asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3
Мережа районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи (методистів) ___________ області

---------------------------------------------------------------------

N |Назва району|Чисельність | Центри практичної | Методисти

п/п| (міста) | вихованців | психології і |

| |дошкільн. та | соціальної роботи |

| |загально-осв.|--------------------------+-----------

| |навч. заклад.|район-|К-сть |Місь-|К-сть |р-ну|міста

| | | ні |ставок| кі |ставок| |

---+------------+-------------+------+------+-----+------+----+------

1. | | | | | | | |

---+------------+-------------+------+------+-----+------+----+------

2. | | | | | | | |

---+------------+-------------+------+------+-----+------+----+------

...| | | | | | | |

---+------------+-------------+------+------+-----+------+----+------

|Всього по | | | | | | |

|обл. | | | | | | |

---------------------------------------------------------------------

Додаток 8

  Освітній рівень практичних психологів (соціальних педагогів) навчальних закладів освіти _____________ району __________ області

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

N |Назва району, міста,| К-сть | Освіта практичних психологів | Освіта соціальних психологів

п/п|навчального закладу | п/психол.,|--------------------------------+---------------------------------

| |с/педагогів| Спеціаліст, |Бакалавр| Інша | Спеціаліст, |Бакалавр| Інша

| | | магістр | |освіта| магістр | |освіта

| | |----------------| | |----------------| |

| | | вища | курси | | | вища | курси | |

| | |базова|переквал.| | |базова|переквал.| |

| | |освіта| | | |освіта| | |

---+--------------------+-----------+------+---------+--------+------+------+---------+--------+-------

1. | | | | | | | | | |

---+--------------------+-----------+------+---------+--------+------+------+---------+--------+-------

2. | | | | | | | | | |

---+--------------------+-----------+------+---------+--------+------+------+---------+--------+-------

...| | | | | | | | | |

---+--------------------+-----------+------+---------+--------+------+------+---------+--------+-------

|Всього | | | | | | | | |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кваліфікаційний рівень практичних психологів

(соціальних педагогів) навчальних

закладів освіти

_____________ району __________ області

----------------------------------------------------------------------------------------------

N |Назва району, міста,| К-сть | Квал. практичних психологів| Квал. соціальних психологів

п/п|навчального закладу | п/психол.,|----------------------------+----------------------------

| |с/педагогів|Спец.|Спец. II|Спец. I|Спец.|Спец.|Спец. II|Спец. I|Спец.

| | | | кат. | кат. |вищ. | | кат. | кат. |вищ.

| | | | | |кат. | | | |кат.

---+--------------------+-----------+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+-----

1. | | | | | | | | | |

---+--------------------+-----------+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+-----

2. | | | | | | | | | |

---+--------------------+-----------+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+-----

...| | | | | | | | | |

---+--------------------+-----------+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+-----

|Всього | | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 9

  Індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування

учнів ____ класу

(дітей ____ групи)

_________________________

(назва навчального закладу)

Соціально-демографічний

паспорт учня (дитини)

та його (її) сім'ї.

------------------------------------------------------------------

N | Дата проведення |Назва методики| Короткий результат.

п/п| | |Висновки та рекомендації

---+---------------------+--------------+-------------------------

| | |

---+---------------------+--------------+-------------------------

| | |

---+---------------------+--------------+-------------------------

| | |

------------------------------------------------------------------

Додаток 10

  ^ Протоколи індивідуальних консультацій практичного психолога (соціального педагога)

___________________________

(назва навчального закладу)

------------------------------------------------------------------

N | Дата проведення | Проблема | Короткий запис

п/п| | звернення | змісту консультації

---+---------------------+--------------+-------------------------

| | |

---+---------------------+--------------+-------------------------

| | |

---+---------------------+--------------+-------------------------

| | |

------------------------------------------------------------------

Примітка: конфіденційна інформація про клієнта надається лише дозволу директора районного (міського) центру практичної психології і соціальної роботи або методиста.

Додаток 11

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор _______________________

(назва навчального

закладу)

________________________________

________ ______________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по

батькові)

  ^ Графік роботи

практичного психолога __________________________

(назва навчального закладу)

______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

------------------------------------------------------------------

Дія тижня | Інтервали робочого часу

|------------------------------------------

| з _____ год. | по _____ год.

-----------------------+--------------------+---------------------

Понеділок | |

-----------------------+--------------------+---------------------

Вівторок | |

-----------------------+--------------------+---------------------

Середа | |

-----------------------+--------------------+---------------------

Четвер | |

-----------------------+--------------------+---------------------

П'ятниця | |

------------------------------------------------------------------

Додаток 12

  ^ Журнал* проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи практичним психологом (соціальним педагогом)

__________________________

(назва навчального закладу)

--------------------------------------------------------------------

N |Прізвище, ім'я| Форма роботи |Тематика|Методи| Дата проведення.

п/п|учня (дитини) |--------------| роботи |роботи|Облік відвідування

| |індив.|групова| | |

---+--------------+------+-------+--------+------+------------------

| | | | | |

--------------------------------------------------------------------

* Примітка: невід'ємною частиною журналу є затверджені програми корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи з певними категоріями учнів (дітей).

Додаток 13

  ^ Журнал* психологічного аналізу уроків (занять) практичним психологом (соціальним педагогом)

__________________________

(назва навчального закладу)

Дата спостереження: Клас (група)

"___" _______________ 200_ р. _______________________

Учитель (вихователь) ____________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

------------------------------------------------------------------

Хід уроку (заняття) чи | Аналіз спостережень.

навчально-виховного заходу | Висновки та рекомендації

------------------------------------------------------------------

1. Навчальна діяльність та емоційний стан учнів (дітей)

------------------------------------------------------------------

|

------------------------------------------------------------------

2. Структура та динаміка уроку (заняття, заходу)

------------------------------------------------------------------

|

------------------------------------------------------------------

3. Аналіз діяльності вчителя (вихователя)

------------------------------------------------------------------

|

------------------------------------------------------------------

* Примітка: психологічний аналіз уроків (занять) здійснюється на запит адміністрації навчального закладу.

Додаток 14

  ^ Журнал щоденного обліку роботи практичного психолога (соціального педагога)

______________________

(назва навчального закладу)

------------------------------------------------------------------

Дата | К-сть год.| Вид |Короткий зміст| З ким |К-сть чол.

| |роботи| роботи | проводилась |

------+-----------+------+--------------+-------------+-----------

| | | | |

------+-----------+------+--------------+-------------+-----------

| | | | |

------+-----------+------+--------------+-------------+-----------

| | | | |

------------------------------------------------------------------

"Інформаційний збірник Міністерства

освіти України", N 20, жовтень, 2000 р.


<< предыдущая страница