asyan.org
добавить свой файл
1

МОНІТОРИНГ СВОБОДИ СЛОВАДо моніторингу включаються лише випадки, безпосередньо пов’язані з свободою слова та інформації, професійною діяльністю журналістів.
Категорія 1. ФІЗИЧНА АГРЕСІЯ

Убивства. Убивства журналістів, блогерів, якщо є підстави вважати, що злочин пов’язано з свободою слова, журналістською діяльністю.

Арешти. Затримання українських журналістів, блогерів, або арешт, що відбувся під час журналістської діяльності, або спричинений журн.діяльністю, чи пов'язаний зі свободою слова.

^ Викрадення. Протиправне таємне або відкрите захоплення і утримання українських журналістів, блогерів в Україні та закордоном (в гарячих точках). Викраденням вважається захоплення людини та її переміщення.

^ Побиття, напади. Побиттям вважається завдання журналісту, блогеру, тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, під час виконання журналістської діяльності, або пов’язаних з журн. діяльністю (напади на носіїв інформації, журналістів, які проводять розслідування, побиття, пов’язані з помстою за оприлюднення інформації). Пошкодження професійної техніки, яке поєднувалось з фізичним насиллям.

^ Погрози, залякування. Телефонні погрози, погрози в листуванні, погрози при фізичному контакті (коли наймають людей з метою залякати журналіста). Психологічний тиск на журналіста, напади на приміщення журналістів, пошкодження майна журналістів з метою залякування.

^ Перешкоджання законній професійній журналістській діяльності. Втручання у професійну діяльність журналістів, творення перепон законній професійній діяльності журналіста. переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків, за критику. Відібрання записів, зроблених журналістом письмово або за допомогою технічних засобів, знищення або пошкодження таких записів. Пошкодження професійної техніки під час виконання журналістом проф.обовязків, з метою завадити фіксуванню або поширенню журналістом інформації.

^ Напади на офіси ЗМІ. Пошкодження, що унеможливлюють роботу офісу ЗМІ ( пошкодження кабелів, антен, засобів зв’язку). Побиття вікон, пограбування (якщо є підозра, що напад пов'язаний з журн.діяльністю).
^ Категорія 2. ЦЕНЗУРА. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ.

Цензура. Контроль за змістом поширюваної інформації, зокрема з метою поширення чи непоширення певної інформації, замовчування суспільно необхідної інформації, накладення заборони на висвітлення окремих тем, показ окремих осіб або поширення інформації про них, заборона критикувати суб'єкти владних повноважень, крім випадків, встановлених законом. Розповсюдження темників.

^ Доступ до інформації. Безпідставна відмова у задоволенні інформаційних запитів. Відмова в наданні акредитації, обмеження доступу журналістів до суб’єктів владних повноважень (створення списків і пулів журналістів). Безпідставне переведення відкритої інформації в стан інформації з обмеженим доступом.
^ Блок 3. НЕПРЯМИЙ ТИСК

Політичний тиск. Тиск на ЗМІ, журналістів, та блогерів з боку влади, державних органів, з застосуванням владних повноважень (проведення перевірок в ЗМІ, внесення змін в статути державних/комунальних ЗМІ з метою звуження їхніх прав, звільнення неугодних редакторів державних/комунальних ЗМІ тощо). Метою тиску є припинити розповсюдження певної інформації або запобігти йому, взяти ЗМІ під контроль, або закрити інформаційний канал.

^ Економічний тиск. Проблеми з розміщенням реклами, проблеми з розповсюдженням тиражів, сигналу, необґрунтована відмова друкарень друкувати ЗМІ, вилучення тиражів. Відмова кабельних операторів передавати сигнал ЗМІ. Порушення трудових прав (звільнення неугодних журналістів, редакторів, невиплата зарплат з метою тиску, переведення на іншу роботу тощо).

^ Недопуск закордонних журналістів. Проблеми з легалізацією в Україні, недопуск в країну, видворення з країни закордонних журналістів з мотивів, пов’язаних з їхньою професійною діяльністю. 
^ Блок 4. ЮРИДИЧНИЙ ТИСК

Позови та заяви проти журналістів і ЗМІ. Позови, які можна кваліфікувати як тиск (з великою сумою компенсації моральної (немайнової шкоди)), або які є необґрунтованими.

^ Допити. Вимога до журналістів розкрити джерела інформації. 

Обшуки. З метою встановити джерела інформації журналіста, ЗМІ, або тиску на журналіста, ЗМІ.
^ Блок 5. ІНТЕРНЕТ-ТИСК

Кібер-злочини проти журналістів і ЗМІ. ДДоС-атаки. Блокування веб-сайтів. Злами електронних поштових скриньок, профайлів журналістів в соц..мережах тощо.

^ Тиск на блогерів. Тиск, в тому числі фізичний, економічний, психологічний, на блогерів (не професійних журналістів) пов'язаний з розповсюдженням інформації.
Блок 6. ЗАХИСТ СВОБОДИ СЛОВА

Реакція влади на порушення свободи слова. Порушення справ за 171 статтею КК України, передання таких справ до суду, винесення судових вироків по цих справах.

Реакція журналістської спільноти. Дії журналістів на підтримку або засудження колег (акції протесту, солідарності, кампанії, бойкоти).

Судові позови від журналістів, пов’язані з нерозкриттям інформації, перешкоджанням законній професійній діяльності журналіста тощо.