asyan.org
добавить свой файл
1
Хімічні небезпечні фактори

промислові отрути - є джерелом небезпеки гострих і хронічних інтоксикацій при по­рушенні правил техніки безпеки (наприклад, ртуть, свинець);

отрутохімікати, що використовуються у с\г (гербіциди, пестициди);

лікарські препарати;• хімічні речовини побуту• хімічна зброя.

Залежно від характеру дії на організм людини хімічні речовини поді­ляються на: Токсичні речовини, які викликають отруєння усього організму людини або впливають на окремі системи людського орга­нізму. Патологічні зміни органів.

Чадний газ, селітра, концентровані розчини кислот чи лугів тощо.

Подразнюючі речовини викликають подразнення слизових оболонок, дихальних шляхів, очей, легень, шкіри (наприклад, пари кислот, лугів, аміак).

Мутагенні речовини призводять до порушення генетичного коду, зміни спадкової інформації. Це — свинець, радіоактивні речовини тощо.

Канцерогенні речовини викликають, як правило, злоякісні новоутво­рення — пухлини (ароматичні вуглеводні, циклічні аміни, азбест, нікель, хром тощо).

Наркотичні речовини впливають на центральну нервову систему (спир­ти, ароматичні вуглеводи).

Задушливі речовини приводять до токсичного набряку легень (оксид вуглецю, оксиди азоту).

Сенсибілізатори — це речовини, що діють як алергени. Це, наприклад, розчинники, формалін, лаки на основі нітро- та нітрозосполук тощо.

Отруйними називаються речовини, які призводять до ураження всіх живих організмів, особливо людей та тварин.

Шляхи проникнення отруйних речовин в організм людини: через шкіру, органи дихання та шлунок.

Ступінь ураження отруйними речовинами залежить від їх токсичності, вибіркової дії, тривалості, а також від їх фізико-хімічних властивостей.

^ За вибірковістю дії шкідливі речовини можна поділити на:

 • серцеві — кардіотоксична дія: ліки, рослинні отрути, солі барію, ка­лію;

 • нервові — чадний газ, алкоголь, наркотичні засоби, снотворні ліки);

 • печінкові — хлоровані вуглеводні, альдегіди, феноли, отруйні гриби;

 • нирковісполуки важких металів, етиленгліколі, щавлева кислота;

 • кров'яні — похідні аніліну, анілін, нітрити;

 • легеневі — оксиди азоту, озон, фосген.

За тривалістю дії шкідливі речовини можна поділити на три групи:

 • летальні, що можуть призвести до смерті — термін дії до 10 діб;

 • тимчасові( нудота, блювота, набрякання легенів, біль у грудях — 2- 5 діб;

 • короткочасні — тривалість декілька годин. Призводять до подразнення у носі, ротовій порожнині, головного болю, задухи, загальної слабості.

Проникнення - через органи дихання( ОР, потрапляючи у кров, розносяться по всьому організму), через шлунково-кишковий тракт ( недотри­мання правил особистої гігієни), через шкіру, як при контакті з руками, так і у випадках високих концентрацій токсичних парів і газів у повітрі на робочих місцях. Гранична допустимість концентрації шкідливих речовин.

• гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих ре­човин (полютантів), • гранично допустимі викиди (ГДВ), • тимчасово погоджені викиди (ТПВ) та орієнтовно без­печні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин у різних середовищах.• гранично допустимі екологічні навантаження (ГДЕН), • максимально допустимий рівень (МДР),

ГДК встановлюються головними санітарними інспекціями в законодавчому порядку на основі ре­зультатів комплексних наукових досліджень, лабораторних експериментів, а також відомостей, одержаних під час і після різних аварій на виробництвах, воєнних дій, природних катастроф з використанням тривалих медичних об­стежень людей на шкідливих виробництвах (хімічні виробництва АЕС, шах­ти, кар'єри, ливарні цехи).

За основу приймають най­нижчий рівень забруднення, що ґрунтується на санітарно-гігієнічних нормах

Вважається, що ГДК шкідливої речовини — це такий вміст її у природному середовищі, який не знижує працездатності та самопочуття людини, не шкодить здоров'ю у разі постійного контакту, а також не викликай небажа­них (негативних) наслідків у нащадків.

Нижніх безпечних меж впливів іонізуючої радіації не існує, будь-які дози, що переви­щують звичайний природний фон, є шкідливими.

За наявності в повітрі чи воді кількох забруднювачів односпрямова-ної дії повинна виконуватись така умова:

С1/ГДК1- С2/ГДК2 + ... + С/ГДК = 1,

де С1, С2 ..., С — фактичні концентрації забруднювачів, мг/м3; ГДК1, ГДК2, ..., ГДК — ГДК забруднювачів, мг/м3.

Якщо зазначена умова не виконується, то кажуть, що санітарний стан не відповідає нормативним вимогам;

Для визначення максимальної разової ГДК використовуються висо­кочутливі тести, за допомогою яких виявляють мінімальні впливи заб­руднювачів на здоров'я людини у разі короткочасних контактів (виміри біопотенціалів головного мозку, реакція ока тощо).

Основними засобами захисту людини від впливу шкідливих речовин є • гігієнічне нормування їх вмісту у різних середовищах, а також • різні методи очищення газових викидів (адсорбція, абсорбція, хімічне пере­творення) та стоків .

^ Хімічна зброя. Її дія базується на використанні бойових токсичних хімічних ре­човин, до яких відносять отруйні речовини і токсини, що уражають лю­дей, тваринні та рослинні організми. Ці речовини мають високу ток­сичність і можуть викликати як тяжкі, так і смертельні ураження. Для отруйних речовин і токсинів характерним є проникання у приміщення, споруди, сховища, уражаючи усе живе. Іноді з визначенням факту засто­сування цього виду зброї та визначенням її типу виникають труднощі.

^ Біологічні небезпечні фактори

рослина

700видів


Час початку дії


Характеристика впливу на організм людиниБілена чорна

через 30-40 хв.


Почервоніння обличчя і шиї, збуджений стан, судоми рук та ніг, галюцинації, слинотеча, а згодом сухість у роті тощо

Цикута


через 5 хв.


блювота, сильна слинотеча, запаморочення, блідість , з'являються сильні судоми


Гриби


від 15хв.

до 2-3 діб


Нестерпний біль під грудьми, блювота, згущення крові, судоми,

^ Отруйні тварини

Вплив на організм людини


Павук (тарантул)


Надзвичайно сильні больові відчуття, головний біль, слабкість, порушення свідомості, судоми, тахікардія, підвищення тиску, летальні випадки


Кліщі


Укуси, почервоніння, стан загального отруєння


^ Комахи (оси, бджоли, жуки )


Алергічні реакції, анафілактичний шок, неврози шкіри, запалення, больові відчуття

^ Риби (скати, морські дракони)


Уколи, слабкість, деколи втрата свідомості, діарея, судоми,


Рептилії (кобри, змії)


Параліч скелетної й дихальної мускулатури, пригнічення функцій центральної нервової та дихальної систем, в'ялість, апатія, гальмування рефлексів, патологічний сон, летальні випадки


Особливостями дії мікроорганізмів є:

 • висока ефективність зараження людей;

 • здатність викликати захворювання внаслідок контакту здорової людини із хворою або з певними зараженими предметами;

 • наявність певного інкубаційного періоду, тобто з моменту зараження до прояву повного захворювання (від декількох годин до десятків днів);

 • певні труднощі з визначенням окремих видів збудників;

 • здатність проникати в негерметизовані приміщення, інженерні спо­руди і заражати в них людей.

Збудник


Хвороба


Вплив на організм людини


Бактерії


Чума


Морозить, підвищується температура, сильні головні болі, втрата свідомості
Сибірка


жар, специфічні курбункули на шкірі та слизових оболонках, сепсис, смерть
Холера


Дія на клітини слизової оболонки, втрата води та солей призводить до шоку
Ботулізм


Зниження температури, нудота, блювота, в очах двоїться, порушується мова та дихання


Віруси


Натуральна віспа


Підвищення температури, сильний головний біль, блювота, набухання слизової оболонки очей та ротової порожнини, висип, гнійні пухирці
^ Жовта лихоманка


жар, головний біль, біль у м'язах, кістках, печінці, жовта шкіра, кровотеча з носа,


Рикетсії


Висипний тиф


^ Підвищення температури, сильний головний біль, втрата свідомості, лихоманка


Грибки


Бластомікоз


Ураження шкіри та легень, кісток, внутрішніх органів, мозкової оболонки
Кокцидіодомікоз


Нагадує грип, розповсюдження по всьому тілу, сухоти, вражає ЦНС


Біологічна (або бактеріологічна) зброя

Най ефект. метод боротьби з інфекційними захво­рюваннями-профілактика (створювання штучного імунітету шляхом попереджувальних щеплень - проти чуми, ту­беркульозу, сибірки, дифтерії, висипного тифу, натуральної віспи,)

Зробити щеп­лення проти всіх захворювань неможливо, тому що жодна людина не витримає такої кількості щеплень. У цих випадках, особливо для вста­новлення виду застосованого збудника, вдаються до антибіотиків та інших спеціальних препаратів. Також для лікування використовуються бактеріофаги та лікувальні сироватки.

Засоби захисту поділяють на:

індивідуальні (протигази, захисні маски і засоби захисту шкірив);

колективні (спеціально обладнані інженерні спорудив).

Дезінфекція знищення хвороботворних мікробів із зовнішнього середовища.

Дезінсекція проводиться для знищення шкідливих для людини комах та кліщів.

Дератизація проводиться для боротьби з гризунами.