asyan.org
добавить свой файл
1
Лісові ресурси світу
Лісові ресурси світу налічують 3,8 млрд. га, промислові запаси деревини становлять до 50 млрд. куб. м. Більша частина лісів сконцентрована у двох лісових поясах - північному, з переважанням хвойних пород (пролягає через Канаду, США, Скандинавію, Росію) та південному, з листяними породами дерев (території Центральної та Південної Америки, Екваторіальної Африки, Південної та Південно-Східної Азії).

Ліси є основним постачальником кисню в атмосферу. Деревина використовується як паливо, як цінний матеріал для будівельної та хімічної індустрії. Ліси виконують грунтозахисну та водоакумулятивну функціі, є місцем відпочинку, видиграють надзвичайно важливу природоохоронну роль.

Найбільші площі лісів збереглися в Азії та Південній Америці, найменші - в Австралії та Європі. Щороку площі лісів скорочуються на 25 млн. га, що є важливим аспектом екологічної проблеми. За запасами деревини провідні місця в світі належать Росії, Канаді, Бразилії, США, Індонезії; з-поміж африканських країн - Демократичній Республіці Конго (ДРК).

Світові лісові ресурси характеризуються двома важливими показниками: розмірами лісової площі відновлюваних. Але оскільки ліси забираються під ріллю, будівництво, деревину використовують як дрова, як сировина для деревообробного й іншого видів промисловості (виробництво паперу, меблів і ін.), проблема скорочення лісових ресурсів і обезліснення територій стоїть досить гостро. Для раціонального використання лісових ресурсів необхідно комплексно переробляти сировину, не вирубувати ліси в обсязі, що перевищує їхній приріст, проводити лісовідновлювальні роботи.

Лісу світу поширені нерівномірно. Вони утворюють два приблизно рівних по площі і запасам деревини лісові смуги — північну і південну. Північна смуга — у зоні помірного і частково субтропічного клімату. Найбільш заліснені країни північного поясу — Росія, США, Канада, Фінляндія, Швеція. Південний пояс — у зоні тропічного й екваторіального кліматів. Основні лісові райони південного поясу — Амазонія, басейн Конго, Південно-Східна Азія, країни — Конго, Бразилія, Венесуела.

Лісові ресурси (ліси) називають «легенями» планети, вони відіграють величезну роль у житті всього людства. Вони відновлюють кисень в атмосфері, зберігають ґрунтові води, запобігають руйнуванню ґрунту. Вирубка тропічних лісів Амазонії призводить до порушення «легень» планети. Збереження лісів необхідно в тому числі і для здоров'я людства.

У лісові ресурси входять: деревина, живиця, пробка, гриби, плоди, ягоди, горіхи, лікарські рослини, мисливські-промислові ресурси і т.д., а також корисні властивості лісу — водоохоронні, кліматорегулюючі, протиерозійні, оздоровчі й ін. Лісові ресурси відносяться до поновлюваних ресурсів. Світові лісові ресурси характеризуються двома головними показниками: розмірами лісової площі (4,1 млрд. га чи близько 27% площі суші) і запасами деревини на корені (350 млрд. м3), що завдяки постійному приросту щорічно збільшуються на 5,5 млрд. м3. Однак ліси зводяться під ріллі і плантації, під будівництво. До того ж деревина широко використовується на дрова і древообрабивающую продукцію. У результаті обезліснення набуло загрозливих масштабів. Площа лісів у світі щорічно зменшується, як мінімум, на 25 млн. га, а світова заготівля деревини в 2 000 р. повинна досягти 5 млрд. м3. Це означає, що її щорічний річний приріст буде використаний цілком. Останнім часом відбувається катастрофічно швидке зведення тропічних лісів. У 80-х рр. щорічно вирубувалося 11 млн. га таких лісів. За останні 200 років площа лісів скоротився як мінімум у 2 рази. Щорічно знищується ліс на площі 125 тис. км2, що дорівнює території таких країн як Австрія і Швейцарія разом узяті. Головними причинами знищення лісів є: розширення сільськогосподарських угідь і вирубка лісів з метою використання деревини. Ліси вирубуються в зв'язку з будівництвом ліній зв'язку. Найбільше інтенсивно знищується зелений покрив тропіків. У більшості країн, що розвиваються, вирубка проводиться в зв'язку з використанням деревини як палива, а також випалюються ліси для одержання орних земель. Скорочуються і деградують від забруднення атмосфери і ґрунтів лісу у високорозвинених країнах. Відбувається масове уси-хание верхівок дерев, унаслідок їхньої поразки кислотними дощами. Наслідку обезлесевания несприятливі для пасовищ і ріллі. Така ситуація не могла залишитися непоміченої. Найбільш розвиті й у теж час малозабезпечені лісом країни вже проводять у життя програми по збереженню і поліпшенню лісових угідь. Так, у Японії й Австралії, а також у деяких західно-європейських країнах площі під лісами залишаються стабільними, а виснаження древостоя не спостерігається.

Найбільша площа лісів збереглася в Євразії. Це близько 40% усіх світових лісів і майже 42% загального запасу деревини, у тому числі 2/3 обсягу деревини найбільш коштовних порід. Найменшу вкритість лісами має Австралія. Оскільки розміри континентів неоднакові, важливо враховувати їхня лісистість, тобто відношення лесопокритої площі до загальної площі. По цьому показнику перше місце у світі займає Південна Америка. При господарській оцінці лісових ресурсів першорядне значення має така характеристика, як запаси деревини. За цією ознакою виділяють стани Азії, Південної і Північної Америки. Ведучі позиції в цій області займають такі країни, як Росія, Канада, Бразилія і США. Практичною відсутністю лісу характеризуються Бахрейн, Катар, Лівія й ін.

Лісу відіграють величезну роль в економіці як джерела деревини і багатьох видів сировини - рослинного (смоли, гриби, ягоди, лікарські рослини) і тварини (м'ясо, хутра, коштовні лікарські препарати - панти, боброва і кабарожья струмінь, ведмежа жовч і т.п.). У житті багатьох народів Росії ліс - основне життєве середовище, на якій базується весь уклад (финно-угорские народи, евенки й ін.). Для населення ліс - найважливіший рекреаційний ресурс. На відміну від більшості західних народів, аматорські збір грибів, ягід, лікарських рослин і полювання - не тільки економічна підмога, але і совешенно необхідна частина життєвого укладу. Росія має найбільшими у світі запасами лісу. На 1993 р. площа лісової частини лісового фонду складала 886.5 млн.га, а загальний запас деревини - 80.7 млрд. м3, що складає відповідно 21.7 і 25.9% світових запасів. Перевищення другої цифри над першою говорить про те, що Росія має у своєму розпорядженні більш зрілими і більш продуктивні ліси, чим інша планета в цілому.

Ліси відіграють величезну роль у газовому балансі атмосфери і регулюванні планетарного клімату Землі. Загальний баланс для лісів Росії склав для вуглекислого газу 1789064.8 тис тонн, а для кисню - 1299019.9 тис тонн. Щорічно в лісах Росії депонується 600 млн тонн вуглецю. Ці гігантські обсяги міграції газів істотно стабілізують газовий склад і клімат планети. Основні запаси лісів Росії концентруються в Сибіру і на Далекому Сході, а також на Європейській півночі. Максимальні відсотки лесопокритой площі відзначаються в Іркутській області і Приморському краї, трохи нижче вони на півдні Хабаровського краю, півдні Якутії, у приенисейской частини Красноярського краю й у республіці Комі, Вологодській Костромській і Пермській областях. Однак лісистість збігається з високими запасами деревини лише в Приморському краї і, у меншому ступені, на півдні Красноярського краю В інших регіонах, де виростають найбільш продуктивні ліси (на Кавказу, Алтаї, Європейському центрі) лісистість помітно знижена, причому в значній мірі завдяки діяльності людини. Найбільш бідні лісами області півдня Європейської Росії - Ростовська, Волгоградська, Астраханська, Оренбурзька, Ставропольський край і республіка Калмикія, а також рівнинні тундрові райони. Слід зазначити, що на значній частині цих територій сучасна лісистість помітно нижче природної. Росіяни в степовій зоні і оленярі на півдні тундри істотно знизили площі лісів.

Площі лісів на території Росії постійно скорочуються от уже 500 років, але, безумовно, найбільше різко - у ХХ ст. Але все-таки цей процес торкнувся Росії в меншому ступені, чим основний світ. Важають, що в останні 10 тис. років було знищено 2/3 лісів Євразії. Для Росії цей показник не оцінювався, але він, безумовно, менше 1/3. Загальна лісова площа за останні 10 років у Росії навіть зросла на 6 млн га, але це почасти викликано зміною системи обліку. Однак, у багатьох регіонах має місце відновлення лісів, зв'язане з глибокою кризою сільського господарства й економіки в цілому. Але в той же час запаси деревини знизилися на 1.2 млрд. м3, що говорить про те, що лісу Росії “молодіють”, тобто вирубуються найбільш коштовні - спілі і продуктивні ліси, у відновлення йде за рахунок малоцінних дрібнолистих молодняків. Лісові ресурси Росії вважаються одними з найбагатших у світі. Площа доступних для експлуатації спілих і перестійних лісів оцінюється в 156.2 млн га - 44.5% покритої лісом площі країни.

Лісові ресурси - один з найважливіших видів біологічних ресурсів. Це вичерні, але відновлювані ресурси багатоцільового призначення. Лісові ресурси мають величезне значення: відновлюють кисень, зберігають ґрунтові води, запобігають руйнування ґрунту; крім того, вони - джерело різноманітних конструкційних матеріалів, палива, грибів, плодів, ягід, горіхів і лікарських рослин і т.д. Лісами покрито менше 30 % суші.

Світові лісові ресурси характеризуються двома головними показниками : розмірами лісової площі (4 млрд. га) і запасами деревини на корені (350 млрд. кубометрів).

Лісу світу поширені нерівномірно :

* по лісистості (- це відношення лесопокритой площі до загальної площі країни) I місце займає Південна Америка (Бразилія, Колумбія й ін.);

* по запасах деревини - країни Азії, Південної і Північний Америк, частково Євразії (Бразилія, Канада, США, Росія).

Але є ціла група держав, що практично безлесни : Бахрейн, Катар, Лівія й ін.

Проблеми використання лісових ресурсів :

1) скорочення площі лісів через розширення сільськогосподарських угідь, вирубки лісів, з метою господарського використання деревини, у зв'язку з будівництвом і т.д.

За останні 200 років площа лісів Землі скоротилася приблизно в 2 рази. Щорічно у світі знищуються ліси на площі 125 тис. кв. км, що дорівнює території Австрії і Швейцарії разом узятих (в основному в країнах, що розвиваються,). У високорозвинених державах лісові масиви скорочуються і деградують у зв'язку з забрудненням повітряного середовища і ґрунтів.

2) обезлесивание територій через надмірну вирубку, у результаті чого верхній шар ґрунту, нескріплений коренями, чи вимивається несеться вітром; земля деградує; трав'яний покрив пасовищ бідніє.

Шляху рішення проблем :

1) комплексна переробка лісової сировини;

2) не вирубувати лісу в обсязі, що перевищує їхній приріст;

3) лесовосстановительние роботи;

4) контроль за якістю вод, повітря;

5) заміна деревини іншими конструкційними матеріалами і джерелами палива.