далі – управління), діяльність якого спрямовується і координується начальником управління.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, наказами Міністерства економіки України, Міністерства закордонних справ України, Положенням про управління, а також цим Положенням.

Основними завданнями відділу є участь у виконанні завдань, покладених на управління, відповідно до типового положення про Головне управління економіки обласної, Київської міської державної адміністрації та управління економіки Севастопольської міської державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2001р. №1666, з урахуванням обов’язків та повноважень, визначених цим Положенням.

Відділ відповідно до покладених завдань:

- бере участь разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації у реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з ЄС, подає Міністерству економіки відповідні пропозиції;

- здійснює в межах делегованих йому повноважень регулятивні і реєстраційно-дозвільні функції за дорученням Міністерства економіки;

- узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу, розробляє і подає на розгляд керівництву управління пропозиції щодо вдосконалення законодавства;

- за дорученням начальника управління координує та контролює в межах своїх повноважень діяльність структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій області у сфері зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності;- розробляє проекти програм підвищення рівня ефективності зовнішньоекономічної діяльності, поліпшення структури експорту та імпорту товарів, сприяння розвитку експортного потенціалу області;

- здійснює підготовку проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей і комюніке з питань зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації і погоджує їх у встановленому порядку з МЗС;

- за дорученням керівництва облдержадміністрації та начальника управління бере участь у переговорах з офіційними представниками іноземних держав, акредитованих в Україні;

- бере участь у проведенні тендерів і конкурсів з питань, що належать до сфери зовнішньоекономічної діяльності;

- бере участь у підготовці та погодженні з МЗС і Мінекономіки технічних завдань, складу офіційних делегацій облдержадміністрації, а також переліку офіційних осіб у складі урядових делегацій і робочих груп для участі в переговорах, конференціях, консультаціях, сесіях, візитах та інших заходах двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва;

- бере участь у розробленні та погодженні з МЗС і Мінекономіки програм перебування делегацій, груп та окремих представників іноземних держав у частині, що стосується області, організовує протокольні заходи під час проведення їх зустрічей з посадовими особами облдержадміністрації та інформує МЗС про результати цих зустрічей;

- бере участь у роботі щодо залучення інвестицій та кредитних ресурсів на розвиток економічного потенціалу області;

- з питань, що стосуються співробітництва області, бере участь у підготовці матеріалів до засідань робочих груп експертів та міжурядових комісій, для делегацій області, що відряджаються за кордон;

- аналізує результати зовнішньоекономічної діяльності в області та вносить пропозиції щодо дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства, правил міжнародної торгівлі, надає їм консультації і методичну допомогу, забезпечує в межах своїх повноважень захист їх економічних прав та законних інтересів;

- бере участь у підготовці та вивченні інформації на запит Міністерства економіки щодо проведення антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань щодо імпорту товарів в Україну;

- бере участь у підготовці та проведенні міжнародних форумів, семінарів, виставково-ярмаркових заходів, конференцій, симпозіумів тощо;

- сприяє розвитку зовнішньоекономічної виробничої кооперації, бере участь разом з іншими структурними підрозділами в організації участі підприємств та організацій області у виставково-ярмаркових заходах;

- вивчає загальний стан економіки, тенденції розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і рівень конкурентоспроможності продукції провідних галузей іноземних держав, кон'юнктуру ринку товарів і послуг та готує інформацію облдержадміністрації з цих питань, а у разі потреби - іншим установам та організаціям;

- сприяє поширенню передового світового досвіду у сфері демонополізації економіки, приватизації, конверсії військово-промислового комплексу, розвитку структур ринкової економіки, нарощування виробництва імпортозамінної продукції в області;

- інформує суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, розташованих на території області (далі - суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності), про стан справ в економічній, соціальній, екологічній та інших сферах, формує з цією метою відповідні бази даних, а також доводить до їх відома накази Міністерства економіки щодо застосування (скасування, зміни виду, припинення дії) спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

- проводить моніторинг стану виконання вимог законодавства з питань зовнішньоекономічної діяльності суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності;

- аналізує цінову, податкову, тарифну і кредитну політику щодо товарів, які експортуються з України та імпортуються в Україну, готує та подає до Мінекономіки відомості, висновки та пропозиції з цих питань; інформує райдержадміністрації, міста обласного значення та заінтересованих суб'єктів підприємницької діяльності про рівень затверджених відповідними наказами Мінекономіки індикативних цін;

- надає заінтересованим суб'єктам підприємницької діяльності області незалежно від форми власності інформацію за даними торговельно-економічних місій у складі дипломатичних представництв України за кордоном стосовно ділових пропозицій іноземних підприємств щодо співробітництва та сприяє популяризації пропозицій підприємств області за межами України;

- проводить моніторинг впливу на стан зовнішньоекономічної діяльності тарифів і ставок оподаткування експорту та імпорту товарів, механізмів і процедур валютного регулювання зовнішньоторговельних операцій;

- сприяє створенню госпрозрахункових підприємств з надання консалтингової, методичної, правової та інформаційної допомоги у сфері зовнішньоекономічної діяльності суб'єктам господарської діяльності області та іноземним підприємствам і організаціям;

- бере участь у підготовці пропозицій щодо створення і функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку, аналізує економічні та соціальні наслідки функціонування спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку і подає Міністерству економіки відповідну інформацію в установленому порядку;

- у межах компетенції сприяє розбудові державного кордону, розвитку прикордонної, митної та сервісної інфраструктури пунктів пропуску через державний кордон;

- двічі на рік подає до МЗС звіти про стан зовнішніх зносин, а до Мінекономіки - про зовнішньоекономічну діяльність;

- координує питання транскордонного співробітництва, співпрацює з цього питання з Мінрегіонбудом та іншими міністерствами та відомствами;

- розглядає пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги громадян з питань, віднесених до його компетенції та готує відповідні матеріали реагування за ними;

- бере участь у роз’ясненні питань, віднесених до його компетенції, та поширює прес-релізи;

- бере участь у розповсюдженні інформації про область та її потенціал;

- інформує МЗС про укладені облдержадміністрацією угоди у сфері зовнішніх зносин і зовнішньоекономічної діяльності та подає завірені їх копії до МЗС, а з питань зовнішньоекономічної діяльності - також до Мінекономіки;

- забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у відділі;

- здійснює організацію прийому іноземців в облдержадміністрації, завчасно розробляє програми роботи з іноземцями, веде журнал обліку ділових зустрічей з іноземцями відповідно до встановлених вимог;

- бере участь у розробці та створенні презентаційних матеріалів про область;

- бере участь у перекладі інформаційних матеріалів та кореспонденції;

- бере участь у розробленні проектів річних кошторисів видатків обласного бюджету з питань, що належать до його компетенції;

- виконує інші функції, що випливають із покладених на управління та відділ завдань.


следующая страница >>