asyan.org
добавить свой файл
1 2
Літературні диктанти з української літератури

9 клас


Підготувала

учитель української мови

та літератури

Шпичинецької ЗОШ I-II ст.

Масловська І. Д.

Літературні диктанти за повістями Г. Ф. Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма», «Маруся»; М. Гоголя «Вечір проти Івана Купала»

Хвилинка

«З народної творчості»

Допишіть закінчення усталених народних висловлювань, зворотів з тексту повісті «Конотопська відьма»:

 1. «Чує кішка, де сало…» (лежить).

 2. «Дасть бог світ, дасть і…» (совіт).

 3. «Знає, де раки…» (зимуються).

 4. «До сто баб не…» (ходи).

 5. «Мокрим рядном…» (напасти).

 6. «Сам старий циган не…» (розбере).

 7. «Хоч кіл на голові…» (теши).

 8. «Дурень гне шию і лізе у біду, як віл у …» (ярмо).

 9. «Собаці собача…»(смерть).

 10. «Темно, хоч око…» (виколи).

 11. «Затрусивсь, неначе циган на…» (морозі).

 12. «Чим начальник дурніший, тим він…» (горді ший).

 13. «Не мати дев’ятої…» (клепки).

 14. «Підвести під…» (монастир).

 15. «Коли не піп, то й не микайся в…» (ризи).

 16. «Пошити в…» (дурні).

 17. «На голові волосся, як на кужелі…» (вовна).

 18. «Нехай над ним земля…» (пером).

 19. «Присохне, як на…» (собаці).

 20. «Не йде на ум ні їда, ні вода, що перед очима…» (біда).

 21. «Стоїть, як віл перед… (ярмом).

 22. «Щезне, неначе його злидень…» (злиже).

 23. «Як по губам вареником з…» (маслом).

 24. «Рот роззявив, аж горлянку… (видно).

 25. «За вухами…» (лящить).

 26. «Ні пари з…» (уст).

 27. «Брало за живіт і печінки під серце…» (підступали).

 28. «Теревені…» (правити).

 29. «Піду світ за …(очима)

 30. «Говоре так, що і з десятьма простими головами …(не розжуєш)


Диктант «Дібрати літературні відповідники»

(за повістю «Конотопська відьма»)

Карватка –

Пояти –

Сікуція –

Твар –

Десниця –

Седмиця –

Паки –

Клода –

Півчварта –

Окселентує –

Пинхва –

Лепорт –

Скубенти –

Мандрик –

Баляси точити –

Підказка: кухоль; взяти; тілесна кара; лице; права рука; тиждень; знову; колода; три з половиною; підспівує влад; каверза; рапорт; дрижаки; сирники; говорити.

^ Диктант «Дібрати літературні відповідники»

(за повістю «Маруся»)

Скиндяк –

Ляхівка –

Підцюкнути –

Овсі –

Шквиря –

Ськать –

Пеня –

Вал –

Брусувати –

Батувати –

Посад –

Личман –

Єднус –

Збіржа –

Черчатий –

Підказка: стрічка; вид мережки на сорочках; підмовити; зовсім; метелиця; шукати; напасть; груба пряжа; їсти; різати; почесне місце за столом; пастух; дукач; візницький екіпаж; пофарбований у червоне.


^ Диктант «Хто так сказав про Г. Ф. Квітку-Основ’яненка та його творчість»

 1. Батько української прози, один із перших у Європі «творців людової повісті». (І. Франко)

 2. «Читаючи повісті й оповідання Г. Квітки-Основ’яненка не раз плакав від щирого серця або реготівсь, як той козак, до знемоги». (Є. Гребінка)

 3. «Квітчин сентименталізм народний малоросійський, який виявляється і в українській народній поезії, і в дійсності є реалізм за вірним відтворенням основної риси народного характеру». (М. Сумцов)

 4. «Основ’яненко дуже добре приглядався на народ». (Т. Шевченко)

 5. «Нема в нас сонця, як Тарас, нема місяця, як Квітка, і нема зіроньки, як наша Марковичка». (Ю. Федькович)

 6. В творчості Квітки-Основ’яненка «є стільки правдивого, а не раз і гостро викривального в змалюванні сучасної йому дійсності, що кращі його твори били не тільки по окремих пороках кріпосництва, але й, кінець кінцем, підривали його основи». (О. Засенко)

 7. Основ’яненко – перший письменник, який дав своїм творам «реальний зміст, взятий з життя народу». (О. Потебня)

 8. «Конотопська відьма» - майстерний малюнок старих козацьких порядків…у новочаснім сатиричнім освітленні». (І. Франко)

 9. «Хвала панові Грицьку, який перший так сміливо і так мальовниче ввірвався на баскому українському коні в галузь нині всіма улюбленого розповідного роду…(про повість «Маруся»)». (О. Бодянський)

 10. «Не цурайтеся ж, любіть мене так, як я вас люблю, не бачивши вас зроду. Вас не бачив, а вашу душу, ваше серце так бачу, як може ніхто на всім світі. Ваша «Маруся» так мені вас розказала…» (Т. Шевченко)

 11. «Пам’ятай, Україно, цю могилу, тут похований той (Г. Квітка-Основ’яненко), хто, оживлений любов’ю до тебе, твого благоденствія й слави, захищав твій звичай та мову і вчив тебе твоєю мовою». (І. Срезнєвський)

 12. «…Барви Основ’яненка живі, картини кумедно смішні, і, незважаючи на те, що подекуди його розповідь надто докладна, цікавість ніде не послаблюється. Про оригінальність нічого і говорити: талант Основ’яненка відомий усім і кожному…» (В. Бєлінський)

 13. «…Він дає нам в більшій частині своїх прозаїчних оповідань такі чисті, не попсовані типи з народу, такі глибоко симпатичні характери українського жіноцтва, які не втратили ще й досі…поваги до себе, загальнолюдської шани й почесті». (О. Потебня)

^ Диктант «Життєвий і творчий шлях фундатора нової української прози»

 1. Народився в прихарківській слободі…(Основа)

 2. Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко походив із старовинного…(козацько-старшинського роду)

 3. Вчився Григорій у Курязькій …(монастирській школі)

 4. Псевдонім Квітки… (Грицько Основ’яненко)

 5. Г. Квітка заснував першу на Слобожанщині жіночу школу - …(Інститут шляхетних дівчат)

 6. Найбільший вплив на формування особистості й світогляду Г. Квітки мали філософські вчення…(Сократа й Сковороди)

 7. В історію української літератури увійшов як перший її…(прозаїк)

 8. Свою літературну діяльність Г. Квітка почав у 35 років із написання віршів…(російською мовою)

 9. Квітка-Основ’яненко вніс у літературний вжиток не знані ще жанри…(повість, оповідання, фейлетон, епіграму)

 10. Епічні твори Г. Ф. Квітки-Основ’яненка поділяються на 2 групи: …(бурлескно-сатиричні оповідання, сентиментально-реалістичні повісті)

 11. Перший прозовий твір українською народною мовою, з широким використанням фольклору, з створенням позитивних героїв – простих селян, взірець сентименталізму…(повість «Маруся»)

 12. Найвизначнішим бурлескно-реалістичним твором письменника є повість…(«Конотопська відьма»)

 13. Найголовнішими героями своєї творчості Г. Квітка вважав представників…(простого народу)

 14. Яка повість була перекладена французькою мовою і видана в Парижі у 1854 році?... («Сердешна Оксана»)

 15. Похований Г. Квітка-Основ’яненко в Харкові на …(Холодній горі)

 16. Написав пісню, яка стала настільки відомою, що перетворилась в народну – факт вищого визнання…(«Грицю, Грицю, до роботи»)


Хронологічний диктант

 1. Народився Г. Квітка-Основ’яненко у …(1778р.)

 2. Григорій як дворянин був зарахований на військову службу у …(1793р.)

 3. Перебуває на службі в харківській міліції – народному ополченні, викликаному підготовкою до військових дій проти Наполеона I …(1806 – 1807рр.)

 4. Директор Харківського театру …(1812р.)

 5. Одружився з класною дамою Харківського інституту Ганною Григорівною Вульф у (1821р.)

 6. Квітку було обрано на 9 – річний термін совісним суддею у …(1832р.)

 7. Уривок з повісті «Маруся», оповідання «Салдацький патрет» побачили світ у харківському альманасі «Утренняя звезда» у …(1833р.)

 8. Перша збірка «Малороссийские повести, рассказываемые Грыцьком Основьяненком» виходить у …(1834р.)

 9. Комедія «Сватання на Гончарівці» написана у …(1835р.)

 10. Друга книжка «Малороссийских повестей…», куди ввійшли повісті «Конотопська відьма», «Добре роби, добре й буде» та оповідання «От тобі і скарб» вийшла у …(1837р.)

 11. Обраний головою харківської палати кримінального суду у …(1840р.)

 12. Помер Г. Ф. Квітка-Основ’яненко у …(1843р.)Бліц-диктант за повістю «Конотопська відьма»

 1. Головний персонаж повісті …(Микита Уласович Забрьоха)

 2. Посада Прокопа Пістряка…(писар)

 3. Риса характеру, притаманна пану сотнику і його писарю …(зажерливість)

 4. Місто, до якого повинен був вирушити М. Забрьоха зі своїм військом відповідно до «предпісанія» …(Чернігов)

 5. Козацьке звання брата Олени Йосипівни …(хорунжий)

 6. Хутір, де проживала кохана пана сотника …(Безверхий)

 7. Хворостина для Прокопа Григоровича - …(лепорт)

 8. Назва сотенного містечка …(Конотоп)

 9. За допомогою чого випробувалася справжність відьом?...(води)

 10. Чернігівський пан судденко …(Дем’ян Омелянович Халявський)

 11. Пістряк «піддобрювався» до Явдохи Зубихи, щоб та допомогла отримати писарю посаду …(сотенного)

 12. Якщо Олена вийде заміж, то її брат піде у …(ченці)

 13. Після тривалої «прочуханки» біля ставка конотопською відьмою слід вважати …(Явдоху Зубиху)


Диктант «Закінчити думку»

 1. Повість складається з 14 розділів, які починаються однотипними повторами: ...(«Смутний(-а) і невеселий(-а)»)

 2. Жанр твору «Конотопська відьма» …(повість)

 3. Микита Уласович говорив: «Перед козаками так я сотник, а ти писар; а коли ми удвох у хаті, так ми собі …(брати)

 4. Залицяння М. Забрьохи до Олени закінчилося тим, що він отримав від неї …(печеного гарбуза)

 5. Уподобавши собі хорунжівну Олену, Забрьоха найбільше цінував її …(придане)

 6. Пан писар навчався у дяка в школі аж …(12 років)

 7. «…Що писар не здума, що не скаже, то вже Забрьоха мерщій і каже: «Так, …(так воно є»)

 8. Жінок, яких топили як відьом, звинувачували за крадіжку …(дощу)

 9. Гумористично-сатиричне зображення побуту, методів управління звироднілої козацької старшини, показ того, як експлуататори використовують з своєю власницькою метою темноту, забитість, забобонність селянства - …(тема повісті «Конотопська відьма»)

 10. Щоб знайти відьму, окремих жінок топили в ставку; яка тонула – та відводила від себе …(підозру)

 11. Г. Квітка-Основ’яненко в повісті вдається до фантастичного прийому - …(причарування)

 12. Чиї дії призводять до краху планів Забрьохи й Пістряка, що й визначило назву твору …(Зубихи)

 13. Весільний обряд, який згадується у повісті …(сватання)


Бліц-диктант за повістю «Маруся»

 1. Батько Марусі…(Наум Дрот)

 2. Василь працював в місті …(свитником)

 3. Сироті Василю про Марусю розповів …(Левко Цьомкало)

 4. Вперше Василь познайомився з Марусею …(на весіллі)

 5. Найбільше Маруся полюбляла …(господарювати по хаті)

 6. Подарунок Василя Марусі …(горішки)

 7. Наум Дрот спочатку не дав дозволу на одруження Василя з Марусею, оскільки хлопець вимушений був …(іти в солдати)

 8. Аби здобути грошей, щоб відкупитися від рекрутчини, Василь найнявся на роботу до …(купця-залізняка)

 9. Церковні свята, які згадуються в повісті …(Вербна неділя, Великдень)

 10. Марусю Г. Квітка-Основ’яненко порівнював з …(Афродитою)

 11. Риса, притаманна всій родині Дротів …(набожність)

 12. Прізвище подруги головної героїні повісті …(Кубраківна)

 13. Назва книги, яку читав Василь у церкві на Великдень …(Апостол)

 14. Після смерті Марусі Василь постригся у …(ченці)

 15. Життя простого народу, його праця, побут і звичаї - … (тема повісті «Маруся»)
следующая страница >>