asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

N 1/9-352 від 27.08.2000

м.Київ

Міністру освіти Автономної

Республіки Крим,

начальникам управлінь освіти

обласних, Київської та

Севастопольської міських

державних адміністрацій

  Щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 14.08.2000 р. N 385 та на численні запити з місць щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України з метою удосконалення роботи республіканського (АР Крим), обласних, районних (міських) центрів (методистів) практичної психології і соціальної роботи, практичних психологів (соціальних педагогів) дошкільних, усіх типів загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки України Р Е К О М Е Н Д У Є:

1. Планування діяльності здійснювати за річним та щомісячним планом роботи (додатки 1 - 2). Річний план роботи психологічної служби є окремим розділом річного плану роботи навчального закладу або місцевого органу управління освітою.

При складанні річних планів роботи необхідно враховувати:

участь у реалізації державних (регіональних, місцевих) програм, наказів та рішень колегій Міністерства освіти і науки України;

пріоритетні напрями діяльності навчального закладу та запити педагогічного колективу;

специфіку роботи з учнями (дітьми) на кожному віковому етапі їх розвитку;

спеціалізацію і рівень кваліфікації практичного психолога (соціального педагога) навчального закладу.

2. Ввести таку статистичну звітність про роботу працівників психологічної служби (додаток 3):

для практичних психологів (соціальних педагогів) навчальних закладів - за чверть;

для районних (міських) центрів (методистів) - за півріччя;

для обласних центрів практичної психології і соціальної роботи - за навчальний рік.

Звітність здійснюється за нормативами часу на основні види роботи практичного психолога та соціального педагога (додаток 4).

Регіональні центри (методисти) практичної психології і соціальної роботи за результатами роботи за навчальний рік, крім звіту, подають інформацію про психологічну службу та діяльність центрів або методистів (додатки 5 - 8).

3. Практичним психологам (соціальним педагогам) навчальних закладів вести таку документацію:

індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування (додаток 9);

протоколи індивідуальних консультацій (додаток 10);

журнали проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи (додаток 12);

журнали психологічного аналізу уроків (додаток 13);

журнали щоденного обліку роботи (додаток 14).

Крім того, необхідно мати тижневий графік роботи (додаток 11).

Заступник Міністра В.О.Огнев'юк

Додаток 1

  ^ ЗАТВЕРДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

  (погоджено)* (затверджено)*

Директор _____________________ Директор районного (міського)

(назва навчального центру практичної психології

закладу) (методист)

______________________________ __________ ___________________

__________ ___________________ (підпис) (прізвище, і., п/б)

(підпис) (прізвище, і., п/б)

План

роботи практичного психолога (соціального педагога)

_____________________________________________

(назва навчального закладу)

_____________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

на 200_ - 200_ навчальний рік

------------------------------------------------------------------

N | Зміст роботи з учнями (дітьми), | Термін | Де і з ким

п/п| педпрацівниками, батьками, |проведення| проводиться

| адміністрацією навчального | |

| закладу | |

---+-------------------------------------+----------+-------------

1. |Психодіагностична робота | |

---+-------------------------------------+----------+-------------

2. |Консультаційна робота | |

---+-------------------------------------+----------+-------------

3. |Корекційно-відновлювальна та | |

|розвивальна робота | |

---+-------------------------------------+----------+-------------

4. |Психологічна просвіта | |

---+-------------------------------------+----------+-------------

5. |Навчальна діяльність | |

---+-------------------------------------+----------+-------------

6. |Організаційно-методична робота | |

---+-------------------------------------+----------+-------------

7. |Зв'язки з громадськістю | |

------------------------------------------------------------------

Примітка: річний план роботи затверджується керівником навчального закладу освіти, у штат якого включена ставка практичного психолога (соціального педагога).

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

(погоджено)*

Директор _____________________

(назва навчального

закладу)

______________________________

__________ ___________________

(підпис) (прізвище, і., п/б)

План

роботи практичного психолога (соціального педагога)

_____________________________________________

(назва навчального закладу)

_____________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

за ___________ місяць 200_ року

------------------------------------------------------------------

N |Зміст роботи з учнями (дітьми),| Термін |Де і з ким |Норми

п/п| педпрацівниками, батьками, |проведення|проводиться|часу*

| адміністрацією навчального | | |

| закладу | | |

---+-------------------------------+----------+-----------+-------

1. |Психодіагностична робота | | |

---+-------------------------------+----------+-----------+-------

| | | |

---+-------------------------------+----------+-----------+-------

2. |Консультаційна робота | | |

---+-------------------------------+----------+-----------+-------

| | | |

---+-------------------------------+----------+-----------+-------

3. |Корекційно-відновлювальна та | | |

|розвивальна робота | | |

---+-------------------------------+----------+-----------+-------

| | | |

---+-------------------------------+----------+-----------+-------

4. |Психологічна просвіта | | |

---+-------------------------------+----------+-----------+-------

| | | |

---+-------------------------------+----------+-----------+-------

5. |Навчальна діяльність | | |

---+-------------------------------+----------+-----------+-------

| | | |

---+-------------------------------+----------+-----------+-------

6. |Організаційно-методична робота | | |

---+-------------------------------+----------+-----------+-------

| | | |

---+-------------------------------+----------+-----------+-------

7. |Зв'язки з громадськістю | | |

------------------------------------------------------------------

Примітки:

а) проставляються нормативи часу на види робіт, що виконуються практичними психологами (соціальними педагогами) навчальних закладів освіти, затверджені наказом Міністерства освіти України від 07.12.96 р. N 339, із розрахунку 8-годинного робочого дня;

б) один примірник щомісяця подається в районний (міський) центр практичної психології і соціальної роботи або методисту.

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

(погоджено)*

Директор _____________________

(назва навчального

закладу)

______________________________

__________ ___________________

(підпис) (прізвище, і., п/б)

Статистичний звіт

про роботу практичного психолога (соціального педагога)

_____________________________________________

(назва навчального закладу)

_____________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

за ____ чверть 200_ - 200_ навчального року

------------------------------------------------------------------

N | Основні види роботи |К-сть чол.|К-сть класів

п/п| | | груп)

---+-------------------------------------+----------+-------------

1 | 2 | 3 | 4

---+-------------------------------------+----------+-------------

1. |Індивідуальна психодіагностика: | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|а) учнів (дітей) всього: | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|у т.ч. - дошкільного віку; | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|початкових класів; | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|середніх класів; | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|старших класів; | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|б) педпрацівників; | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|в) батьків | |

---+-------------------------------------+----------+-------------

2. |Групова психодіагностика, | |

|соціально-психологічні дослідження | |

|серед: | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|а) учнів (дітей) всього: | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|у т.ч. - дошкільного віку; | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|початкових класів; | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|середніх класів; | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|старших класів; | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|б) педпрацівників; | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|в) батьків | |

---+-------------------------------------+----------+-------------

3. |Індивідуальне консультування: | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|а) учнів (дітей) всього: | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|у т.ч. - дошкільного віку; | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|початкових класів; | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|середніх класів; | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|старших класів; | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|б) педпрацівників; | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|в) батьків | |

---+-------------------------------------+----------+-------------

4. |Корекційно-відновлювальна та | |

|розвивальна робота з учнями (дітьми):| |

|-------------------------------------+----------+-------------

|а) індивідуальна (всього): | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|у т.ч. - дошкільного віку; | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|початкових класів; | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|середніх класів; | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|старших класів; | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|б) групова (всього): | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|у т.ч. - дошкільного віку; | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|початкових класів; | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|середніх класів; | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|старших класів | |

---+-------------------------------------+----------+-------------

5. |Проведення ділових ігор, тренінгів | |

|для: | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|а) педпрацівників; | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|б) батьків | |

---+-------------------------------------+----------+-------------

6. |Психологічна просвіта, виступи перед:| |

|-------------------------------------+----------+-------------

|а) учнями (дітьми); | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|б) педпрацівниками; | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|в) батьками | |

---+-------------------------------------+----------+-------------

7. |Навчальна діяльність (кількість | |

|годин): | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|курси за вибором; | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|факультативні заняття; | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|гурткова робота | |

---+-------------------------------------+----------+-------------

8. |Зв'язки з громадськістю, відвідування| |

|(кількість заходів): | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|учнів (дітей) вдома; | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|батьків за місцем роботи; | |

|-------------------------------------+----------+-------------

|органів виконавчої влади та | |

|громадського самоврядування | |

------------------------------------------------------------------

Примітки:

Статистичний звіт про роботу:

а) практичним психологом (соціальним педагогом) навчального закладу освіти за чверть подається в районний (міський) центр практичної психології і соціальної роботи або методисту;

б) директором районного (міського) центру (методистом) за півріччя подається в обласний центр практичної психології і соціальної роботи;

в) директором обласного центру за навчальний рік подається в Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи.

Додаток 4

  


следующая страница >>