asyan.org
добавить свой файл
1
Мирова угода в цивільній справі

МИРОВА УГОДА

по цивільній справі № 2-2556/3 2006 за позовом Петрушка А, М. до Сахача К. В. та НАУ про відшкодування шкоди завданої внаслідок ДТП

23 листопада 2006 р. Голосіївський районний сул м. Києва

Петрушко Андрій Михайлович, позивач по цивільній справі № 2-2156/3 2006 за позовом Петруш­ка А. М до Сахача К. В. та НАУ про відшкодування шкоди завданої внаслідок ДТП, надалі «Пози­вач», з однієї сторони, та Національний аїрарний Університет, в особі представника Брови Андрія Петровича, що діє на підставі довіреності, відповідач по цивільній справі № 2-2156/3 2006 за позовом Петрушка А. М. до Сахача К. В. та НАУ про відшкодування шкоди завданої внаслідок ДТП, надалі «Відиовідач-1», другої сторони, та Сахач Костянтин Володимирович, відповідач по цивільній справі 2-2156/3 2006 за позовом Петрушка А. М. до Сахача К. В. та НАУ про відшкодування шкоди завда­ної внаслідок ДТП, надалі «Відповідач-2», з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок уклали мирову угоду про наступне:

1. Відтювідач-1 зобов'язався сплатити Позивачу до 23 грудня 2006 р. у відшкодування шкоди зд-
даної внаслідок ДТ11:

 • за відправлення телеграми про проведення автотоварознавчого дослідження — 5,94 грн.;

 • за проведення автотоварошавчоїо дослідження — 139,16 грн.;

 • матеріальний .збиток, завданий ДТП —- 379,71 грн.;
  - на відшкодування моральної шкоди - - 400 грн.;

 • державне мито — 29,75 грн.;

— витрати на правову допомогу 250 Гри.,
що разом становить 1204,56 грн.


2. Відповідач-2 зобов'язався сплатити Позивачу до 23 грудня 2006 р. у відшкодування шкоди за­
даної внаслідок ДТП:

 • за відправлення телеграми про проведення автотоварознавчого дослідження — 5,94 грн.;

 • за проведення автотоварознавчого дослідження —-139,16 грн.;

 • матеріальний збиток, завданий ДТ1 [ 379,71 грн.;

 • па відшкодування моральної шкоди — 400 грн.;

 • державне мито — 29,75 грн.;

 • витрати на правову допомогу — 250 грн.,
  що разом становить 1204,56 грн.

 1. Сторонам за Мировою угодою роз'ясненні наслідки такого рішення.

 1. Мирова угода укладена у 4-х примірниках по одному для кожної сторони та четвертий примір­
  ник для приєднання до справи.

Підписи:

Позивач (А. М. Петрушко)

Відповідач-1 (А. П. Брова)

Відповідач-2 (К. В. Сахач)