asyan.org
добавить свой файл
1

Навчальний кабінет російської мови


Методичні рекомендації

щодо оформлення та обладнання навчального кабінету російської мови
Зміст роботи кабінету визначається згідно Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 601 від 20.07.04 (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України №21-22/2004), навчальними планами і програмами, планами позакласної роботи з російської мови.

Кабінет російської мови оснащується:

 • державними документами про освіту, нормативними документами;

 • бібліотечкою енциклопедичної, художньої, довідково-інформаційної і навчально-методичної літератури, словниками, журналами, газетами на російській мові, фаховими періодичними виданнями тощо;

 • підручниками та навчальними посібниками;

 • комплектом навчального обладнання з російської мови;

 • комплектом технічних засобів навчання та пристроями для їх використання;

 • засобами ІКТ;

 • комплектом навчально-методичних посібників для вчителів відповідно до «Переліку типових навчально-наочних посібників і навчального обладнання для загальноосвітніх шкіл»;

 • зразками кращих письмових робіт, виконаних учнями;

 • дидактичним і роздатковим матеріалом;

 • тематичною картотекою аудіовізуальних засобів навчання;

 • матеріалами перспективного педагогічного досвіду;

 • розробками відкритих уроків і виховних заходів.

 • портретами відомих російських письменників і лінгвістів;

 • репродукціями картин, ілюстраціями, фотографіями;

 • плакатами з висловлюваннями визначних людей, цитатами з відомих творів, крилатими виразами про російську мову;

 • картою Російської Федерації;

 • алфавітом (для початкового етапу навчання);

 • таблицями з усіх розділів і тем програми.

Для короткочасного експонування навчально-наочних посібників кабінет оснащується змінними стендами невеликого розміру.

На змінних експозиційних стендах розміщуються матеріали до тем, що вивчаються, до суспільно-політичних і літературних ювілеїв, кращі роботи учнів, поради і рекомендації учням щодо вивчення програмового матеріалу, дотримання єдиного орфографічного режиму.

У кабінеті створюється тематична картотека всіх навчально-наочних посібників і методичних матеріалів відповідно до нової програми з російської мови.