asyan.org
добавить свой файл
1


ЛЕКЦІЯ № 4

Тема «Устаткування горизонтального транспортування поштових вантажів»
До устаткування горизонтального транспортування вантажів відносяться транспортуючі машини і пристрої, що здійснюють транспортування вантажів у горизонтальній і похилій площинах під кутом до 30°.

Усі транспортуючі машини і пристрої в залежності від призначення підрозділяються на три основні групи:

 1. Конвеєри і пристрої, призначені тільки для транспортування вантажів.

 2. Конвеєри і пристрої, призначені для транспортування вантажів з одночасним розподілом їх по місцях обробки.

 3. Спеціальні транспортуючі конвеєри і пристрої, призначені для транспортування вантажів з одночасним виконанням додаткових технологічних операцій.

Крім основного розподілу, машини і пристрої можуть підрозділятися по різних ознаках:

а) по виду джерела рушійної сили на дві основні групи – з тяговим і без тягового органа;

б) по характеру переміщення вантажів – на елементах, що безупинно рухаються, в завантажувальних елементах, що безупинно рухаються (наприклад, підвісках, спеціальних шухлядах), ковзання під дією сил інерції і т.д.

в) по характеру руху вантажонесучого елемента – поступального, циклічного, реверсивного;

г) по виду тягового і несучого органа – стрічкові, ланцюгові, роликові, дискові, тракові, пластинчасті;

д) по установці на виробничій площі – стаціонарні і пересувні;

е) по розташуванню у виробничому приміщенні – підлогові, підвісні, підлогово-підвісні, вбудовані підпільні і т.д.

До конвеєрів і пристроїв, призначених тільки для транспортування вантажів, відносяться стрічкові, ланцюгові, роликові та дискові конвеєри і транспортери.

До пристроїв, що виконують одночасно функції транспортування і розподілу, відносяться ланцюгові конвеєри, які мають декілька місць розвантаження, а також пневмопошта.

До спеціальних транспортуючих пристроїв відносяться стрічкові, роликові і площинні накопичувачі.

Найбільш широко в поштовому зв'язку застосовуються стрічкові конвеєри, які називають також транспортерами, що володіють найменшою енергоємністю і вимагають мінімального технічного обслуговування.

Стрічкові транспортери можуть бути стаціонарні, з висувними секціями, консольно-поворотні, криволінійні, люкові й ін. з кутом нахилу від 0° до 30°.Вантажонесучим органом у них є замкнута (так звана «нескінченна») прогумована стрічка шириною 400, 650, 800 і 1000 мм.

Вони використовуються для горизонтального і похилого переміщення посилок у м'якій і твердій упаковці, періодичних видань у пачках і мішках, мішків і ящиків з письмовою кореспонденцією між цехами, ділянками і робочими місцями. Для обміну пошти із зовнішнім транспортом застосовуються спеціальні транспортери з висувними секціями та люкові транспортери.

У ланцюгових конвеєрах тяговим органом є ланцюг, а несучі функції виконують платформи, пластини, захвати, візки, касети і т.д. Траса ланцюгових конвеєрів може бути горизонтальною і просторовою. Розрізняють вантажонесучі, вантажоштовхаючі і вантажоведучі ланцюгові конвеєри.

Роликові конвеєри (або рольганги) дозволяють транспортувати вантажі при невеликих кутах нахилу. Вони утворюються рядами роликів, установлених на рамі, що складається з окремих секцій. Під час руху вантажу по роликовому конвеєру потенційна енергія йде на подолання сил тертя катання, тому чим менше маса ролика, тим при меншому куті нахилу можна транспортувати вантажі. У поштовому зв'язку роликові конвеєри в основному використовуються як складові частини накопичувачів для проміжного накопичування поштових відправлень: посилок, пачок преси і т.д.

Дискові конвеєри відрізняються від роликових тим, що ролики розрізані на диски. Під час руху вантажу він розганяє не весь ролик, а лише ті диски, з якими він контактує. Дискові конвеєри зручні для переміщення вантажів по криволінійних ділянках, а також вантажів у м'якій упаковці.

^

Стаціонарні стрічкові транспортериНа даний час на підприємствах поштового зв'язку широко використовуються транспортери стрічкові стаціонарні типу ТЛС і ТЛС-2 (модифіковані).

Ширина стрічки вибирається зі стандартних величин 400, 650, 800 і 1000 мм у залежності від габаритів вантажів, що транспортуються. Швидкість руху стрічки вибирається зі стандартних значень 0,3 і 0,6 м/сек. Довжина транспортера може бути від 3м до 50м.

За конфігурацією траси транспортери ТЛС-2 можуть бути наступних типів:

 • горизонтальні – ТЛС-2М;

 • похилі вниз – ТЛС-2Нн;

 • похилі верх – ТЛС-2Нв;

 • горизонтально-похилі вниз – ТЛС-2Гнн;

 • горизонтально-похилі нагору – ТЛС-2Гнв;

 • горизонтальні з похилою униз ділянкою в середній частині – ТЛС-2ГНнГ;

 • горизонтальні з похилою верх ділянкою в середній частині – ТЛС-2ГНвГ;

По розміщенню транспортери виготовляються підлогові, підвісними і підлогово-підвісними. Крім цього, в поштовому зв'язку використовуються двох'ярусні транспортери і транспортери з використанням зворотного руху вітки.

Кут нахилу стаціонарного транспортера ТЛС-2 складає до 16°. Для збільшення кута нахилу до 30° застосовують рифлену стрічку, у якій до робочої поверхні прикріплюють гумові виступи.

Усі стрічкові транспортери мають спільні вузли, показані на малюнку.

Транспортер складається з приводної (п.1) і натяжної (п.2) станцій, проміжних секцій (п.3), комплекту електроустаткування і комплекту монтажних частин: стійок, підвісок, огороджень, кронштейнів і обшивання. Тяговим елементом транспортера є «нескінченна» прогумована стрічка (п.4), натягнута між барабанами. Знизу стрічка підтримується роликами (п.5) для верхньої вітки і (п.6) для нижньої вітки.

Приводна станція призначена для надавання руху тягового органа разом з вантажами, що знаходяться на неї, і містить у собі раму, на якій розташовані приводний (п.7) і що відхиляє (п.8) барабани і привод. Привод складається з електродвигуна (п.9), муфти (п.10), черв'ячного редуктора (п.11) і ланцюгової передачі (п.12).

Для створення необхідного натягу стрічки служить натяжна станція, що включає кінцевий (п.13), відхиляючий (п.14) і натяжний (п.15) барабани.

Залежність між натягами що набігає і збігає галузями стрічки визначається по рівнянню Ейлера.

Для розрахунку транспортера з похило-горизонтальною трасою використовуються такі формули:


 1. Висота підйому вантажів:
^

H = Lн×Sin a ;

 1. Інтервал між вантажами:

а ³ Vл × t ;


 1. Продуктивність конвеєра :

Vл ( Qср

P = ¾¾¾¾¾ ;

а

 1. Довжина горизонтальної проекції конвеєра:

Lг.пр. = Lг + Lн ×Cos a;


 1. Потужність на валу приводного барабана:

Nо = P × ( H + kз × Lг.пр.) ;


 1. Тягове зусилля приводного барабана:Sтяг = ¾¾;

Vл

 1. Потужність електропривода:Nпр = ¾¾ .

h

Телескопічні стрічкові конвеєри
Телескопічними називаються стрічкові конвеєри, що мають висувні секції. Їхньою особливістю є можливість зміни робочої довжини конвеєра без зміни загальної довжини стрічки.

Це досягається тим, що в конструкції шляхом установки додаткових барабанів, що відхиляються, закладається запас конвеєрної стрічки. Секції можуть висуватися в одну чи дві сторін.

Телескопічні конвеєри знаходять широке застосування на підприємствах поштового зв'язку для здійснення обміну пошти з автотранспортом і для внутрішньодільничного з'єднання технологічних ліній.

Схема запасування стрічки при однобічному і двобічному висуванні секції показана на малюнках:

(рис. Схеми запасувань)
У конструкцію конвеєра крім приводного (п.1) і кінцевого (п.2) барабанів включені проміжні барабани – рухомий (п.3) і нерухомий (п.4), за допомогою яких забезпечується запас стрічки.

Висувна секція висувається за допомогою ланцюгової передачі (п.5). На пульті керування конвеєра знаходяться 5 кнопок:

 • «Уперед» і «Назад» – для надавання руху стрічки;

 • «Висування» і «Зборка» – для керування висувною секцією;

 • «Стоп» – для вимикання руху стрічки.

У поштовому зв'язку використовуються різноманітні за функціями телескопічні конвеєри, що мають вихідну довжину від 1,75м до 7,95м, довжину висувної секції – від 0,7м до 11м, а кут повороту секції – від -8° до +16°. Найбільш розповсюдженими є конвеєри типу ТВС-3, ТВС-5 і ТЛУ.