asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 7 8

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ


КИШКАН Л.Б.

ГУДАК Е.П.

ІНФОРМАТИКА

ЛАБОРАТОРНО – ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

2008р.

Кишкан Л.Б. Гудак Е.П.
Інформатика. Лабораторно – практичні роботи

Перечинський професійний ліцей

В методичних рекомендаціях наведено тематичний план з предмету «Інформатика» та 26 лабораторно – практичних робіт. Лабораторно-практичні роботи допоможуть учням закріпити здобуті теоретичні знання та вдосконалити практичні навики роботи на комп’ютері.

Лабораторно – практичні роботи розроблені згідно затвердженої типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ

Рекомендовано для використання в професійно - технічних закладах

ЗМІСТ

Передмова
^ Зведено - тематичний план з предмета
ОС Windows ХР
^ Лабораторно-практична робота №1

Робота з клавіатурним тренажером
Лабораторно-практична робота №2

Робота з об’єктами на робочому столі: виділення, переміщення, перегляд властивостей, створення, переміщення, вилучення. Робота з вікнами
^ Лабораторно-практична робота №3

Виконання операцій з файлами й папками. Пошук файлів
Лабораторно-практична робота №4

Робота з дисками. Форматування, сканування, дефрагментація, запис інформації. Робота з антивірусними та архівними програмами
^ Лабораторно-практична робота №5

Робота з програмами навчального призначення: іноземна мова, географія, геометрія
^ Лабораторно-практична робота №6

Робота з програмою навчального призначення – Geometry (DG)
Графічний редактор Paint
Лабораторно-практична робота №7

Робота з графічним редактором
^ Текстовий редактор MS Word
Лабораторно-практична робота №8

Редагування тексту
^ Лабораторно-практична робота №9

Введення тексту із клавіатури
Лабораторно-практична робота №10

Форматування тексту
^ Лабораторно-практична робота №11

Робота з таблицями в середовищі текстового редактора
Табличний редактор MS Excel
Лабораторно-практична робота №12

Введення, редагування та форматування табличних даних
^ Лабораторно-практична робота №13

Створення бази даних в табличному процесорі. Пошук даних в ЕТ
Лабораторно-практична робота №14

Опрацювання табличної інформації за допомогою вбудованих функцій
^ Лабораторно-практична робота №15

Побудова діаграм та графіків під час роботи з електронними таблицями
^ Бази даних MS Access
Лабораторно-практична робота №16

Навчитися створювати структуру Бази даних, вводити, редагувати та сортувати дані………
^ Лабораторно-практична робота №17

Пошук та фільтрування даних. Робота із запитами
Лабораторно-практична робота №18.

Створення форм, вставляння кнопок у форми. Звітів
^ Глобальна мережа Internet
Лабораторно-практична робота №19

Створення, відправлення та одержання електронного повідомлення
^ Лабораторно-практична робота №20

Пошук інформації в Інтернет…
Лабораторно-практична робота №21

Пошук інформації в Інтернет…
^ Лабораторно-практична робота №22

Створення сайту……
Мова програмування Turbo Pascal
^ Лабораторно-практична робота №23

Запуск програми та виконання. Створення та реалізація найпростіших циклічних програм………
^ Лабораторно-практична робота №24

Створення та реалізація найпростіших циклічних програм
Лабораторно-практична робота №25

Створення та реалізація програм з розгалуженням
^ Лабораторно-практична робота №26

Створення та реалізація програм опрацювання табличних величин
Словник
Список використаної літератури…

Хай добрим буде розум ваш,

А серце – мудре буде!

С.Я. Маршак
ПЕРЕДМОВА
Курс «Інформатики» став у наш час одним з важливих предметів. Це пов’язано з тим, що в сучасному суспільстві комп’ютери використовуються в усіх сферах життя і вчитись працювати на них необхідно якомога раніше, постійно вдосконалюючи свій рівень знань.

Освіта має бути спрямована на забезпечення кожній молодій людині можливостей для всебічного розвитку, підвищення загально – культурного і професійного рівня, самоосвіти і самовиховання.

Знання наших учнів мають бути такими, які б відкривали перед ними рівні можливості. Виховання в учнів інформаційної культури, розвиток алгоритмічного мислення та здобуття практичних навичок користування комп’ютером - це невід’ємна складова частина професійної концепції майбутнього працівника будь-якої галузі господарства.
Методичні рекомендації розроблені згідно затвердженої типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ

Матеріал згруповано за програмовими темами і поданий у наочній формі, тобто у вигляді таблиць, рисунків та основних термінів і понять, значення яких можна знайти в словнику. Це допоможе учням підготуватися до уроку, як до теоретичного так і до практичного заняття. Лабораторно-практичні роботи допоможуть учням закріпити здобуті теоретичні знання та вдосконалити практичні навики роботи на комп’ютері.

На уроці, що передує виконанню лабораторно-практичної роботи, учні одержують завдання підготуватися до її виконання вдома. Для цього необхідно:

а) ознайомитися з темою та метою роботи;

б)ознайомитися з основними термінами і поняттями, що використовуються в роботі.

в) вивчити теоретичний матеріал, який необхідний для виконання ЛПР.

Перед виконанням лабораторно-практичної роботи учитель має провести інструктаж і ознайомити учнів з послідовністю виконання завдань. Учні повинні чітко виконувати хід роботи та в кінці виконаної лабораторної сформувати та записати висновки.

Методичні рекомендації призначені для підготовки та перевірки вміння застосовувати набуті знання з програмного матеріалу з даного предмету

^ Зведено - тематичний план

з предмета
" Інформатика "

з/п

НА3ВА ТЕМИ

Всього

Теорія

ЛПР

1

Вступ. Iнформацiя та iнформацiйнi процеси

2

2

-

2

Інформаційна система

4

3

1

3

Операцiйнi системи

6

4

2

4

Основи роботи з дисками

4

3

1

5

Прикладне програмне забезпечення навчального призначення

4

2

2

6

Прикладне програмне забезпечення загального призначення

30

18

12

7

Глобальна мережа Інтернет

10

6

4

8

Основи алгоритмізації та програмування

10

6

4
ВСЬОГО

70

44

26
Робочий стіл ОС Windows


Лабораторно - практична робота № 1следующая страница >>