asyan.org
добавить свой файл
1


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

20.08 2008 № 755

Про затвердження

критеріїв оцінювання навчальних досягнень

учнів початкової школи

На виконання ст. 34 Закону України „Про загальну середню освіту” та з метою реалізації завдань особистісно-орієнтованого навчання, системного контролю та об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів та поліпшення якості початкової освіти
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 1 – 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з предметів інваріантної складової навчального плану (додатки 1- 12).

2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити використання у навчальному процесі критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених цим наказом.

3. Уважати таким, що втратив чинність, спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 12.07.2002 № 401/52 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи».

4. Даний наказ та критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи опублікувати в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, газеті “Освіта України”, розмістити на сайті міністерства.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.Т. в. о. Міністра П.Б. Полянський^ Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи підготовлено робочою групою (голова – Бібік Надія Михайлівна, дійсний член Академії педагогічних наук України, головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор) з урахуванням пропозицій учителів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів, методистів з питань початкової освіти управлінь освіти і науки, наукових співробітників та методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, наукових співробітників науково-дослідних інститутів Академії педагогічних наук України.

^ 1. Обєкти, функції і види контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів:

Савченко Олександра Яківна, дійсний член Академії педагогічних наук України, головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки АПН України, доктор педагогічних наук, професор;

Байбара Тетяна Миколаївна, завідувачка лабораторією початкової освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук.

^ 2. Мова навчання (українська та мови національних меншин):

Вашуленко Микола Самійлович, дійсний член Академії педагогічних наук України, головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор;

Ґудзик Ірина Пилипівна, завідувачка лабораторією навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук;

Пономарьова Катерина Іванівна, старший науковий співробітник Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук;

Прищепа Ольга Юхимівна, старший науковий співробітник Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук.

^ 3. Читання (українська мова навчання):

Савченко Олександра Яківна, дійсний член Академії педагогічних наук України, головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор,;

Мартиненко Валентина Олександрівна, Вчений секретар Інституту педагогіки, старший науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук;

Вашуленко Оксана Вікторівна, науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України.

^ 4. Читання (мови національних меншин – мови навчання):

Ґудзик Ірина Пилипівна, завідувачка лабораторією навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук;.

^ 5. Українська мова (в школах з російською та мовами навчання інших національних меншин; друга мова):

Хорошковська Ольга Назарівна, завідувачка лабораторією навчання української словесності у школах національних меншин України і діаспори Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук.

^ 6. Мови національних меншин (в школах з українською мовою навчання; друга мова):

Ґудзик Ірина Пилипівна, завідувачка лабораторією навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук;.

7. Математика:

Кочина Лідія Петрівна, професор Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д. Грінченка, кандидат педагогічних наук;

Листопад Наталія Петрівна, науковий співробітник Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України.

^ 8. Я і Україна:

Бібік Надія Михайлівна, дійсний член Академії педагогічних наук України, головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор;

Байбара Тетяна Миколаївна, завідувачка лабораторією початкової освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук;

Коваль Ніна Степанівна, старший науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук.

^ 9. Основи здоровя:

Бібік Надія Михайлівна, дійсний член Академії педагогічних наук України, головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор;

Коваль Ніна Степанівна, старший науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук.

^ 10. Трудове навчання: технічна і художня праця:

Тименко Володимир Петрович, старший науковий співробітник лабораторії трудової підготовки і політехнічної творчості Інституту педагогіки Академії педагогічних наук, кандидат педагогічних наук.

^ 11. Фізична культура:

Зубалій Микола Дмитрович, завідувач лабораторією фізичного виховання Інституту проблем виховання Академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук.

^ 12. Предмети художньо-естетичного циклу:

Корнілова Ольга Василівна, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України;

Бєлкіна Елла Вікторівна – завідувачка кафедрою образотворчого мистецтва і дизайну Інституту дошкільної, початкової і мистецької освіти Київського міського педагогічного університету ім. Б. Грінченка;

Масол Людмила Миколаївна, завідуюча лабораторією естетичного виховання Інституту проблем виховання Академії педагогічних наук України;

Демчишин Марта Степанівна, начальник відділу виховної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

Очеретяна Наталія Василівна, науковий співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання Академії педагогічних наук України.