asyan.org
добавить свой файл
1
Маєш питання? Запитай у Президента!

Вже традиційно, ми публікуємо відповіді керівництва компанії на Ваші запитання. Якщо ваше запитання цікаве і стосується роботи, компанії чи її процесів, шляхів вдосконалення роботи, надсилайте його на скриньку hr@softserveinc.com з позначкою «Моє запитання» у темі листа. Усі питання будуть розглянуті й виставлені на загальне голосування в компанії. Цього разу керівники компанії розглянули питання, які набрали велику кількість Ваших голосів:

 1. Питання від Андрія Ткача:

«Нам всім відомо, що більшість наших замовників зі США. Скоріш за все, що і гроші за послуги замовники переводять на рахунки SoftServe в доларах США. Зарплата кожного працівника зафіксована в доларах і нараховується за курсом НБУ. Для того, щоб виплати працівникам зарплату, компанія повинна перевести долари США в нашу національну грошову одиницю. Я так собі уявляю, що компанія продає долари по міжбанківському курсу валют, який більший ніж курс НБУ. Чому тоді працівникам зарплата виплачується по курсу НБУ, а не по міжбанківському курсу?»

Компанія нараховує ЗП у дол. США, так як дохід ми отримуємо у дол. США. ЗП виплачуємо у гривнях, що відповідає вимогам нашого законодавства. Від практики виплати ЗП по канторівському курсу чи міжбанківському курсу ми відмовилися більше десяти років назад. Причина проста – прозорість розрахунків. Усі інші способи втягують компанію у створення «софтсервівського» курсу долара. Усі ми розуміємо, міжбанківський курс постійно міняється, іноді радикально підчас дня, конвертація коштів може займати декілька днів, оплата комісії за конвертацію валюти різним банкам є різною, використання надходжень у нац. валюті може бути використана для виплати ЗП без конвертації. До відома - не завжди міжбанківський курс кращий за курс НБУ. До прикладу, у грудні курс НБУ був вищий за міжбанківський курс.

Наш підхід простий і прозорий  – ми опираємося на офіційний курс Національного Банку України. 

 1. Питання від Юрія Чуловського та Олега Гаврилюка:

«Чи можна скоректувати SS Payment щоб він показував реальні виплати на карточку? Бо кожен раз коли відпустка попадає частково на один місяць частково на другий виникає плутанина. На карточку приходять гроші за всю відпустку а SS Payment  показує в перший місяць тільки ту частину яка належить до цього місяця. І лише наступного місяця покаже другу частину відпустки. Тобто, бажано, щоб сума перерахована на карточку співпадала з тим що показує  SS Payment.»

«Коли, нарешті, сума нарахованих грошей на картковий рахунок, згідно виписки банку, буде співпадати з сумою, яка вказана у звіті, сформованому SSPayment-ом? Наразі є розбіжності в сумах зарплати у звіті, сформованому SSPayment-ом, на його відповідних закладках, а також сумою, нарахованою на картковий рахунок.  Хотілось би бачити детально розписаний розрахунок відпускних, лікарняних тощо (всі вхідні дані, які задіяні в розрахунках та формулах).
P.S З питанням і відповіддю Романа Загарюка від 7/13/2009 ознайомлений.»


У щомісячному персональному звіті, який знаходиться у закладці (Оплата\Гроші) в програмі SSPayment будуть вказані:

 • Усі виплати на картку з окремим виділенням грошей на бізнес-подорожі.

 • При виплаті відпускних наперед у звіті за місяць виплати буде вставлено секцію розрахунку відпускних, з приміткою «буде нараховано в наступних місяцях». У місяцях нарахування відпускних буде вставлено секцію-примітку «виплата відбулась раніше».

 • Буде змінено термінологію, яка вживається у звіті, на зрозумілішу. Можливий перехід на англійську, оскільки офіси є у інших країнах і теж користуються цією програмою.

 • Усім працівникам буде розісланий лист з поясненнями про те, як правильно читати звіт.

 • Усі зміни будуть впроваджені протягом 1-2 кварталу цього року.

 1. Питання від Олексія Шульгіна:

«Чи планується реорганізація компанії SoftServe в акціонерне товариство з можливістю працівникам компанії отримати/купити акції, щоб бути більш зацікавленими у рості та успішності компанії?»

Ідея цікава – проте на сьогоднішній день таких планів немає. Процес переводу компанії у акціонерне товариство з можливістю купляти/продавати акції на біржах є довгий, складний, затратний. Ми ще не готові до цього.

 1. Питання від Василя Милька:

«Нещодавно в секретаріаті трапився випадок розлиття ртуті. Багато людей у Львівському офісі 1 переживають через це. Інформація, яку можна почути в коридорах, підтверджує, що проблема ще й досі актуальна і що це загрожує нашому здоров’ю. Я знаю з досвіду друга наскільки небезпечними є випари ртуті, особливо для вагітних жінок -  Наскільки швидко і ретельно зібрали ртуть? Чи бригада рятувальників підтвердила безпеку?»

На початку жовтня 2009 року в приміщенні секретаріату в офісі Львів-1 на В Великого, 52 розбився термометр, який містить 2 гр. ртуті. Градусник пошкодився частково, частина ртуті вилилась на килимове покриття, частина залишилась у градуснику.

На жаль, працівники секретаріату не повідомили своєчасно Office Support про цей випадок, а викликали для прибирання приміщення чергову прибиральницю, яка зібрала більші частинки ртуті на сміттярку, менші - порохотягом.

Оffice Support одержав повідомлення про цей випадок через дві години, звернувся за консультацією до працівників МНС та санепідемстанції. В подальшому діяли за їхніми вказівками, а саме:

 • для збирання крапельок ртуті застосовували лейкопластир і скотч, прикладаючи клейкою стороною до забрудненої поверхні;

 • провітрили приміщення для видалення випарів ртуті;

 • працівників секретаріату на чотири дні перевели в інше приміщення;

 • згідно вказівок фахівців, провели демеркуризацію – нейтралізацію можливих залишків ртуті за допомогою розчину люголю, що складається з йоду, йодиду калію, гліцеролу, промиваючи килимове покриття і плінтус, стіни та інші поверхні протирали мильно-содовим розчином;

 • для більшої впевненості в  тому, що вся ртуть видалена, в приміщенні секретаріату було замінено килимове покриття.

Представники санепідемстанції підтвердили, що вжиті нами заходи забезпечують безпеку перебування в приміщенні офісу.

Порохотяг був вилучений у прибиральниці і не використовувався в офісі.

 1. Питання від анонімного автора:

«Коли можна очікувати встановлення блоків безперебійного живлення в офісі Lviv3 (Тургенєва)? Лише за останні два тижні тут три рази вимикали світло посеред робочого дня (по 2-4 рази в продовж дня кожного разу), а якщо брати останніх кілька місяців, то нараховується не один такий день. Окрім зривання розмов з клієнтами або інших важливих задач це призвело до втрати кількох моніторів (згоріли) і перестановки кількох операційних систем.»

Встановлення обладнання для безперебійного живлення у офісі Львів-3 вже заплановане на 2010. Проект почне впроваджуватися після затвердження бюджету компанії Радою Директорів.

Чекаємо на Ваші наступні запитання. Успіх нашої справи залежить від кожного з нас!

^ Got a Question? Ask the President!
As usual, we are publishing our Company management’s answers to your questions. If you have got an interesting question related to work, Company, its processes or the ways to improve work, send it to hr@softserveinc.com, writing “My question” in the subject of the letter. All the questions will be considered and put to the vote. This time the management considered the questions that got a lot of your votes.


 1. ^ A question from Andriy Tkach:

We all know that the majority of our clients are from the US. It is likely that SoftServe receives money for our services in dollars. Every employee’s salary is fixed in dollars and is calculated according to the exchange rate of the NBU. To pay salaries to its employees, the Company has to exchange dollars into our national currency. I imagine that the Company sells dollars at the interbank exchange rate, which is higher than the NBU’s one. Why are then the salaries calculated at the NBU’s not the interbank rate?”
The Company calculates salary in US dollars because we receive our income in this currency. Salary is paid in gryvnyas according to our legislation. We stopped paying salary at currency exchange offices or interbank rates more than 10 years ago. The reason is simple: we want to have transparent calculations. All other ways lead the Company to the creation of SoftServe’s dollar rate. We all understand that the interbank exchange rate is constantly changing (and sometimes it can change radically within a day); currency conversion may take several days; different banks charge different currency conversion fees; the income in the national currency can be used to pay salary without any conversion. For your information, the interbank exchange rate in not always better than the NBU’s. For example, in December the NBU’s exchange rate was higher than the interbank one.
Our approach is simple and transparent: we use the official exchange rate of the National Bank of Ukraine. 1. ^ Questions from Yuriy Chulovskyy and Oleh Havrylyuk

Is it possible to update SS Payment so that it showed the real sum of money we receive on our bank cards? Every time when a vacation falls partially on one month and partially on another, a mess occurs. We receive money on our cards for the whole period of the vacation, and SS Payment shows it in parts: in the first month it gives only the sum that was calculated for that period and the rest is shown the next month. It is desirable to see the same sum in SS Payment as it is transferred to our cards. “
When will the sum of money transferred to a bank card and mentioned in the account statement be the same as in the report in SS Payment? For the time being there are discrepancies between the sum stated in the report which is generated by SS Payment and the sum transferred to a bank card. I would also like to see a detailed calculation of the vacation pay, sick pay, etc. (all the input data that is used in calculations and formulas).

I have acquainted myself with Roman Zaharyuk’s question and answer of 7/13/2009.”
In the monthly personal report, which can be found in SSPayment in Payment/Money tab, the following information is going to be indicated:


 • all transfers to a bank card with a separate cost allocation for business trips;

 • when paying vacation allowances beforehand, there will be a section of its calculation added to the month when the money is actually paid. In the section there will be a notice “Will be calculated next month”. In the month of the vacation allowances calculation there will be a notice “Was paid earlier”;

 • the terminology, used in the report, will be changed to more understandable. We may switch into English because in other countries there are also our offices that use the program;

 • all employees will get a letter with the explanations how to correctly read the report;

 • all the changes will be implemented within the 1st and 2nd quarters of this year.
 1. A question from Oleksiy Shulgin:

Is it planned to turn SoftServe into a joint-stock company so that the employees of the Company could get/buy shares, and owning a part of the Company be more interested in its growth and success?”
The idea is interesting, but we do not have such plans for the time being. The process of turning SoftServe into a joint-stock company, which has a possibility to buy/sell shares at stock exchanges, is long, complicated and expensive. We are not ready for this yet.


 1. ^ A question from Vasyl Mylko:

Recently there has been quicksilver spillage in the secretariat. Many people in Lviv1 Office worry about it. The information that can be heard in the office corridors confirms that the problem still exists and that it endangers our health. I know from my friends’ experience that quicksilver vapor is extremely dangerous, especially for pregnant women. How quickly and efficiently was the quicksilver gathered? Did the professional brigade confirm the safety?”

At the beginning of October 2009 in the secretariat in Lviv1 Office in V. Velykoho Str. a thermometer, containing 2gr of mercury, was broken. The thermometer was partially damaged, and some part of the mercury was spelt on the carpet, some part remained in the thermometer.

Unfortunately, the secretariat staff did not inform the Office Support in time. They called an office cleaner instead, who gathered the bigger parts of mercury into a dustpan and smaller – into a vacuum cleaner.

The Office Support was informed about the accident in two hours. After that they consulted representatives of Ministry of Emergency Situations and Medical Sanitary Station. The further steps were taken according to their instructions:

 • sticking adhesive plaster and Scotch tape to the dirty surface the remaining mercury particles were collected;

 • the room was aired to dispose of mercury vapor;

 • the secretariat staff were given another room for four days;

 • according to the specialists’ instructions we performed demercurization – the possible remnants of quicksilver were neutralized with the help of 1. A question from anonymous author:

When can we expect to get Uninterruptible Power Supplies installed in Lviv3 Office (Turgenyev Str. )? We have had power outage three times for the last two weeks (2-4 times within a working day each time). And if we look back at the previous several months, we will have more than just one such a day. Besides interrupting conversations with clients and hampering other important tasks, it also caused the loss of several monitors (they burned out) and reinstallation of operating systems.”

The installation of Uninterruptible Power Supplies in Lviv3 Office is already planned for 2010. The project will start being implemented after the Executive Board approves the Company budget.

We are waiting for your next questions. Our success depends on each of us!