asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 15 16

ДБН В.1.2-15:2009


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту
МОСТИ ТА ТРУБИ

НАВАНТАЖЕННЯ І ВПЛИВИ
ДБН В.1.2-15:2009

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)

Київ

Мінрегіонбуд України

2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний транспортний університет (м. Київ)

РОЗРОБНИКИ: А. Дехтяр, д-р техн. наук; А. Лантух-Лященко, д-р техн. Наук (науковий керівник); К. Медведєв, канд. фіз.-мат. наук; A. Рубльов, канд. техн. наук; І. Святишенко; B. Снитко, канд. техн. наук; С. Ткачук, д-р техн. наук; Н. Хвощинська, канд. техн. наук

ЗА УЧАСТЮ: Державного дорожнього науково-дослідного інституту ім. М. Шульгіна

(П. Коваль, канд. техн. наук, М. Парубець, В. Редченко, канд. техн. наук)

АТЗТ «Київсоюзшляхпроект» (м. Київ)

(В. Грищенко, В. Черненко, Г. Фукс, канд.техн.наук)

Дніпропетровського національного технічного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна (м. Дніпропетровськ):

(О. Закора, канд. техн. наук)

Проектного бюро ВАТ «Мостобуд» (м. Київ):

(М. Корнієв, канд. техн. наук; Н. Саричева)

ВП «Мост» (м. Донецьк):

(Н. Болотова, В. Тодіріка)

ДП «Укрголовмостоекспертиза»:

(П. Ковальов)

НВП «SCAD Soft»:

(А. Перельмутер, д-р техн. наук)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 11.11.2009 р. № 484

3 НА ЗАМІНУ ДБН В.2.3-14:2006 у частині:

Глава 2. Навантаження і впливи:

Додаток Л. Нормативне тимчасове вертикальне навантаження СК від залізничного рухомого складу і правила завантаження ним ліній впливу

Додаток Д. Коефіцієнт η для тимчасових навантажень і впливів при їх комбінаціях

Додаток Ж. Методика визначення рівнодійної нормативного горизонтального (бічного) тиску ґрунту від власної ваги на опори мостів

Додаток П. Методика визначення горизонтального (бічного) тиску ґрунту на берегові опори (фундаменти) від транспортних засобів залізниць і автомобільних доріг

Додаток К. Методика визначення коефіцієнта вертикального тиску ґрунту при розрахунку ланок (секцій) труб

Додаток Р. Аеродинамічні коефіцієнти

Додаток С. Льодове навантаження

ЗМІСТ

с.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 5

8 МОДЕЛІ ТИМЧАСОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ ВІД РУХОМОГО СКЛАДУ АВТОДОРОЖНІХ І МІСЬКИХ МОСТІВ 14

9 МОДЕЛЬ ТИМЧАСОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ВІД ТРАМВАЇВ 18

11 МОДЕЛЬ ТИМЧАСОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ МОСТІВ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 19

12 ХАРАКТЕРИСТИЧНИЙ ТИСК ҐРУНТУ НА ЕЛЕМЕНТИ МОСТІВ ТА ТРУБ 20

13 ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ ПОПЕРЕЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ 21

14 ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ ПОЗДОВЖНІ НАВАНТАЖЕННЯ ВІД ГАЛЬМУВАННЯ АБО СИЛИ ТЯГИ РУХОМОГО СКЛАДУ 24

15 ХАРАКТЕРИСТИЧНЕ ТИМЧАСОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА ПІШОХІДНІ МОСТИ ТА ТРОТУАРИ 26

16 КОЕФІЦІЄНТИ НАДІЙНОСТІ ДО РУХОМИХ НАВАНТАЖЕНЬ 27

ДОДАТОК А 44

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В ДАНИХ НОРМАХ 44


ПОПРАВКИ

до ДБН В.1.2-15:2009 Мости та труби. Навантаження і впливи

(вклеєні до тексту оригінала цих будівельних норм)

Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

С. 12, пункт 10.1, рядок 5

... ділянками іншого знака ...

... ділянки іншого знаку ...

С. 14, пункт 13.1, формула (13.1)

С. 15, пункт 13.1, підпункт г), третій абзац, третій рядок

- 2,2 м – для рухомих поїздів на залізниці;

- 2,2 м – для рухомого складу залізниці;

С. 16, пункт 14.1, четвертий абзац, рядок 2

- від рівномірно розподіленої частини навантаження на смугу АК (вага тандемів у навантаженні не враховується) – 50%, але не менше ніж 7,8К кН (0,8К тс) і не більше ніж 24,5К кН (2,5К тс).

- від рівномірно розподіленої частини навантаження АК (вага тандемів у навантаженні не враховується) – 50%, але не менше ніж 7,8К кН (0,8К тс) і не більше ніж 24,5К кН (2,5К тс) на міст.

С. 22, восьмий рядок зверху

γf = 1 – коефіцієнти надійності за навантаженням; приймається

γf = 1 – коефіцієнти надійності за навантаженням;

С. 23, таблиця 19.2, назва першої колонки

Старший період вертикальних власних коливань1)

Старший період власних коливань1), сек

С. 31, пункт 25.3, перший абзац, четвертий рядок

- автомобільним – 1;

- автомобільним – 1,6;

С. 42, продовження таблиці В.1, пункт 122), четвертий рядок, восьмий стовпчик

0,8

0,25

0,8

0,5


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

^ Споруди транспорту

Мости та труби.

Навантаження і впливи

ДБН В.1.2-15:2009

Вводяться на заміну ДБН В.2.3-14:2006

Чинні від 2010-03-01следующая страница >>