asyan.org
добавить свой файл
  1 2
АКТ
приймання металобрухту N ____
(для фізичної особи)
___ ____________ 20__ року ___________________________
(місце приймання, адреса)

Постачальник ________________________________________________

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи,
серія, номер документа, що посвідчує особу )
^ Відомості
про приймання металобрухту-------------------------------------------------------------------

| N |Найменування| Опис | Вага |Засміченість,|Примітки|

|з/п|металобрухту|металобрухту|металобрухту| % | |

| | | | брутто, кг | | |

|---+------------+------------+------------+-------------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|---+------------+------------+------------+-------------+--------|

| | | | | | |

|---+------------+------------+------------+-------------+--------|

| | | | | | |

|-----------------------------+------------+-------------+--------|

^ |УСЬОГО: | | | |

-------------------------------------------------------------------

Результати радіаційного контролю: ПЕД __________ мкР/год.

ПРИЙНЯВ ____________________ ЗДАВ ____________________
(посада, прізвище, (прізвище, ім'я
ім'я та по батькові) та по батькові)

____________________ ____________________
(підпис) (підпис)

М.П. М.П.


Додаток 2
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності із заготівлі,
переробки, металургійної
переробки металобрухту
кольорових і чорних металів
Форма
АКТ
приймання металів чорних (вторинних) N ____
___ ____________ 20__ року ___________________________
(місце приймання, адреса)

Постачальник ________________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання;
його місцезнаходження; код ЄДРПОУ / прізвище, ім'я,
по батькові, місце проживання, реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія
та номер паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили
про це відповідний орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті))

Одержувач ___________________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання;
його місцезнаходження; код ЄДРПОУ / прізвище, ім'я,
по батькові, місце проживання, реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія
та номер паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили
про це відповідний орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті))

Доставка ____________________________________________________
(номер вагона, контейнера, автотранспорту тощо)
Вага: Брутто __________ кг. Тара _________ кг. Нетто _________ кг.
^ Відомості
про приймання металів чорних (вторинних)

----------------------------------------------------------------------------

| N | Найменування |Номер виду,| Вага |Засміченість,| Примітки (якщо |

|з/п|металів чорних| підвиду | металів | % | фактична |

| |(вторинних) за| | чорних | | засміченість |

| |ДСТУ 4121-2002| |(вторинних)| | металів чорних |

| | | |брутто, кг | | (вторинних) |

| | | | | | перевищує |

| | | | | | зазначену |

| | | | | |в ДСТУ 4121-2002,|

| | | | | |то сторони можуть|

| | | | | |складати протокол|

| | | | | |про засміченість)|

|---+--------------+-----------+-----------+-------------+-----------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|---+--------------+-----------+-----------+-------------+-----------------|

| | | | | | |

|---+--------------+-----------+-----------+-------------+-----------------|

| | | | | | |

|------------------------------+-----------+-------------+-----------------|

^ |УСЬОГО: | | | |

----------------------------------------------------------------------------

Протокол N ____ від ___ ____________ 20__ р. про засміченість
(за наявності).

Джерело походження металів чорних (вторинних): ______________

__________________________________________________________________
(амортизаційний брухт, технологічні відходи, брухт,

__________________________________________________________________
одержаний від утилізації військової техніки,
від переробки шлаків)

Результати радіаційного контролю: ПЕД __________ мкР/год.

Метали чорні (вторинні) пройшли дезактивацію і очищення від
шкідливих речовин ________________________________________________

__________________________________________________________________
(заповнюється в разі необхідності у проведенні)

Зазначені метали чорні (вторинні) відповідають вимогам
ДСТУ 4121-2002, є вибухо-, хімічно- і радіаційнобезпечними
та можуть бути допущеними до переробки.

ПРИЙНЯВ ____________________ ЗДАВ ____________________
(посада, прізвище, (посада, прізвище,
ім'я та по батькові) ім'я та по батькові)

____________________ ____________________
(підпис) (підпис)

М.П. М.П.

Додаток 3
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності із заготівлі,
переробки, металургійної
переробки металобрухту
кольорових і чорних металів
Форма
АКТ
приймання брухту та відходів
кольорових металів N ____
___ ____________ 20__ року ___________________________
(місце приймання, адреса)

Постачальник ________________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання;
його місцезнаходження; код ЄДРПОУ / прізвище, ім'я,
по батькові, місце проживання, реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія
та номер паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили
про це відповідний орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті))

Одержувач __________________________________________________
_________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання;
його місцезнаходження; код ЄДРПОУ / прізвище, ім'я,
по батькові, місце проживання, реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія
та номер паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили
про це відповідний орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті))

Доставка ____________________________________________________
(номер вагона, контейнера, автотранспорту тощо)
Вага: Брутто __________ кг. Тара _________ кг. Нетто _________ кг.
^ Відомості
про приймання брухту та відходів кольорових металів
----------------------------------------------------------------------

| N | Найменування | Класифікація |Вага брухту|Засміченість,|Примітки|

|з/п| брухту | за вимогами |та відходів| % | |

| | та відходів | ДСТУ 3211-95 |кольорових | | |

| | кольорових |(ГОСТ 1639-93)| металів | | |

| | металів за | |брутто, кг | | |

| | ДСТУ 3211-95 | | | | |

| |(ГОСТ 1639-93)| | | | |

|---+--------------+--------------+-----------+-------------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|---+--------------+--------------+-----------+-------------+--------|

| | | | | | |

|---+--------------+--------------+-----------+-------------+--------|

| | | | | | |

|---------------------------------+-----------+-------------+--------|

^ |УСЬОГО: | | | |

----------------------------------------------------------------------

Джерело походження брухту та відходів кольорових металів:

__________________________________________________________________
(амортизаційний брухт, технологічні відходи, брухт,

__________________________________________________________________
одержаний від утилізації військової техніки,
від переробки шлаків)

Результати радіаційного контролю: ПЕД __________ мкР/год.

Брухт та відходи кольорових металів пройшли дезактивацію
і очищення від шкідливих речовин _________________________________

__________________________________________________________________
(заповнюється в разі необхідності у проведенні)

Зазначені брухт та відходи кольорових металів відповідають
вимогам ДСТУ 3211-95 (ГОСТ 1639-93), є вибухо-, хімічно-
і радіаційнобезпечними та можуть бути допущеними до переробки.

ПРИЙНЯВ ____________________ ЗДАВ ____________________
(посада, прізвище, (посада, прізвище,
ім'я та по батькові) ім'я та по батькові)

____________________ ____________________
(підпис) (підпис)

М.П. М.П.

Додаток 4
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності із заготівлі,
переробки, металургійної
переробки металобрухту
кольорових і чорних металів
Форма
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
^ ВІДОМОСТІ
про наявність земельної ділянки
(виробничої площі), необхідної для провадження
__________________________________________________________________
(вид господарської діяльності)

__________________________________________________________________

Заявник _____________________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання -
для юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові,
паспортні дані (серія, номер паспорта,
ким і коли виданий, місце проживання) -
для фізичної особи - підприємця)

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові
керівника суб'єкта господарювання)

__________________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання -
для юридичної особи)

Місце провадження діяльності ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(область, район, місто (селище), вулиця, будинок)

Площа земельної ділянки (виробничої площі), кв. метрів ______

Площа земельної ділянки (виробничої площі) з твердим
покриттям, кв. метрів ______

Наявність критого складського приміщення площею

______ кв. метрів, _______________________________________________
(указати: обладнане чи не обладнане)

для відокремленого зберігання брухту кольорових металів.

Орендодавцем земельної ділянки (виробничої площі), на якій
розташовано об'єкт, що орендується, є ____________________________
__________________________________________________________________

Номер, дата укладення та строк дії договору оренди
(суборенди) земельної ділянки (виробничої площі), який укладено
суб'єктом господарювання _________________________________________
__________________________________________________________________

У разі власної земельної ділянки (виробничої площі) або яка
знаходиться в користуванні указати номер, дату документа, який
підтверджує право власності/користування суб'єкта господарювання
на земельну ділянку (виробничу площу) ____________________________
__________________________________________________________________

Керівник суб'єкта господарювання
(або його уповноважена особа) __________ _____________________
(підпис) (прізвище, ім'я
та по батькові)

М.П.

___ ____________ 20__ року


<< предыдущая страница