asyan.org
добавить свой файл
1 2
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Н А К А З31.10.2011 N 183

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 листопада 2011 р.
за N 1321/20059
Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
із заготівлі, переробки, металургійної переробки
металобрухту кольорових і чорних металів
Відповідно до Законів України "Про металобрухт" ( 619-14 )
та "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ) і на виконання постанов Кабінету Міністрів України
від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку
органів ліцензування" та від 04.07.2001 N 756 ( 756-2001-п ) "Про
затвердження переліку документів, які додаються до заяви
про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності"
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки
металобрухту кольорових і чорних металів, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва і Міністерства промислової політики
України від 23.10.2007 N 127/595 ( z1258-07 ) "Про затвердження
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з заготівлі,
переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових
і чорних металів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
08.11.2007 за N 1258/14525;

наказ Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва і Міністерства промислової політики
України від 10.06.2008 N 70/378 ( z0588-08 ) "Про затвердження
Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту
кольорових і чорних металів", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 04.07.2008 за N 588/15279.

3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності
в установленому порядку забезпечити подання цього наказу
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівника
апарату Павленка В.П.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України А.П.Клюєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного
комітету України В.П.Цушко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
31.10.2011 N 183

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 листопада 2011 р.
за N 1321/20059
^ ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності
із заготівлі, переробки, металургійної переробки
металобрухту кольорових і чорних металів
1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів
України "Про металобрухт" ( 619-14 ), "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) і встановлюють
кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги до
суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової
форми та форм власності, виконання яких є обов'язковою умовою
провадження вказаної господарської діяльності та які отримали
ліцензію на цей вид господарської діяльності.

1.2. Ліцензія на господарську діяльність із заготівлі,
переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових
і чорних металів видається із зазначенням окремих видів, що можуть
виконуватись у межах виду господарської діяльності, а саме:

заготівля, переробка металобрухту кольорових металів;

заготівля, переробка металобрухту чорних металів;

заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту
кольорових металів;

заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту
чорних металів.

2. Організаційні вимоги

2.1. Для здійснення господарської діяльності із заготівлі,
переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових
і чорних металів суб'єкт господарювання зобов'язаний одержати
ліцензію в Мінекономрозвитку України.

2.2. Кожна філія, кожний відокремлений підрозділ ліцензіата,
які провадитимуть господарську діяльність із заготівлі, переробки,
металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів
на підставі отриманої ним ліцензії, повинні мати засвідчену
Мінекономрозвитку України копію ліцензії. Засвідчена копія
ліцензії є документом, що підтверджує право філії або іншого
структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного виду
господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії.

2.3. Ліцензія повинна зберігатися за місцезнаходженням
суб'єкта господарювання, а засвідчена Мінекономрозвитку України
копія ліцензії - за місцем провадження господарської діяльності,
на яку вона видана.

2.4. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування
про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися
до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін
ліцензіат зобов'язаний протягом 10 робочих днів подати до органу
ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом
із документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які
підтверджують зазначені зміни.

2.5. Строк зберігання ліцензійних справ становить п'ять років
після закінчення строку дії ліцензії або анулювання ліцензії.

3. Особливі вимоги провадження
господарської діяльності із заготівлі,
переробки, металургійної переробки
металобрухту кольорових та чорних металів

3.1. Суб'єкт господарювання повинен виконувати вимоги Законів
України "Про металобрухт" ( 619-14 ), "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та інших
нормативно-правових актів, що регулюють провадження господарської
діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки
металобрухту кольорових і чорних металів.

3.2. На видному місці при вході на територію спеціалізованого
підприємства, спеціалізованого металургійного переробного
підприємства та їх приймальних пунктів повинна бути вивіска
із зазначенням найменування суб'єкта господарювання, виду
господарської діяльності, на який отримано ліцензію, серії, номера
ліцензії та строку її дії.

Наявність вивіски обов'язкова і не залежить від того,
чи здійснюється фактично на цей час за даним місцезнаходженням
господарська діяльність із металобрухтом, чи ні.

3.3. Приймання металобрухту від фізичних осіб дозволяється
лише при пред'явленні ними документа, який засвідчує особу,
та обов'язково оформляється актом приймання металобрухту, форма
якого наведена в додатку 1. Інформація про персональні дані,
зазначена в акті приймання металобрухту, за режимом доступу
є інформацією з обмеженим доступом.

3.4. Приймання металобрухту від суб'єктів господарювання
оформляється актами приймання металів чорних (вторинних) і брухту
та відходів кольорових металів, форма яких наведена в додатках 2
і 3.

3.5. Суб'єкт господарювання, що здійснює господарську
діяльність із заготівлі, переробки, металургійної переробки
металобрухту кольорових металів, повинен виконувати вимоги
ДСТУ 3211-95 (ГОСТ 1639-93). Фахівці підприємства повинні
забезпечувати перевірку на вибухобезпечність, проведення
радіаційного контролю металобрухту.

3.6. Суб'єкт господарювання, що здійснює господарську
діяльність із заготівлі, переробки, металургійної переробки
металобрухту чорних металів, повинен виконувати вимоги
ДСТУ 4121-2002. Фахівці підприємства повинні забезпечувати
перевірку на вибухобезпечність, проведення радіаційного контролю
металобрухту.

4. Технологічні вимоги до спеціалізованого
підприємства, спеціалізованого металургійного
переробного підприємства та їх приймальних пунктів

4.1. У кожного суб'єкта господарювання, що здійснює
діяльність із заготівлі, переробки, металургійної переробки
металобрухту кольорових та/або чорних металів, повинна бути на
праві власності або оренди ним відокремлена та відповідним чином
облаштована земельна ділянка (виробнича площа), про наявність якої
зазначається суб'єктом господарювання у відомостях за встановленою
формою, наведеною в додатку 4, та яка відповідає вимогам цих
Ліцензійних умов.

4.2. Територія, на якій буде здійснюватися господарська
діяльність спеціалізованого підприємства, спеціалізованого
металургійного переробного підприємства та їх приймальних пунктів
із брухтом кольорових металів та їх сплавів, повинна бути не менше
ніж 500 кв. метрів, а територія, на якій буде здійснюватися
господарська діяльність із брухтом чорних металів та їх сплавів, -
не менше ніж 1000 кв. метрів. Ці території повинні мати в місцях
безпосереднього зберігання та переробки металобрухту бетонне або
тверде покриття, яке унеможливлює проникнення в ґрунт шкідливих
речовин (пально-мастильних матеріалів, хімікатів тощо).

Кожна облаштована земельна ділянка може використовуватися
лише одним суб'єктом господарювання, який здійснює операції
з металобрухтом.

4.3. Забороняється здійснювати заготівлю, переробку
металобрухту на територіях портів, залізничних станцій.
Спеціалізовані, спеціалізовані металургійні переробні
підприємства, які отримали ліцензію, мають право зберігати на
територіях портів та залізничних станцій власний металобрухт
тільки з метою його завантаження.

4.4. На території спеціалізованого підприємства, на якій буде
здійснюватися господарська діяльність із заготівлі, переробки
металобрухту кольорових металів, повинні бути:

виробничі приміщення або криті приміщення для зберігання
металобрухту;

брухтопереробне обладнання: пакетувальний прес (із зусиллям
остаточного пресування не менше ніж 50 кН) або механічні
чи гідравлічні ножиці (з потужністю електропривода не менше ніж
5 кВт), або спеціальне обладнання з подрібнення, сортування
чи вилучення кольорового металобрухту;

вантажопідйомне обладнання вантажопідйомністю не менше ніж
500 кг, яке пройшло технічний огляд в установленому законодавством
порядку;

ваги з діапазоном зважування не менше ніж 500 кг, які
зареєстровані та повірені в установленому законодавством порядку;

тара або відсіки для відокремленого зберігання металобрухту
відповідно до вимог ДСТУ 3211 (ГОСТ 1639);

вимірювальний засіб, що забезпечує проведення радіаційного
контролю і повірений в установленому законодавством порядку.

Спеціалізовані підприємства, які здійснюють заготівлю,
переробку металобрухту кольорових металів, повинні мати
у власності або закріплене за підприємствами на праві
господарського відання вагове, брухтопереробне, вантажопідйомне
обладнання, що не може одночасно передаватись у використання
іншому суб'єкту господарювання для здійснення заготівлі, переробки
металобрухту кольорових металів на підставі будь-яких
цивільно-правових договорів.

4.5. На території кожного приймального пункту
спеціалізованого підприємства або кожного приймального пункту
спеціалізованого металургійного переробного підприємства, на якій
буде здійснюватися господарська діяльність із заготівлі, переробки
металобрухту кольорових металів, повинні бути:

виробничі приміщення або криті приміщення для зберігання
металобрухту;

обладнання для різання з електричним приводом або з двигуном
внутрішнього згорання;

вантажопідйомне обладнання, яке пройшло технічний огляд
в установленому законодавством порядку;

ваги з діапазоном зважування не менше ніж 200 кг, які
зареєстровані та повірені в установленому законодавством порядку;

тара або відсіки для відокремленого зберігання металобрухту
відповідно до вимог ДСТУ 3211 (ГОСТ 1639);

вимірювальний засіб, що забезпечує проведення радіаційного
контролю і повірений в установленому законодавством порядку.

Зазначені приміщення, обладнання та прилади повинні бути
власністю суб'єкта господарювання, що здійснює заготівлю,
переробку металобрухту кольорових металів, або використовуватися
ним на підставі договорів оренди і не можуть одночасно
передаватись у використання іншому суб'єкту господарювання для
здійснення заготівлі, переробки металобрухту кольорових металів на
підставі будь-яких цивільно-правових договорів.

4.6. На території спеціалізованого підприємства, на якій буде
здійснюватися господарська діяльність із заготівлі, переробки
металобрухту чорних металів, повинні бути:

брухтопереробне обладнання: пакетувальний прес (із зусиллям
остаточного пресування не менше ніж 1000 кН) або гідравлічні
гільйотинні ножиці (із зусиллям різання не менше ніж 1000 кН),
або алігаторні ножиці (з потужністю електропривода не менше ніж
10 кВт), або спеціальне обладнання для механічного подрібнення
металобрухту, або обладнання з вилучення металевої складової
зі шлаків чи шламів;

вантажопідйомне обладнання вантажопідйомністю не менше ніж
3 тонни, устатковане електромагнітними шайбами або грейферними
затискачами, чи вантажопідйомною тарою, або багатофункціональний
гідроперевантажувач, які зареєстровані та пройшли технічний огляд
в установленому законодавством порядку;

ваги з діапазоном зважування не менше ніж 10 тонн, які
зареєстровані і повірені в установленому законодавством порядку;

вимірювальний засіб, що забезпечує проведення радіаційного
контролю і повірений в установленому законодавством порядку.

Спеціалізовані підприємства, які здійснюють заготівлю,
переробку металобрухту чорних металів, повинні мати у власності
або закріплене за підприємствами на праві господарського відання
вагове, брухтопереробне, вантажопідйомне обладнання, що не може
одночасно передаватись у використання іншому суб'єкту
господарювання для здійснення заготівлі, переробки металобрухту
чорних металів на підставі будь-яких цивільно-правових договорів.

4.7. На території кожного приймального пункту
спеціалізованого підприємства або кожного приймального пункту
спеціалізованого металургійного переробного підприємства, на якій
буде здійснюватися господарська діяльність із заготівлі, переробки
металобрухту чорних металів, повинні бути:

обладнання для газополуменевого різання;

ваги з діапазоном зважування не менше ніж 500 кг, які
зареєстровані і повірені в установленому законодавством порядку;

вантажопідйомне обладнання, що зареєстроване та пройшло
технічний огляд в установленому законодавством порядку;

вимірювальний засіб, що забезпечує проведення радіаційного
контролю і повірений в установленому законодавством порядку.

Зазначене обладнання та прилади повинні бути власністю
суб'єкта господарювання, що здійснює заготівлю, переробку
металобрухту чорних металів, або використовуватися ним на підставі
договорів оренди і не можуть одночасно передаватись у використання
іншому суб'єкту господарювання для здійснення заготівлі, переробки
металобрухту чорних металів на підставі будь-яких
цивільно-правових договорів.

4.8. Спеціалізоване металургійне переробне підприємство
повинно мати:

проект металургійного виробництва, який розроблений проектною
установою колишнього СРСР, УРСР або суб'єктом господарювання, який
має ліцензію на провадження будівельної діяльності (технологічне
проектування об'єктів металургії);

акт прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта
(спеціалізованого металургійного переробного підприємства),
а в разі зміни власника із збереженням профілю виробництва акт,
отриманий попереднім власником;

службу, підрозділ чи відповідальних осіб, які забезпечують
контроль безпеки праці та якості продукції, що виробляється;

технологічну інструкцію, яка забезпечує виробництво продукції
відповідно до вимог стандартів та технічних умов для видів
продукції, що виготовляється;

персонал, який відповідно до кваліфікації забезпечує
виконання технологічного процесу;

атестат спеціалізованого металургійного переробного
підприємства.

4.9. На території спеціалізованого металургійного переробного
підприємства повинні бути:

виробниче, технологічне обладнання (у тому числі піч), вагове
(повірене згідно з установленим порядком) та вантажопідйомне
обладнання (яке пройшло технічний огляд згідно з установленим
порядком), що забезпечує провадження технологічного процесу
та відповідає проекту, розробленому спеціалізованою організацією;

вимірювальний прилад, що забезпечує проведення радіаційного
контролю, повірений в установленому законодавством порядку.

4.10. Зазначене в пункті 4.9 цієї глави обладнання повинно
бути власністю суб'єкта господарювання, що здійснює металургійну
переробку металобрухту.

4.11. Для визначення відповідного хімічного складу продукції
повинна бути власна атестована лабораторія. Лабораторія повинна
забезпечувати виконання передбаченого технологічними інструкціями
процесу плавки та повинна бути атестована на вимірювання хімічного
складу всього переліку продукції, яка виробляється спеціалізованим
металургійним переробним підприємством.

Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності В.В.Кравченко


Додаток 1
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності із заготівлі,
переробки, металургійної
переробки металобрухту
кольорових і чорних металів
Формаследующая страница >>